Уваров Юрій Вячеславович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплектування бібліотечних фондів
Поглиблюються та розширюються зв’язки і співпраця працівників сектору картографічних видань ВКБО НБУВ з читачами, серед яких є відомі вчені, краєзнавці, представники громадських організацій. Дійсний член Міжнародної академії культури, безпеки, екології і здоров’я, засновник і керівник наукової школи “Прекрасний світ”, постійний читач залу картографії Юрій Вячеславович Уваров презентував цілу колекцію збірників наукових праць, у яких опубліковано його власні статті та статті у співпраці з спеціалістами сектору картографічних видань. У збірниках “Wау Sсіеnсе” за підсумками Восьмої науково-практичної конференції “Сучасний рух науки”, що відбулася 3-4 жовтня 2019 р. у м. Дніпрі та двох післяконференційних монографіях “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ #21, # 22”, виданих у Познані та Лондоні, розміщено статті Ю.В. Уварова відповідно українською та англійською мовами (с.57, c.45) щодо проведеного 23 травня 2019 року в залі картографії НБУВ заходу присвяченого культурним і природним цінностям міста Києва. У окремо надрукованому в жовтні 2019 року в Лондоні розділу “Philogy, Sociologi and Culturology” у збірнику “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 22” опубліковано статтю Ю.В. Уварова (с.38), яка ознайомлює читачів з роботою працівників сектору картографічних видань і з панно художниці, майстра петриківського розпису Ніни Рудецької “Співдружність троянд”, яке присвячене співробітницям залу картографії. Навколо стилізованих троянд нанесено золотом імена співробітниць. У збірнику монографій “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 25 виданого в Берліні після проведеної у січні 2020 року Міжнародної науково-практичної конференції (оn-line) також розміщено його статтю німецькою мовою (c.45) про роботу працівників сектору та зазначене вище панно. А у збірнику монографії “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 26” виданого в Познані польською мовою після проведеної в лютому 2020 року Міжнародної науково-практичної конференції (оn-line) опубліковано статті колишньої співробітниці сектору М.С. Романчук “Старовинні географічні карти як культурна цінність в сучасному інформаційному просторі” (c.6) українською мовою та Ю.В. Уварова “Фотовиставка Олени Козякової “Київ у серці моєму” теж українською мовою (c.53). У № 54 міжнародного журналу “Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka” виданому в Варшаві у квітні 2020 року, надруковано статті М.С. Романчук “Ancient cartographical documents in the educational activity of the hall of cartography in Vernadsky National Library of Ukraine” (c.6) щодо старовинних картографічних документів залу картографії НБУВ в освітній діяльності та Ю.В. Уварова “The library as an object of spatial art in the information society and its educational activity” (c.25) щодо бібліотек як об’єктів просторового мистецтва в інформаційному суспільстві та їх освітньої діяльності на досвіді дослідницької роботи НБУВ англійською мовою. У збірниках монографій “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 34, # 36, # 39”, виданих в Парижі, Лондоні, Варшаві після проведених у жовтні, грудні 2020 року та березні 2021 року Міжнародних науково-практичних конференцій (оn-line) розміщено спільні статті Ю.В. Уварова та головного бібліотекаря сектору картографічних видань В.В. Мельничук “Старовинні картографічні документи як предмети минулого та твори мистецтва в діяльності бібліотеки (досвід роботи в залі картографії НБУВ) (c.36, 30,46) відповідно французською, українською, польською, мовами. В усіх статтях Ю.В. Уваровим підкреслюється важливе значення діяльності колективу сектору картографічних видань, його керівника - В.В. Мельничук, провідних бібліотекарів - О.В. Козякової та В.А. Рубльової, колишньої наукової співробітниці О.І. Осталецької, а також колишньої молодшої наукової співробітниці М.С. Романчук у дослідженні унікальних картографічних фондів сектору та спеціалізованої літератури з питань картографії, географії, екології, краєзнавства, історії, інших напрямків, а також у збереженні культурного надбання та вихованні молодого покоління українських громадян. Статті опубліковані іноземними мовами також є суттєвим внеском у популяризацію діяльності бібліотеки та наукових досліджень НБУВ на міжнародному рівні. Вищезазначені збірники наукових праць Ю.В. Уваров подарував залу картографії, з дарчими написами та найкращими побажаннями.
Дарувальник: 
Уваров Ю. В.
Подаровані книги: