У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського триває обговорення результатів наукових досліджень

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського триває обговорення звітів про виконання наукових досліджень в рамках відомчих науково-дослідних проектів. Так, на черговому розширеному засіданні  Вченої ради НБУВ, що відбулося 22 грудня,  заслухали результати  відомчих науково-дослідних проектів, виконання яких завершено 2015 року.

Про результати й здобутки учасників науково-дослідного проекту «Бібліотеки як центри формування ресурсів біографічної інформації» (термін виконання теми: 2013–2015 рр.) доповів науковий керівник, директор Інституту біографічних досліджень, генеральний директор НБУВ член-кореспондент НАН України Володимир Попик.

Доповідач зазначив, що результатом роботи науковців, задіяних у розробленні цього наукового проекту, стало зокрема:

  • узагальненя світового досвіду бібліотек у накопиченні, опрацюванні й підготовці для читача та поширенні біографічної інформації, зокрема, у підтримці біографічного читання, створенні біобібліографічних покажчиків та формуванні електронних ресурсів;
  • підготовка пропозиції щодо розвитку біографічно-інформаційної роботи на перспективу;
  • напрацьованння для впровадження в практику бібліотек науково-методичних рекомендацій щодо розвитку форм і методів інтеграції та поширення біографічної та біобібліографічної інформації.

Наукові дослідження представлені:

Звіт про результати досліджень за науковою темою «Бібліографія Шевченкіани. Твори Тараса Шевченка мовою оригіналу. Твори Тараса Шевченка мовами народів світу» (наук. керівник В.Ю. Омельчук, термін виконання: 2013–2015 рр.) виголосила науковий співробітник відділу національної бібліографії Лариса Новосьолова. Діяльність дослідників була спрямована на формування цілісної сукупності бібліографічних матеріалів, що охоплюють багаторічний доробок науковців, бібліографів, книговидавців; створення та забезпечення відкритого доступу до відповідних баз даних на порталі НБУВ.

Дослідження проведено у двох напрямах:

  • за першим напрямом – «Твори Тараса Шевченка мовою оригіналу. Твори Тараса Шевченка мовами народів світу» – підготовлено і видано науково-бібліографічне видання «Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів, 1840–2014»; авт. кол.: В.Ю. Омельчук, Л.В. Беляєва, І.Д. Войченко, Л.С. Новосьолова, Т.Б.Корольова, О.О. Фіклістова (2014) та «Кобзар Т.Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: науково-бібліографічне дослідження», авт. кол.: Л.В. Бєляєва, І.Д. Войченко (2015).
  • за другим напрямом досліджень – «Бібліографія бібліографії видань творів Т.Г. Шевченка та літератури про нього» – авторський колектив (В.Ю. Омельчук, Л.С. Новосьолова, С.А. Дзюбич, Л.М. Ковінченко, Л.В. Лісовська, О.О. Фіклістова) розробив методологію та методику підготовки електронної бази масиу вторинної бібліографії шевченкіани.

Про виконання наукового проекту «Створення бібліографічних баз даних спеціалізованих фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» (наук. керівник В.Ю. Омельчук, термін виконання: 2013–2015 рр.) доповів завідувач відділу образотворчих мистецтв канд. мистецтвознавства Гліб Юхимець.  У реалізації зазначеного проекту  взяли участь науковці декількох відділів: зарубіжної україніки, образотворчих мистецтв та музичних фондів Інституту книгознавства, відділу газетних фондів та сектору картографії відділу комплексного бібліотечного обслуговування,  Основними результатами їх роботи стало:

Прес-служба НБУВ

* закінчення про перебіг засідання Вченої ради читайте у наступному повідомленні прес-служби.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 210.
+38 (044) 524-26-97

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)