Дари НБУВ

Коцирій Лариса

Коцирій Лариса, київська поетеса, подарувала НБУВ власне видання: Коцирій Л. Ю. Від любові… : лірика / Лариса Коцирій ; передм. Т. Добко ; ілюстр. О. Коцирій. – Київ : Фенікс, 2015. – 111 с. : мал. Свою першу збірку ліричних поезій Л. Коцирій присвячує доньці Олі. До збірки увійшли ліричні вірші, що пронизані любов’ю до людей і життя, думками про майбутнє дітей, про друзів і рідних. Поезія Лариси Коцирій допомагає зрозуміти багатий духовний світ сучасної інтелігентної жінки-українки, жінки-матері, берегині сімейного вогнища. Почуття поетеси виразно проілюстровані малюнками, створені її донькою.

Гирич Ігор Борисович

Ігор Борисович Гирич, київський історик та журналіст. Головний редактор журналу «Пам’ятки України». Фахівець з проблем історії культури та політичної думки, джерелознавства, передусім епістології, історіографії. Автор понад 400 опублікованих статей, рецензій в галузі досліджень націєтворчих процесів в Наддніпрянській Україні ХІХ – початку ХХ ст., загальнотеоретичних проблем розвитку українського руху, наукової спадщини М. Грушевського, В. Липинського, В. Антоновича, С. Єфремова тощо. Член-кореспондент УВАН (США, з 1998), дійсний член НТШ (2005) подарував НБУВ видання: В’ячеслав Липинський : повне зібрання творів, архів, студії = The Social and Political papers (1908–1917). Т. 1 : Суспільно-політичні твори (1908–1917) / Східноєвропей. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (США), НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; редкол.: Р. Пеленський (голов. ред.), І. Гирич, О. Проценко [та ін.]. – Київ ; Філадельфія : Укр. письменник : Вид. дім «Простір», 2015. – 784 с. : фото. – (Серія «Твори»). В’ячеслав Казимирович Липинський – видатний суспільний мислитель та історик. Думки В. Липинського, людини передреволюційної доби початку ХХ століття, вражають своєю актуальністю, глибиною і мудрістю. Його висновки, заклики, рецепти з питань будування органічного суспільно-політичного життя в Україні на принципах злагоди та ідеологічного консенсусу допоможуть знайти відповіді на запитання, якою дорогою треба йти нашій державі. Цей том відкриває нову серію 25-томника повного зібрання творчої спадщини В’ячеслава Липинського, яке заплановано випустити у трьох серіях: «Твори – історичні праці та монографії, політичні трактати та публіцистика», «Архів – листи, щоденники, записки та нотатки В. Липинського, листи різних осіб до В. Липинського, матеріали українського віденського посольства тощо», «Студії – дослідницькі праці і матеріали про життя і творчість В. Липинського та про його рід». Томи кожної серії мають певну послідовність. Основу першого тому складає ідеологічна публіцистика. Наявність політичного трактату, який вперше надрукований українською мовою, «Шляхта на Україні» та програми Хліборобсько-демократичної партії робить це видання за змістом ще і суспільно-політичним. До книги увійшли статті, надруковані в часописах «Przegląd Krajowy» (1909), «Рада» (1908 – 1912), «Украинская жизнь» (1912) тощо.

Черняхівська Олена

Олена Черняхівська подарувала НБУВ видання: Безсонов С. В. Архітектура Києво-Печерської Лаври в її історичному розвитку (рос. мовою) / Упор. О. М. Черняхівська. - К. : Видавець Олег Філюк, 2015. - 240 с.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ кілька сучасних періодичних та довідкових видань.

Мельник Олександр Іванович

Олександр Іванович Мельник – відомий український художник, член Національної спілки художників України від 1987 року, подарував НБУВ видання, що відображає мистецьку виставкову діяльність: Всеукраїнська антивоєнна, миротворча виставка Н А Д І Я = H O P E All-Ukrainian Anti-War, Peacekeeping Exhibition [каталог] / М-во культури України, Нац. спілка худож. України, дирекція вист. Нац. спілки худож. України. – Київ : Центр. будинок худож. Нац. спілки худож. України, 2014. – 124 с. Виставка розкриває складність, глибинність, закоріненість у людській психології, у прадавній історії проблеми війни та миру, ненависті та любові, жорстокості та людяності. Зброя художників – мистецтво. Воно не вбиває, а лише пробуджує байдужих до чужого болю, до свого та вселюдського майбутнього. Митці показують красу нашої землі, мирних людей, що прийшли у цей світ працювати, кохати, народжувати й ростити дітей, а якщо треба – усе це захищати.

Гирич Ігор Борисович

Ігор Борисович Гирич – київський історик та журналіст. Головний редактор журналу «Пам'ятки України». Фахівець з проблем історії культури та політичної думки, джерелознавства, передусім епістолології, історіографії, зокрема грушевськознавства, липинськознавства, києвознавства. Член-кореспондент УВАН (США, з 1998), дійсний член НТШ (2005) подарував НБУВ декілька видань: 1. Грушевський М. С. Повороту не буде! : соціально-політичні праці 1917–1918 рр. / М. С. Грушевський ; упоряд., передм. І. Гирича. – Харків : Вид. Савчук О. О., 2015. – 480 с. Михайло Грушевський шукав головну підставу політичного й економічного розвитку України в духовно-моральних якостях її громадян, у високому рівні освітнього й наукового потенціалу. «...перша умова і велика необхідність – вимога самостійності, яку мусять до останнього боронити всі, кому дорогі інтереси України й її трудового народу» – писав М. Грушевський в своїх публіцистичних працях майже сто років тому. Змінилися часи, люди, політичні обставини, але статті 1917–1921 рр. і сьогодні є дуже актуальними. Видання містить збірку «Вільна Україна», статті за травень 1917 – квітень 1918 рр., брошури за квітень 1917 – квітень 1918 рр. та статті зі збірки «На порозі Нової України». 2. Hrushevsky M. History of Ukraine-Rus. V.10. The Cossack Age, 1657–1659 / Mykhailo Hrushevsky ; transl. M. D. Olynyk ; ed.: A. B. Pernal, Y. Fedoruk. – Edmonton ; Toronto : Canad. Inst. of Ukr. Studies Press, 2014. – 327 p.

Степовик Дмитро Власович

Дмитро Власович Степовик, український мистецтвознавець, доктор філософії, доктор мистецтвознавства, професор, подарував Відділу образотворчих мистецтв НБУВ декілька власних видань: "Нова українська ікона ХХ і початку ХХІ століть", "Традиційна іконографія та нова стилістика", "Третій Патріарх : святійшому Патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету 85 років", "Дмитро Степовик. Життя і наукова діяльність", "Візантологія", "Степовик, Дмитро Власович", "Новий ренесанс: Ікони Андрія Дем'янчука", "Християнство Тараса Шевченка", "Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко", "Скульптор Михайло Паращук : Життя і творчість" та "Українська гравюра бароко".

Груша Олександр Іванович

Олександр Іванович Груша, подарував НБУВ власну працю: Груша А. И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.). - Минск : Беларуская навука, 2015. - 465 с. : ил.

Василенко В. Я.

Василь Якович Василенко, заслужений діяч мистецтв України, президент благодійного фонду ім. С. Прокоф'єва, директор та художній керівник Міжнародного фестивалю оперного мистецтва «Золота корона», член Національної спілки театральних діячів України, автор трьох поетичних збірок «Де Рось дзвінка клекоче», «Медвинські сади» та «Тотоха». Передану ним до фондів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського добірку віршів у двох поетичних збірниках, він охарактерізував так: поезія і музика – рідні сестри, які з дитинства полонили його душу, втягнувши її у чарівний вирій образів, у невгамовну стихію відчуттів і переживань. І тому не дивно, що музика, яка відіграє в житті першу скрипку, надихає поетичне слово. 1. Василенко В. Я. Медвинські сади : вірші / Василь Василенко. – Одеса : Друк, 2002. – 204 с. : іл. Книга містить поетичну добірку віршів, тісно пов’язаних з історичними подіями рідного краю, де народився Василь Якович та пройшли його дитячі та юнацькі роки - а саме з історією села Медвин, що на Київщині, яке славиться багатими фруктовими садами. Історія багата найрізноманітнішими подіями, а серед мешканців завжди було і є безліч обдарованих особистостей, десятки яких відомі далеко за його межами. 2. Василенко В. Я. Тотоха : поезії / Василь Василенко. – Донецьк : Донбас, 2009. – 147 с. : іл. Це книга філософських роздумів і переживань, пронизаних проблемами нашого сьогодення. Тема щирої любові до рідної землі, до її людей тісно перекликається з рядками, які сповнені кохання і ніжності до Жінки. Назва поетичної збірки «Тотоха» належить древньому кургану в рідному селі Медвин.

Козак Сергій Борисович

Сергій Борисович Козак, відомий літературознавець, публіцист, перший журналіст незалежної України передав до фондів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського власну книгу "Аргентинські запорожці: з думою про Україну": Козак С. Аргентинські запорожці: з думою про Україну (Журнал «Пороги»: історія, зміст, автори) / Сергій Козак. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 156 с. – («Часописи української діаспори»). Серед українських еміграційних газет і журналів особливе місце належить літературно-мистецькому часопису «Пороги», який у повоєнні роки виходив в Аргентині. Майже десятиріччя журнал знайомив своїх читачів з новинками красного письменства. Усього на сторінках часопису надруковано твори 231 автора. Переважно це ті, хто перебував власне в Аргентині (Анатолій Галан, Ігор Качуровський, Марія Цуканова тощо). Помітне місце посідає також розділ, який присвячено перекладам творів світової літератури.

Сторінки

Щорічні надходження