Правила користування послугами відділу міжбібліотечного абонемента Hаціональної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

1. Загальні положення

Дані правила встановлюють порядок користування послугами Відділу міжбібліотечного абонемента і визначають відповідальність.

1.1. Відділ міжбібліотечного абонемента (ВМБА) здійснює міжбібліотечне та персональне обслуговування абонентів-науковців згідно із “Загальними правилами користування НБУВ” та даними правилами.

1.2. Основним завданням ВМБА є забезпечення наукових та інформаційних потреб віддалених користувачів на основі міжміського, міжнародного міжбібліотечних (МБА,ММБА) абонементів і доставки документів (ДД) та користувачів НБУВ (персональних абонентів-науковців).

1.3. Міжбібліотечний абонемент (МБА) є однією з форм колективного обслуговування користувачів (бібліотек різного відомчого підпорядкування) бібліотечними документами, що видаються на визначений термін для користування поза межами НБУВ.

1.4. Обслуговування користувачів НБУВ (персональних абонентів-науковців) здійснюється документами з фонду основного зберігання НБУВ, із спеціалізованого підсобного фонду наукових видань ВМБА, сформованого згідно з інформаційними потребами науковців, та документами, що надходять за замовленнями користувачів за МБА від інших бібліотек.

1.5. Надання споживачам інформації (користувачам НБУВ) бібліотечних  послуг за допомогою використання служби електронної доставки документів (ЕДД).

1.6. Особи, які тимчасово зареєстровані у місті Києві, мають право користуватися послугами ВМБА за міським, міжміським, міжнародним МБА і ДД через бібліотечні установи.

1.7. При оформленні користування послугами ВМБА фізичні особи (суб’єкти персональних даних) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI надають згоду на обробку своїх персональних даних.

1.8. За систематичне порушення даних правил користувачі НБУВ позбавляються права користування послугами ВМБА.