Дари НБУВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Загірняк Денис Михайлович

У монографії запропоновано задіяти доктрину прагматизму для вирішення сучасних проблем фінансово-економічного розвитку вищої освіти України. Розкрито типологію дій споживачів і постачальників освітніх послуг і державного регулювання у сфері вищої освіти. Монографія розрахована на управлінців у сфері вищої освіти, дослідників фінансово-економічних проблем вищої освіти, викладачів і студентів, а також усіх, хто цікавиться перспективами розвитку освіти у ХХІ ст. Загірняк Д. М. Вища освіта України: прагматизм фінансово-економічного розвитку: монографія. – Харьків: “Друкарня Мадрид”. - 532с. ISBN 978-617-7683-30-7

Жадько Віктор Олексійович

Жадько, В. Болять Україні могили її поколінь / В. Жадько. - Житомир : Рута, 2020. - 360 с. - ISBN 978-617-581-420-8 Ця книга про тих, хто побачив світ в Україні, а пішов у далекі світи в Росії. Вперше під однією обкладинкою зібрано багатоілюстровані світлини та унікальні відомості про видатних представників українських родів – од солдатів і козаків, що загинули на будівництві Петрової столиці, до поважних імперських сановників та полководців, духівників, економістів, учених, артистів, космонавтів, які творили історію та політику заснованої імперії. Полишаючи поза оцінкою характеристику діяльності багатьох із них, автор ставив за мету складне завдання – систематизацію і фіксацію українських поховань на кладовищах і цвинтарах Російської імперії до сьогодення. Уперше розповідається не лише про талановиту особистість – де і коли народилася в Україні та похована в іншій державі, а що конкретно українського зробила для становлення і розквіту Російської імперії, бо до якої – одних забирали примусово, інші – спокушалися кращою перспективою; чи зберіг українець традицію, духовний світ рідної вітчизни? Де їхні могили, в якому стані, чи знаємо і пам’ятаємо ми, нинішнє покоління, про Великих українців, які, волею долі, опинилися у далекому, від батькового порогу, краї – про це й написано у виданні.

Кіраль Сидір Степанович

15 березня 2019 року виповнилося сто років з дня народження відомого закарпатського поета і громадського діяча Юрія Гойди, який у 1947-1954 роках очолював обласну організацію Спілки письменників України. З нагоди столітнього ювілею у Зняцівській школі, де знаходиться музей письменника, відкрили меморіальну дошку поету. Під час урочистостей виникла ідея видати ще й ювілейну книжку, яка би по-новому висвітлювала постать письменника, який помер у 36-річному віці. Доручили цю справу журналістові і літератору Олександрові Гаврошу, родинне коріння якого тягнеться із сусідньої Дубрівки. Протягом року тривала напружена робота, до якої підключилася не тільки Закарпатська обласна наукова універсальна бібліотека імені Ф,Потушняка, але й Національна бібліотека України імені Вернадського та Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв у Києві. У підсумку вийшов солідний 250-сторінковий том, який представляє не тільки кращі зразки творчості поета, але й спомини про нього та архівні матеріали, більшість з яких публікуються вперше.  

Жеплинський Богдан Михайлович

О. Жеплинський : служіння Богу та Україні / Авт.-упоряд. Б.М. Жеплинський, Д.Б. Ковальчук, о. Т.Б. Жеплинський, Ю.Р. Жеплинський, М.М. Ковальчук. – Львів : РАСТР-7, 2019. – 356 с., іл. Видання присвячено 120 річчю від дня народження о. Михайла Жеплинського. У книжці представлено шлях служіння Богу та Україні о. Михайла Жеплинського, довголітнього пароха с. Завадка Риманівська на Лемківщині та с. Наконечне Перше на Яворівщині. Життєві віхи о. Михайла розміщено в хронологічному порядку. Особа священика, громадського діяча, патріота та сім’янина о. Михайла постає перед читачами через спогади його сучасників – синів Богдана та Романа, невістки Віри, онуків, парафіян, знайомих. Книжка містить велике число фотографій та документів, які доповнюють тексти біографії о. Жеплинського. Робота доповнена відеодиском зі сюжетами служіння о. Михайла Жеплинського.

Бердичевський Яків Ісаакович

Відомий бібліофіл і книгознавець, знавець і колекціонер екслібрисів, мистецтвознавець і меценат Яків Ісаакович Бердичевський передав з Берліна, де він проживає останнім часом, в дар Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського надзвичайно цінний подарунок: - колекцію власних екслібрисів, створених для нього різними художниками в різний час (66 екслібрисів 31 художника); - 7 власних видань серії «Книжные знаки мастеров графики», випущених накладом по 112 примірників переважно видавництвом Сергія Бродовича (Київ – Берлін, випуски № 3 «Книжные знаки Павла Ковжуна и Миколы Бутовича», № 4 «Сергей Сильванский – исследователь книжного знака. Книжные знаки Феликса Кидера», № 5 «Книжные знаки Евгения Синилова», № 8 «Книжные знаки Стефании Мефодиевны Гебус-Баранецкой», № 9 «Книжные знаки Соломона Борисовича Юдовина и Ефима Семеновича Минина» та випуск без номера «Ведун книжного знака», присвячений Б. Вілінбахову) і № 7, присвячений блокадним книжковим знакам В. Бєлкіна («Астериск», Амстердам). Всі книжечки мають «київський» логотип – екслібрис Я. Бердичевського з зображенням свічки каштана. Маємо підкреслити, що три випуски (№ 3, № 4, № 8) дублетні, по 2 примірники, тож з дозволу дарувальника ми їх передаємо до інших бібліотек; Два вишуканих іноземних видання: - Dicht op de muur, ISBN: 90 801395 8 0 – про вірші на стінах Лейдена. Тут, крім тексту книги, наведено численні фото таких своєрідних муралів, вказано адресу будинку і на сторінці поруч надруковано чітко, переважно білим на чорному папері, сам вірш і зазначено його автора. В книжку Я. І. Бердичевський люб’язно вклав ще 7 кольорових листівок з зображенням таких будинків. - Paris der neuen Zeit (Париж від імпресіонізму до нового часу), примірник видання Альберта Скіри, Женева, 1957 р., щедро ілюстроване кольоровими репродукціями творів художників другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Ілюстрації напівнаклеєні до відповідних місць у книзі. Книга в полотняній оправі, з суперобкладинкою. Всі подаровані видання та образотворчі документи (екслібриси, листівки) будуть зберігатися у відділі образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Пешко Анатолій Володимирович

Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні : біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем Анатолієм Пешком виходу з політ. туману, економ. тупика / Акад. екон. наук України, Акад. соц. упр. ; [керівник проекту: Співак С. М. ; авт.-уклад.: Андрушків Б. М. та ін. ; відп. ред.: Моховик Н. М.]. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. - 228 с. : фото. - Текст укр., рос. - Бібліогр.: с. 224-225. - 1000 прим. - ISBN 978-617-7331-40-6 У книзі представлено біографічний та політично-психологічний нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громадським діячем А. Пешком виходу України з багатоаспектної кризи. Зроблено спробу в художньо-публіцистичній формі здійснити своєрідний аналіз і дано критичну самооцінку реалізації власних життєвих можливостей. Зроблено це в контексті оцінки суспільних процесів і явищ, висвітлено категорії смислу і сенс життя. Очима автора розкрито проблеми становлення державності та економіки, моралі й духовності в їх взаємозв’язку та під різними кутами зору. До кожного розділу у формі авторських відступів запропоновано влучні коментарі і трактування у контексті теперішньої соціально-економічної ситуації в Україні. Висновки автора розглядаються з позиції науковців, управлінців, письменників, філософів і культурологів. Процеси, події, явища, учасником яких був автор, спроектовано на конкретну особу українського суспільства. Видання розраховане не лише на широкий читацький загал, а й на психоаналітиків, журналістів, соціологів, економістів, управлінців, політиків, філософів, громадських діячів. Андрушків Б. М. Управління економічною кафедрою у технічному ВУЗі / Богдан Андрушків ; [уклад.: Б. Андрушків та ін. ; заг. ред. Н. М. Моховик] ; [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Каф. менеджменту підприємн. діяльності]. - Тернопіль : Паляниця В. А. [вид.], 2020. - 252 с. : іл. - Бібліогр.: с. 123-129. - 350 прим. - ISBN 978-617-7331-74-1 Видання розкриває особливості формування і розвитку кафедри в університетських умовах. Висвітлено досвід формування в умовах "безгрошів'я" матеріально-технічної та навчально-методичної баз кафедри. Складнощі підготовки студентів - бакалаврів, спеціалістів і магістрів, які передбачають присвятити себе у маймутньому підприємництву сфері послуг та інноваційної діяльності. Вектор розвитку сільських населених пунктів в умовах адміністративно-територіальної реформи.- Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. - 414 с.-  ISBN 978-617-7331-74-1 У цій, художньо-публіцистичній книзі, на прикладі села Мшанець розкрито досвід господарської діяльності, ведення аграрних реформ, будівництва, в т.ч. духовних християнських об'єктів. Автори розглядають процес національного відродження, впровадження новий традицій та духовного розвою населених пунктів Галицько-Подільського краю. Особливості управління санаторно-курортними закладами в умовах адміністративно-територіальної реформи.- Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. - 485 с. У цій, художньо-публіцистичній книзі, на прикладі села Конопківка та розміщеного у ньому санаторію "Медобори", розкрито історико-краєзнавчи аспекти розвитку пересічного населеного пункту, досвід господарської діяльності, ведення адміністративно-господарської реформи. Автори розглядають процес національного курортного відродження, у рамках традицій Галицько-Подільського краю.  

Емменеггер Жан-Франсуа

Emmenegger J.-F., Chable D. L., Nour Eldin H. A., Knolle H. Sraffa and Leontief Revisited: Mathematical Methods and Models of a Circular Economy. – Berlin : Walter de Gruyter, 2020. – 529 с. (ISBN) 978-3-11-063509-6 Книга адресована як молодим дослідникам, що бажають вивчати основи економіки, так і досвідченим спеціалістам, що мають намір розглянути потенціал цінових моделей Сраффи, пов'язаних з аналізом таблиць „витрати-випуск” Леонтьєва. Читачі, що прагнуть зрозуміти надбання Сраффи та результати сучасних досліджень кругових процесів у міжгалузевих обмінах та економіці в цілому, знайдуть численні приклади із повними розв’язками та багату формальну математичну методологію, що розкриває економічний зміст результатів. Показано, як розроблену методологію можна застосувати до розгляду екологічних проблем та до вивчення офіційних таблиць „витрати-випуск”. Emmenegger J.-F., Chable D.L., Nour Eldin H.A., Knolle H. Sraffa and Leontief Revisited: Mathematical Methods and Models of a Circular Economy. - Berlin: Walter de Gruyter, 2020. - 529 с. (ISBN) 978-3-11-063509-6 Книга адресована как молодым исследователям, желающих изучать основы экономики, так и опытным специалистам, намеревающимся рассмотреть потенциал ценовых моделей Сраффы, связанных с анализом таблиц "затраты-выпуск" Леонтьева. Читатели, которые хотят понять достояние Сраффы и результаты современных исследований круговых процессов в межотраслевых обменах и экономике в целом, найдут многочисленные примеры с полными решениями и богатую формальную математическую методологию, раскрывающую экономическое содержание результатов. Показано, как разработанную методологию можно применить к рассмотрению экологических проблем и к изучению официальных таблиц "затраты-выпуск".

Пилипчук Дмитро Пилипович

  Дмитро Пилипович Пилипчук, український письменник, поет, публіцист, перекладач (з польської, білоруської, російської мов), подарував НБУВ власне видання: Пилипчук Д. Словники української мови: 1596–2018 : бібліогр. покажчик / упорядник та автор передмови Дмитро Пилипчук. – Київ : ВЦ Просвіта, 2020. – 1072 с. Це перший бібліографічний покажчик про паперові публікації словників української мови, укладений за принципом максимальної повноти. Охоплено видання за період з 1596 до 2018 року включно. Загалом у покажчику 9244 бібліографічні нотатки.  

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ більше 200 сучасних періодичних, картографічних та наукових видань.  

Григорій Іванович Алєксєєнко

Григорій Іванович Алєксєєнко, історик, краєзнавець подарував до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського книжку про село Димер, що на Київщині «Димер, ми вертаємося до тебе». Алєксєєнко Г. Димер, ми вертаємося до тебе. Частина II (1796–2018 роки) / Г. Алєксєєнко. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2019. – 416 с. У книзі на основі документальних джерел досліджується історія поліського селища Димера від XVIII століття до сьогодення. Виклад подій і явищ подається через життєписи людей селища, чия наполегливість, працьовитість, патріотизм і духовність формували колоритну минувшину цього куточка рідної землі, заклали основи моральних і фізичних сил для сучасного розвитку населеного пункту, прогресивного поступу краю. Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією України. Адміністрація і читачі Бібліотеки щиро дякують за подаровану книжку.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97