Климентій Василь (Стасів; о. ЧСВВ)

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплексного формування бібліотечних фондів

Василь Климентій (Стасів; о. ЧСВВ) , подарував НБУВ власне видання:

Климентій В. (Стасів; о. ЧСВВ) Місія високого слова. Василіянське книговидання: минуле, сучасне і майбутнє". - Жовква : Місіонер, 2015. - 464 с.

Пропоноване видання реалізує ідею узагальнення багатовікової праці василіанського монашества в царині книговидання як його харизми і духовного покликання. Автор – о. Климентій Стасів, ЧСВВ, подає відомості про давні осередки книгодрукування під опікою Чину святого Василія Великого, що були безцінним культурним чинником.

Окремим розділом подано історію зародження і розвитку василіянського видавництва «Місіонер» як духовного та національного феномену.

Книга розрахована на широке коло читачів, чиї зацікавлення дотичні до історії книгодрукування, мистецтвознавства, культурології, духівництва, цікава вона й вірним, студентам світських та духовних закладів.

Дарувальник: 
Климентій В. (Стасів; о. ЧСВВ)
Подаровані книги: