Дари НБУВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Бочковська-Мартинович Валентина Григорівна

Валентина Григорівна Бочковська-Мартинович, директор Музею книги та друкарства України, Юрій Володимирович Єгоров, директор букіністичного салону ,,Классика” та Людмила Василівна Хауха, заступник директора Музею книги та друкарства України, передали в дар Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ ілюстроване видання, в якому описуються 100 книжкових раритетів, що зберігаються в трьох найбільших вітчизняних зібраннях – Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Музеї книги і друкарства України, приватній бібліотеці Віктора Медведчука та Оксани Марченко: Борковська-Мартинович В. Г., Єгоров Ю. В., Хауха Л. В. 100 раритетов из коллекций украинских библиотек / В. Г. Борковська-Мартинович, Ю. В. Єгоров., Л. В. Хауха. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – 220 с.

Додонов Олег Володимирович

Олег Володимирович Додонов, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, подарував 2 примірники своєї праці: Додонов О. В. Інноваційна активність у сфері праці: теоретичні основи, практичні проблеми та механізми їх вирішення: монографія / О.В. Додонов. – Луганськ: ТОВ ,,Віртуальна реальність”, 2012. – 222 c.

Корж Віталій Терентійович

Віталій Терентійович Корж, український політик, кандидат економічних наук, народний депутат України IV, V, VI скликань Верховної Ради України, подарував НБУВ по декілька примірників таких видань: 1. Корж В. Практична філософія українства : Патріотичні нотатки і коментарі на тему ліквідації незалежності. – К.: Фенікс, 2013. – 272 с., іл. 2. Пултавска В. Саме життя : Книга про культуру відповідальності. – К.: Фенікс, 2010. – 160 с., іл.

Федічев Валерій Семенович

Валерій Семенович Федічев, відомий скульптор, заслужений діяч мистецтв України, доцент скульптури Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, подарував НБУВ свою працю: Федічев В. С. Мистецтво скульптури : навч. посібник. – К.: НАУ, 2011. – 116 с.

Довга Лариса

Лариса Довга, відомий дослідник вітчизняної стародрукованої спадщини, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, подарувала відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ видання: 1. Довга Л. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля). – К.-Л.: Свічадо, 2012. – 344 с. Також у листопаді 2012 р. Лариса Довга подарувала відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ видання: 1. Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко: Зб. наук. ст. – К., 2012.– 623 с. 2. Український гуманітарний огляд : Збірник / Нац. Ун-т „Києво-Могилянська академія”; Тов-во дослідників Центрально-Східної Європи. – К.: Критика, 2012. – № 16–17.

Мицик Юрій Андрійович

Юрій Андрійович Мицик, відомий історик, доктор історичних наук, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ видання: Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Т. 1: (1648–1649 рр.) / Упор. Ю. Мицик. – К., 2012. – 680 с.

Ясіновський Юрій Павлович

Юрій Павлович Ясіновський, доктор мистецтвознавства, професор, завідуючий кафедри історії музики Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ польське видання: 1. Барокові стемми & префації. Гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII–XVIII століть. – Перемишль, 2012.– 337 с.

Лисий Іван Якович

Іван Якович Лисий, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету „Києво-Могилянська академія”, передав до НБУВ понад 300 прим. видань з особистої бібліотеки: книги, періодичні видання, матеріали наукових конференцій, збірники статей.

Тесленко Борис Сергійович

Борис Сергійович Тесленко, директор видавництва ,,Мапа”, і Віктор Іванович Лоза, головний редактор та автор-укладач, передали в дар сектору картографічних видань відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ: 1. Історичний атлас України: Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава). – К.: Мапа, 2010. – 300 с. 2. Генеральна карта України Гійома Левассера де Боплана 1660 р. [Карти]. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, 2011. – 2 арк. 3. Територіальний устрій Русі-України (X–XIII ст.). – К.: Мапа, 2010. – 56 с.

Штонда Віктор Миколайович

Віктор Миколайович Штонда, генеральний директор видавництва „Діалектика”, подарував НБУВ понад 100 сучасних видань свого видавництва, присвячених комп’ютерній тематиці та дослідженню інформаційних технологій. http://shtonda.com/

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97