Дари НБУВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Прокопчук Станіслав Федорович

Станіслав Федорович Прокопчук, заслужений журналіст України, нагороджений орденом «За заслуги», Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР та Почесною Грамотою Кабміну України, подарував НБУВ 80 прим. видання "На перехресті століть. У пошуках прозріння" для основного та обмінного фондів НБУВ.   Назва книги «На перехресті століть. У пошуках прозріння» відображає життєвий шлях журналіста, адже автору книги довелося стати не тільки свідком і учасником доленосних подій в Україні останніх десятиліть, а й висвітлювати, аналізувати їх у численних публікаціях у пресі. Величезну гігантську історичну дистанцію вдалося охопити автору, щоб отримати результативні матеріали. Ця книга своєрідний погляд на світ очима публіциста. Високий інтелект, оперативність у реагуванні на події суспільного життя, обізнаність у вітчизняних економічних реаліях по-особливому розкрилися під час підготовки книги до друку. Безкомпромісний, чесний у своєму ставленні до життя протягом всієї кореспондентської роботи боровся на шпальтах газет проти рабської покірності та байдужості силою розуму, висотою духовного покликання. Він вибирає найболючіші теми: розвал економіки, чорнобильську трагедію, енергозалежність, популізм влади тощо.

Гирич Ігор Борисович

Черговий том серії «Епістолярні джерела грушевськознавства» – «Листування Михайла Грушевського» поповнив фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Щиро дякуємо Ігорю Борисовичу Гиричу, доктору історичних наук, член-кореспонденту Української вільної академії наук, дійсному члену Наукового товариства імені Шевченка за цей цінний дарунок! Листування Михайла Грушевського / ред.: І. Гирич, А. Атаманенко ; упоряд.: В. Тельвак, М. Дядюк ; Укр. іст. т-во, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Дрогобиц. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ ; Нью-Йорк ; Острог ; Львів ; Торонто, 2019. – 204 с. – (Серія : Епістолярні джерела грушевськознавства ; т. 7 : Листування Михайла Грушевського з Олександром Барвінським). – Парал. тит. арк. англ.

Верещагіна Надія Вячеславівна

Надія Вячеславівна Верещагіна, кандидат історичних наук, подарувала НБУВ 45 видань присвячених філології, історії, філософії. Книги звернені до всіх тих, хто цікавиться літературою, мистецтвом та історією руського та слов'янського Середньовіччя.  

Новак Маґдалена

Маґдалена Новак (Magdalena Nowak), професорка Гданського університету, подарувала до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського першу польськомовну монографію про митрополита Андрея Шептицького. Nowak M. Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865–1914 / Magdalena Nowak. – Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2018. – 613 s. Дякуємо за подарунок!

Татчин Сергій Олександрович

Татчин Сергій
Відомий український поет, художник Сергій Олександрович Татчин подарував до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського книжку поезій «Пташка Нова» (Вінниця, 2018). Сергій Татчин автор книг «Семисвічник», «Дзен.UA», «Пташка», «Місто на «В», «Вінницька абетка», «#епістолярніхроніки» та інших, лауреат літературних премій «Кришталева вишня» (2014), М. Стельмаха (2016), М. Коцюбинського (2017), А. Бортняка (2018). Татчин С. Пташка Нова / Сергій Татчин. – Вінниця : Консоль, 2018. – 296 с. До книги увійшли вірші з попередніх збірок «Дзен.Ua», «Семисвічник», «#епістолярніхроніки». «Пташка Нова» – це, певною мірою, етапна книга. На її сторінках зібрані вірші різних років, проте об'єднані знаменником унікального авторського концепту Татчина, його впізнаваною мелодикою і силою звучання, тонкою лірикою й глибинними філософськими контекстами. Збірка актуалізує цілі пласти духовного, культурного і національного горизонту, водночас проектує їх на особистісний досвід, близький і зрозумілий кожному з нас. Це книга-посланець. Адже не дарма для всіх мореплавців у світі саме птахи завжди були вісниками наближення до берега після довгої, сповненої тривог і небезпек, мандрівки. Сергій Татчин пропонує читачеві свій берег. Варто лише ступити перший крок – і вам уже не захочеться покидати його ніколи. Щиро вдячні за подарунок!

Кобичев Владислав Валерійович

 Владислав Валерійович Кобичев, ст. наук. спів. Інституту ядерних досліджень НАН України, кандидат фізико-математичних наук, подарував НБУВ більше 200 прим.  міжнародного щотижневого наукового журналу "Nature" за 2014-2018 рр., а також кілька періодичних видань на наукову тематику.

Уваров Юрій Вячеславович

    3-4 жовтня 2019 р. відбулася «VIII Міжнародна науково-практична конференція Сучасний рух науки», присвячена головній місії Міжнародного електронного науково – практичного журналу «Way Scsencе»  - прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. За підсумками  конференції було видано збірник, до якого увійшла і стаття засновника  і керівника наукової школи «Прекрасний світ», дійсного члена Міжнародної академії культури, безпеки, екології і здоров´я Уварова Юрія Вячеславовича – «Збереження природи та досягнень культури: досвід та перспективи просвітницької діяльності Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського», яка   була також видана окремою брошурою. Цю брошуру з дарчим написом Уваров Ю.В., як постійний відвідувач залу картографії, подарував Сектору картографічних видань ВКБО бібліотеки НБУВ.  

Резніченко Наум Аронович

Наум Аронович Резніченко подарував НБУВ власне видання: Резниченко Н. «Моя броня и кровная родня». Арсений Тарковский: предшественники, современники, «потомки». Очерки / Наум Аронович Резниченко. – Нежин – Киев: Издатель Н.М. Лысенко, 2019. – 336 c. ISBN 978-617-640-450-7 Размышляя об истоках своей поэзии в неопубликованной заметке об акмеизме – школе, наиболее близкой ему из всех течений Серебряного века, – Арсений Тарковский писал: «У каждого поэта есть предшественники и учителя». К «предшественникам» он неизменно относил Державина, Пушкина, Баратынского, Тютчева. Позднее мысль о "предшественниках и учителях" поэт развил в статье об Ахматовой, придав этой мысли историко-философский смысл: «Знает это художник или не знает, хочет он этого или нет, но, если он художник подлинный, время – «обобщённое время», эпоха – наложит свою печать на его книги, не отпустит его гулять по свету в одиночку, как и он не отпустит эпоху, накрепко припечатает в своих тетрадях». Вполне очевидно, что, живя в своём времени и выражая его в стихах, поэт неизбежно попадает в зону влияния современников и – в той или иной форме – усваивает это влияние и отталкивается от него. Для Тарковского такими «влиятельными» современниками стали Мандельштам, Ахматова, Ходасевич и Заболоцкий. Достигнув творческой зрелости, поэт сам стал «учителем» для близких (Л. Миллер, М. Синельников, А. Радковский, М. Рихтерман) и далёких (С. Кекова) поэтических «потомков». Поддержание духовной связи поколений и непрерывности культурно-исторической традиции вопреки разрушительным веяниям времени и грубому диктату власти – в этом Арсений Тарковский видел главное призвание поэта, которого он – вслед за «последним поэтом» Баратынского и пушкинским «хоть одним пиитом», что «жив будет» «в подлунном мире», – назвал «последним связистом под обстрелом»…

Ґаравалья Лаура

Ґаравалья Лаура
Дякуємо Лаурі Ґаравальї, відомій італійській письменниці, за подароване Бібліотеці видання! Ґаравалья Л. Симетрія перлини : вибр. поезії / Лаура Ґаравалья ; упоряд., передм., пер. з італ. Дмитра Чистяка. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 79 с. – (European academy of Sciences, Arts and Letters). У збірці постає оригінальна авторська картина світу, в якій синтезовано науковий і душевний пошук, трагедію часових перемін і водночас – неуникність духовного вдосконалення, що пов’язує із Творенням надсвідомого і божественного, «бо вірші – то пил // у промені світла».

Джуричкович Милутин

Джуричкович Милутин
Відомий сербський письменник Милутин Джуричкович подарував до фондів НБУВ збірку оповідань для дітей «Як виростають близнюки». Джуричкович М. Як виростають близнюки : оповідання для дітей / Милутин Джуричкович ; упоряд., передм., пер. із серб. Дмитра Чистяка. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 55 с. – (European academy of Sciences, Arts and Letters). У збірці подається цікавий психологічний портрет дитячого світу, через який розкриваються захопливі колізії дорослого життя. Дякуємо за дарунок!

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97