Семенець Олена Олександрівна

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплектування бібліотечних фондів
У підручнику представлено основні напрямки синергетичних досліджень у філософії, закладені українськими лінгвистами: синергетика тексту і дискурсу, синергетика словотворення, діахронічна лінгвосинергетика, синергетика поетичного ідіолекту і медійного дискурсу. Базові поняття синергетики використано для виявлення механізмів самоорганізації у мовній системі і дискурсі та синергії літературних творів. Лінгвосинергетика : підручник /  Л. С. Піхтовнікова, Т. І.   Домброван, С. М. Єнікєєва, О. О. Семенець; за загальною редакцією проф. Л. С. Піхтовнікової. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 296 с.  
Дарувальник: 
Семенець О. О.
Подаровані книги: