Дари НБУВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Шевчук Юрій Іванович

Юрій Іванович Шевчук — український мовознавець, журналіст, кандидат філологічних наук, викладач української мови в Колумбійському та Єльському університетах, подарував НБУВ інтерактивний підручник «Українська для початківців». Shevchuk Y. Beginner's Ukrainian (2nd edition). - NYC, USA: Hippocrene Books, 2013, 431 p. ISBN 978-0781813242

Піддячий Микола Іванович

Піддячий Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України подарував Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського біобібліографічний покажчик, що висвітлює його вагомий науковий доробок. Микола Іванович Піддячий: особистість, педагог, вчений : до 60-річчя від дня народж.: біобібліогр. покажчик / [упоряд. Л. Н. Штома ; наук. ред.: І Д. Бех, Л.О. Пономаренко] ; НАПН України, Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Харків: Діса плюс, 2021 – 160 с.: іл. – (Серія Ювіляри НАПН України). Біобібліографічний покажчик присвячено професійній діяльності Миколи Івановича Піддячого, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента Міжнародної Слов’янської Академії освіти імені Яна-Амоса Коменського, головного наукового співробітника відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України, фундатора напряму соціально-професійний розвиток особистості. У виданні відображено основні дати життя, науково-педагогічну і громадську діяльність, представлено науковий доробок ученого за 20-річний період його діяльності (2000–2020): авторські свідоцтва, монографії, підручники, навчальні посібники, довідкові видання, статті в продовжуваних та періодичних виданнях, матеріалах конференцій тощо. Покажчик прислужиться фахівцям у галузі педагогіки, психології, філософії освіти, соціології, економіки та інших суміжних дисциплін для науково-дослідної, науково-методичної, науково-педагогічної, навчально-виховної та управлінської діяльності. Читачі і співробітники Бібліотеки щиро дякують Миколі Івановичу за подаровану книгу і бажають нових творчих успіхів.

Григорчук Микола Іванович

Микола Іванович Григорчук, доктор фізико-математичних наук, подарував НБУВ два власних видання "Свобода на барикадах" та "Куди йдеш, Україно?". Григорчук М. Свобода на барикадах / М. Григорчук. - Київ : Український письменник, 2021. - 318 с. - ISBN 978-966-579-578-0 Книжка присвячена висвітленню деяких пам'ятних для українців подій недалекого минулого та історичних постатей, з ними пов'заних. Вона насичена багатим фактологічним матеріалом, у ній згадуються імена близько 900 осіб, що жили і діяли у буремні часи ХХ ст. Григорчук М. Куди йдеш, Україно? / М. Григорчук. - Київ : Український письменник, 2020. - 279 с. - ISBN 978-966-579-574-2 Цю книжку складають літературні відгуки, огляди та рецензії на актуальні твори письменників сучасності Марії Матіос, Віри Вовк, Романа Іваничука, Дмитра Павличка, Юрія Щербака тощо. Герої творів цих авторів діють за певних історичних обставин, що дозволить читачеві не тільки зануритись у минуле, а й проаналізувати сучасне та заглянути в майбутнє. Збірка містить чимало фактичного матеріалу, корисного для аналізу буття нашого народу та його історичної долі.

Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр

Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр передав до НБУВ видання Ігора Нестерука "COVID-19 - Pandemic Dynamics: Mathematical Simulations". У цій книзі висвітлено оцінку епідемічних характеристик для різних країн та регіонів світу з використанням відомої моделі SIR (сприйнятливо-інфіковано-видалено) для динаміки епідемії, а також визначення точного рішення лінійних диференціальних рівнянь та раніше розробленого статистичного підходу.

Бердичевський Яків Ісаакович

Яків Ісаакович Бердичевський – відомий бібліофіл і книгознавець, знавець і колекціонер екслібрисів, мистецтвознавець і меценат, почесний член Київського клубу бібліофілів, передав до НБУВ власне видання «За ХХ лет. Из записок книжного старателя» (2021). Нова книга – це перша спроба зібрати разом під однією палітуркою ессе, статті, нариси останніх 20 років. На читача чекає захоплююча подорож у світ книги та книжників минулого і позаминулого століть з розумним, обізнаним провідником, який щедро ділиться своїми знахідками, спостереженнями і своєю любов’ю до книги. Оповідання книжного старателя Бердичевського – це фактично мала енциклопедія бібліофільського і екслібрисистського руху минулого століття.

Гирич Ігор Борисович

Ігор Борисович Гирич – відомий український науковець і журналіст, доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, шеф-редактор журналу «Пам'ятки України: історія та культура» (2011–2015); фахівець з проблем історії культури та політичної думки, джерелознавства, передусім епістолології, історіографії, зокрема грушевськознавства, липинськознавства, києвознавства, член-кореспондент УВАН (США, з 1998), дійсний член НТШ (2005), передав до фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського власні дослідження з актуальних питань історії української національної думки та державності: «Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) та «В’ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Співвідношення демократичного і консервативного в його історіософії)». Крім того, І. Б. Гирич подарував ще одне цікаве дослідження, упорядником якого він є. Це етнографія етнічних українських земель, що залишилися за межами кордонів сучасної України. Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / Ігор Борисович Гирич. – Київ: Українські пропілеї, 2020. – 452 с. Автор розкриває засади формування самостійницької суспільно-політичної думки, тенденції незалежницької ідеології основних угруповань українських інтелектуалів та головні етапи національно-визвольного руху середини ХІХ – початку ХХ століть в Наддніпрянській Україні. Дослідник висвітив ідеї окремішності, які висловлювали українські інтелектуали тих часів: В. Антонович, О. Кониський, П. Куліш, М. Костомаров, О. Кістяківський, Є. Чикаленко, В. Леонтович, М. Драгоманов, В. Липинський, А. Жук, С. Єфремов і М. Гуршевський. У роботі закцентовано також увагу на українській мові як головній культурній складовій українського руху. Гирич І. Б. «В’ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Співвідношення демократичного і консервативного в його історіософії) : монографія / Ігор Борисович Гирич ; Ін-т української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2019. – 310 с. У монографії розглянуто ключові моменти суспільно-політичної думки та політичної діяльності В’ячеслава Липинського, зокрема, його республіканський консерватизм до Української революції 1917–1921 рр., історіософію його політичної публіцистики, взаємовідносини з представниками української соціал-демократії, гетьманом П. Скоропадським, створення Українського союзу хліборобів-державників. Особливу увагу приділено розкриттю ідеології, суспільних концептів і меседжів В. Липинського в «Листах до братів-хліборобів». І все це на тлі його біографії Українство поза Україною : у Словаччині, Польщі, Білорусі й Росії. Дослідний проект Олександра Рибалка. 1992–2005 / Упоряд. І. Гирич. – Київ ; Дрогобич: Посвіт, 2019. – 944 с. Видання присвячене 25-річчю виходу «пряшевського» тематичного випуску журналу «Памятки України», яким було започатковано це дослідження. У книзі зібрано матеріали, що висвітлюють історичну спадщину та стан культурного і громадського життя на етнічних теренах українців: Пряшівщині у Словаччині; Холмщині, Підляшші, Надсянні та Лемківщині – у Польщі; Берестейщині – у Білорусі та Стародубщині й Кубані – у Росії.

Мельничук Богдан Іванович

Богдан Іванович Мельничук — український письменник, драматург, редактор, журналіст, краєзнавець, подарував НБУВ декілька власних видань, зокрема: "Нові крапелини" (2002), "Крапелини-плюс" (2002), "Професор і бичок Бамбурка" (2002), "Яр" (2007), "Богдан Мельничук — письменник, редактор, журналіст, краєзнавець" (2009), "Зламані мальви" (2010), "Богдан Мельничук — письменник, редактор, журналіст, краєзнавець. Т. 2 (2012)", "Приліт голуба (2013).

Харчук Роксана Борисівна

Роксана Борисівна Харчук — українська письменниця, науковець-літературознавець, педагог, перекладачка, кандидатка філолог. наук, подарувала НБУВ власне видання "Шевченко, його читачі й нечитачі у ХХ ст". У центрі дослідження перебувають реальні читачі Шевченка, українські інтелегенти, які зрозуміли поета і його твори, нечитачі - маса селян, котрі Шевченка не могли прочитати, бо були неписьменними, й ті інтелектуали, що поетову творчість прочитали, але не зрозуміли, як сучасники поета, так і представники наступних поколінь, як на Наддніпрянщині, та і в Галичині XIX ст. Харчук Р. Шевченко, його читачі й нечитачі у ХХ столітті : монографія. - Київ : НАНУ, Інститут літератури Т. Г. Шевченка, 2021. - 267 с. ISBN 978-966-02-9546-9

Бігун В'ячеслав Степанович

В'ячеслав Степанович Бігун, український вчений-юрист і кінематографіст, подарував НБУВ власне видання "Доброчесність і правосуддя (Філософія. Теорія. Практика)". У книзі представлено результати дослідження водночас філософських, теоретичних і практичних вимірів доброчесністі і правосуддя. На основі емпіричного дослідження застосування критерію доброчесності в доборі суддів новостворених Вищого антикорупційного суду та, частково, Верховного Суду запропоновано філософські та наукові основи обгрунтування конституційно закріпленого критерію доброчесності. Бігун В. С. Доброчесність і правосуддя (Філософія. Теорія. Практика). - Київ : Інтерсервіс, 2021. - 500с. ISBN 978-966-999-072-3

Савчук Олександр

Видавець Олександр Савчук, подарував НБУВ видання "Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури. Книга з доповненою реальністю", яке було видане за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура плюс». У книзі зібрано розвідки Стефана Таранушенка, присвячені п’ятьом знищеним шедеврам української сакральної архітектури: Троїцькій церкві 1710 року в селі Пакуль на Чернігівщині, Покровській церкві 1759 року в місті Зіньків на Полтавщині, Вознесеньській церкві 1759-1761 років в містечку Березна на Чернігівщині, Введенській церкві 1761 року в селі Артемівка на Харківщині, Миколаївській церкві 1760-х років в селі Нові Млини на Чернігівщині. Особливістю книги є елементи доповненої реальності: в кінці кожного розділу є qr-код, скануючи який можна побачити 3d –модель кожної з 5 церков. У 20-30-і рр. автор встиг їх обміряти та зафотографувати перед процесом тотального нищення пам’яток сакрального мистецтва совєцькою владою. Таранушенко С. А. Знищені щедеври української дерев'яної сакральної архітектури. – Харків, 2021. – 978-617-7538-64-5

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97