Відділ наукових видань

Відділ створено у  році

Входить до складу Інституту бібліотекознавства

Діяльність відділу спрямована на підготовку до друку праць співробітників НБУВ.


Завдання
 • Організація та здійснення наукових досліджень з актуальних питань усфері бібліотечної справи,забезпечення науково-видавничої діяльності НБУВ, популяризація результатів бібліотекознавчих досліджень та інноваційного досвіду бібліотечно-інформаційної діяльності.
 • Науково-організаційна діяльність спрямована на методичне та організаційне забезпечення роботи  НБУВ.

Діяльність
 • Наукова діяльність:
  • проведення наукових досліджень вітчизняної бібліотечної справи та інформаційної діяльності.
  • участь у підготовці проєктів законодавчих і нормативних документів, національних стандартів із бібліотечної та інформаційної діяльності.
  • участь у формуванні інформаційних ресурсів електронної бібліотеки (електронних версій друкованих видань). Представлення на веб-сайті НБУВ видань, які пройшли редакційно-видавничу підготовку, з метою інтеграції та формування єдиного інформаційно-бібліотечного простору держави як складника світових інформаційних ресурсів. 
  • виконання завдань у межах НДР Інституту, підготовка публікацій і доповідей за результатами наукових досліджень за профілем діяльності Відділу. Оприлюднення результатів наукових досліджень на вітчизняних, міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, інших наукових заходах. Підготовка розділу до звіту Інституту про виконання Відділом науково-дослідної роботи.
  • аналіз, обговорення, рецензування наукових та науково-методичних видань бібліотекознавчої тематики.
  • узагальнює результати досліджень у монографіях, статтях тощо.
  • створює службові об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема об’єкти авторського права, що створюються в результаті науково-дослідної роботи.
 • Науково-методична діяльність:
  • надання методичної допомоги працівникам  НБУВ щодо підготовки до друку наукових видань.
  • участь в обговоренні інструктивно-методичних документів НБУВ, поданих на розгляд.
  • підготовка рекомендацій для структурних підрозділів НБУВ щодо підготовки до друку наукових видань. 
 • Науково-організаційна діяльність:
  • формування редпортфеля фахового журналу «Бібліотечний вісник».
  • укладання щорічних наукових збірників.
  • організація рецензування статей.
  • перевірка статей на плагіат.
  • складання редвисновків на матеріали, що готуються до друку.
  • здійснення літературного редагування видань.
  • макетування видань.
  • формування електронних видань та їх представлення на веб-сайті НБУВ.
  • участь у забезпеченні функціонування системи підвищення кваліфікації спеціалістів НБУВ за профілем діяльності Відділу.

 

Завідувач відділу наукових видань,кандидат історичних наук, доцент Оксана Клименко.

+38 (044) 524-43-50