На засіданні Вченої ради НБУВ обговорили результати відомчого науково-дослідного проекту

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулося чергове розширене засідання Вченої ради, під час якого обговорили кілька питань порядку денного.

Про результати відомчого проекту НДР за темою «Оптимізація інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в умовах інтенсифікації інформаційних обмінів» (термін виконання – 2013–2015 рр.) доповів науковий керівник теми – заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ, д-р іст. наук, професор Валерій Горовий.

Головна ідея дослідження полягала у підвищенні ефективності використання електронних інформаційних ресурсів як основного масиву використовуваної в сучасних умовах інформації всіма категоріями користувачів сучасної бібліотеки. У ході реалізації науково-дослідного проекту його учасники – фахівці інформаційно-аналітичних підрозділів Центру дослідження соціальних комунікацій НБУВ – проаналізували науково-прикладні дослідження у сфері оптимізації використання електронної інформації у політичній, економічні та соціальній сферах (СІАЗ), у сфері формування та використання ресурсів правової тематики (НЮБ), а також у галузі вивчення управлінської діяльності, зокрема інституту президентства (ФПУ). Науково-практична робота супроводжувалася теоретичними узагальненнями, відображеними в монографічних виданнях, у виступах на наукових конференціях та в значній кількості публікацій. Результати досліджень планової теми репрезентовано в науково-практичних та інформаційно-аналітичних продуктах. (Напрацювання учасників проекту опубліковані на сайті Центру досліджень соціальних комунікацій НБУВ у розділі «Наукова діяльність»).

Учасники засідання заслухали також звіт голови атестаційної комісії № 3, заступника генерального директора з наукової роботи Людмили Мухи про результати атестації наукових працівників НБУВ, а також схвалили до друку низку рукописів наукових праць.

 Прес-служба НБУВ