Дари НБУВ

Климентій Василь (Стасів; о. ЧСВВ)

Василь Климентій (Стасів; о. ЧСВВ) , подарував НБУВ власне видання: Климентій В. (Стасів; о. ЧСВВ) Місія високого слова. Василіянське книговидання: минуле, сучасне і майбутнє". - Жовква : Місіонер, 2015. - 464 с. Пропоноване видання реалізує ідею узагальнення багатовікової праці василіанського монашества в царині книговидання як його харизми і духовного покликання. Автор – о. Климентій Стасів, ЧСВВ, подає відомості про давні осередки книгодрукування під опікою Чину святого Василія Великого, що були безцінним культурним чинником. Окремим розділом подано історію зародження і розвитку василіянського видавництва «Місіонер» як духовного та національного феномену. Книга розрахована на широке коло читачів, чиї зацікавлення дотичні до історії книгодрукування, мистецтвознавства, культурології, духівництва, цікава вона й вірним, студентам світських та духовних закладів.

Кравець Ярема Іванович

Ярема Іванович Кравець, відомий літературознавець, перекладач, подарував НБУВ видання Ромена Роллана "Життєписи геніїв" у власному перекладі. 1. Роллан Р. Життєписи геніїв : [Пер. з франц. Я. Кравця]. - Львів: Тріада плюс, 2015. - 196 с.

Лемешко Тетяна Василівна

Тетяна Василівна Лемешко, українська поетеса, прозаїк, член Національної спілки письменників України, подарувала НБУВ кілька власних видань: 1. Лемешко Т. В. Душа замість мене.— К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008.— 176 с. У новій книзі письменниця продовжує осягати духовний огром українців і зокрема трагічні долі звичайних селян на зламі епох і суспільно-економічних формацій. Авторка діткається і найпотаємнішого — стосунків між мужчиною і жінкою. Визначальним для неї є Тичинівська формула: "Хоч любить вона серцем, все ж розумом звіря". "Душа замість мене" — книга всуціль сподівальна. Назва її багатозначна і багатопланова — таїну її слід ще пізнати, як читачеві, так і авторові... 2. Лемешко Т. В. Полиновий сон : поезії. - Київ.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012.- 136 с., іл. Визначальною рисою таланту Тетяни Лемешко є ліризм. Її музі властиві сердечність, ніжність, тонка душевна чутливість. Вірші поетеси сповнені найщиріших почуттів любові до прекрасного, надто ж до людини, багатства її духовного світу. Свою ліричну героїню авторка ставить у лави людей високої честі, відданих народній моралі, її ідеалам. Мати і Україна у її віршах — начало начал, сіль землі, найглибша філософія буття. Поряд із порушенням одвічних загальнолюдських тем авторка чітко відтворює і зорові враження, лаконічно фіксує у слові краєвиди чи їхні окремішні виразні деталі.

Лучканин Сергій

Сергій Лучканин, доктор філологічних наук, мовознавець, перекладач, подарував НБУВ книгу своєї матері: Страшенко О. "Прочитайте тую славу" : [поезії] / Ольга Страшенко ; [упоряд.-ред. Р. Коваль]. - Київ : Іст. клуб "Холодний Яр" : Український пріоритет, 2016. - 158 с. : іл. У збірці лауреата Літературної премії ім. Василя Симоненка та Літературної премії ім. Юрія Горліса-Горського Ольги Страшенко вміщено поезії про діячів Визвольного руху різних епох, починаючи від XVII ст. до українсько-російської війни на Донбасі 2014 – 2016 років.

Ткаченко Сергій Іванович

Сергій Іванович Ткаченко, український філолог, літературознавець, поет, член Національної спілки письменників України, подарував НБУВ, а також для книгорозповсюдження серед бібліотек України, 3 видання (загальною кількістю 100 прим.): 1. Ткаченко С. І., Копайгоренко В. В. Під знаком Ярила : [вірші]. - К. : Бізнесполіграф, 2014. - 132 с.; 2. Ткаченко С. І. Пророки степу & апоcтоли лісу. - К. : УАІД "РАДА", 2012. - 164с.; 3. Ткаченко С. І. Лісові денники Петра Сороки: малярство і метафізика : моноґрафія. - Харків. : Слово, 2016. - 197 с.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ 15 сучасних видань, а також велику кількість різнопланової навчальної літератури.

Кудлач Володимир Андрійович

Володимир Андрійович Кудлач, мистецтвознавець, журналіст, митець, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки художників України, подарував НБУВ власне видання: 1. Головков Герасим Семенович (1863-1909): життєпис. Репродукції творів. Каталог. Періодика. Бібліографія/ В. А. Кудлач, авт. портр. Г. Головкова М. Д. Кузнецов. - Вид. 2-е, доп. - Одеса : Друк-Південь, 2015. 164 с., 26 арк. іл. : іл. Монографічний нарис про Герасима Семеновича Головкова на сьогодні є першим ґрунтовним дослідженням про творчість цього недостатньо популяризованого художника. Книга містить розгорнутий життєпис, хронологію життя і творчості Головкова. Життєпис розкриває становлення і еволюцію цього самобутнього художника, роль художньо-артистичного середовища Одеси, Петербурга, Вінниці. Певна увага приділена європейським контактам Герасима Головкова, його участі у Сецесіоні Мюнхена, Берліна, салонах Парижа. В загальних рисах окреслено його творчий метод. Більшість графічних робіт Головкова, переважно шаржі та окремі живописні твори з приватних колекцій відтворюються вперше.

Онуфрій

Онуфрій, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви, священноархимандрита Святої Успенської Києво-Печерської Лаври, подарував НБУВ унікальну книжку – факсимільне видання «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» — пам'ятка історіографії і літератури Київської Русі, найдавніше літописне зведення, укладене в Києві на початку XII ст., яке пізніше входило до складу всіх літописних зведень XIV — XVI ст. «Повість врем'яних літ» іще називають Несторовим літописом, Початковим літописом, Сильвестровим зведенням. Цей стародавній рукописний твір завжди був у центрі уваги дослідників. Він перекладений сучасною українською, російською, французькою, шведською, німецькою, румунською, англійською, чеською та польською мовами. Пам'ятка містить значний історичний матеріал про східних слов'ян, про політичний, економічний і культурний розвиток Давньої Русі, про її міжнародне становище та боротьбу із зовнішньою агресією. У виданні представлено відреставровані художні копії мініатюр із Радзивіловського літопису, що «…мають як іконографічну красу, так і відтворюють унікальні деталі подій і світосприйняття того часу». Окрім того довідковий апарат книжки містить переліки правителів Київської Русі (у Києві) в описі «Повісті врем’яних літ», Київських митрополитів періоду «Повісті врем’яних літ», Рюриковичів періоду «Повісті врем’яних літ». Повесть временных лет. - Киев : Изд-во Киево-Печерской Лавры, 2016. - 352 с.

Пахлеван Амір

Амір Пахлеван, всесвітньо відомий азербайджанський письменник, поет, драматург, автор 60 книг, 4 художніх та 11 документальних фільмів, подарував НБУВ 11 власних видань: 1. Пахлеван А. Давайте смеяться вместе. – Дрогобич, 2012; 2. Пахлеван А. Ты меня зовешь, Азербайджан. – Баку, 2013; 3. Пахлеван А. Сын отчизны: поэма. – Баку, 2015; 4. Пахлеван А. Потерянные души : рассказы, эссе. - Житомир, 2011; 5. Пахлеван А. Цыганское сердце : поэма. - Киев, 2015; 6. Пахлеван А. Майдан Незалежности : поэма. - Киев, 2015; 7. Пахлеван А. Вы за хорошее мое почти меня распяли : поэма. - Киев, 2015; 8. Пахлеван А. Безумные счастливчики : новеллы. - Дрогобыч, 2013; 9. Пахлеван А. Я буду с тобою : поэма. - Казань, 2012; 10. Пахлеван А. Восходящее солнце : поэма. - Баку, 2013; 11. Пахлеван А. Победители. Вы сильнейшие в мире : поэма. - Баку, 2013.

Колосовська Ольга Михайлівна

Ольга Михайлівна Колосовська, к.і.н., заступник директора з наукової роботи, заввіділом рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, подарувала НБУВ видання: Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 2015. - 170 s.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97