Дари НБУВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Савчук Олександр

Видавець Олександр Савчук, подарував НБУВ видання "Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури. Книга з доповненою реальністю", яке було видане за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура плюс». У книзі зібрано розвідки Стефана Таранушенка, присвячені п’ятьом знищеним шедеврам української сакральної архітектури: Троїцькій церкві 1710 року в селі Пакуль на Чернігівщині, Покровській церкві 1759 року в місті Зіньків на Полтавщині, Вознесеньській церкві 1759-1761 років в містечку Березна на Чернігівщині, Введенській церкві 1761 року в селі Артемівка на Харківщині, Миколаївській церкві 1760-х років в селі Нові Млини на Чернігівщині. Особливістю книги є елементи доповненої реальності: в кінці кожного розділу є qr-код, скануючи який можна побачити 3d –модель кожної з 5 церков. У 20-30-і рр. автор встиг їх обміряти та зафотографувати перед процесом тотального нищення пам’яток сакрального мистецтва совєцькою владою. Таранушенко С. А. Знищені щедеври української дерев'яної сакральної архітектури. – Харків, 2021. – 978-617-7538-64-5

Погорецький Василь Антонович

Василь Антонович Погорецький – український прозаїк, поет, публіцист, науковець, релігійний і громадський діяч, краєзнавець, член Національних спілок журналістів (2010), краєзнавців (2012), письменників (2015) України, доктор теологічних і кандидат історичних наук подарував до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського низку видань: 1. Погорецький В. Українська духовна культура і Петро Могила : монографія / о. д-р Василь Погорецький ; наук. ред. М. М. Алексієвіць. – Тернополь : Підручники і посібники, 2009. – 160 с. 2. Pohoreckyi W. Filozofia religii Wlodzimerza Solowjoma =Філософія релігії Володимира Соловйова / Wasyl Pohoreckyi . – Tarnopol: Збруч, 2010. – 112 s. – Текст пол. мовою. 3. Погорецький В. На роздоріжжі / Василь Погорецький. – ТернопільТерно-граф, 2013. – 128 с. 4. Погорецький В. Синдром милосердя / Василь Погорецький. – Тернопіль: Крок, 2015. – 224 с. 5. Погорецький В. Україна іде… : вірші / Василь Погорецький. – Тернопіль : Крок, 2016. – 96 с. 6. Погорецький В. Рахманне роздолля : лірика / Василь Погорецький. – Тернопіль : Джура, 2017. – 208 с. 7. Погорецький В. Гравітація нектарної сльози : поезії / Василь Погорецький. – Тернопіль : Джура, 2018. – 204 с. 8. Погорецький В. Микола Гоголь: споглядання вічності. Філофсько-теологічний вимір / о. д-р Василь Погорецький. – Тернопіль : Крок, 2020. – 192 с.

Мельничук Богдан Іванович

Мельничук Богдан Іванович – відомий український поет, драматург, журналіст, краєзнавець, Заслужений діяч мистецтв України, член національних спілок журналістів (1980), письменників України, краєзнавців, Наукового товариства імені Шевченка (всі 1998) подарував до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського низку видань: Вовчанська В. Відлуння грому: новели / Василина Вовчанська, Богдан Мельничук ; худож. О. Іванів (Козевич). – Тернопіль, 2020. – 92 с.: іл. Костишин Л. Пастка для орла: казка / Лілія Костишин, Богдан Мельничук ; мал. Ірина Кафтан, Микола Кафтан. – Тернопіль: Терно-граф, 2018. – 34 с.: іл. Мельничук Б. Без прикрашування : історії теплуваті, холоднуваті та… не до кави / Богдан Мельничук. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 231 с. Мельничук Б. Земні пригоди Ультрика, або Кому співає веселка / Богдан Мельничук, Володимир Фроленков ; худож. Оксана Козевич. – Тернопіль : Терно-граф, 2020. – 36 с.: іл. "отче наш, тарасе всемогущий..." : Шевченкіана Тернопілля : поезія, графіка / упоряд. Є. І. Безкоровайний. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 212 с. : іл. Сапеляк С. Вибране [поезії] / Степан Сапеляк ; упоряд., авт. передм. і післямови Богдан Мельничук. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 175 с. : іл., фот. Книгу склали вибрані поезії та інші тексти лауреата Шевченківської премії, політв’язня, правозахисника, члена Міжнародного ПЕН-клубу Степана Сапеляка (1951–2012). В основі видання – його збірка «Во ім’я Слова» (Харків : Майдан, 2007), доповнена іншими текстами. В оформленні книги використана графіка лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка художника Івана Остафійчука (м. Львів). Літературний Тернопіль: літературно-мистецький і громадсько-плітичний часопис. – Тернопіль. – 2010. № 1; 2015. № 1; 2016, №№ 1–4, 2017; № 1,4; 2018, № 1; 2019, № 1.

Сапеляк Степан Євстахійович

Родина Степана Євстахійовича Сапеляка, син Тарас Степанович і дружина Світлана Іванівна, подарували НБУВ його 3-томне видання "І каміння те стало хлібами". Степан Сапеляк (1951-2012) -- поет, прозаїк, публіцист, літературознавець, член Національної спілки письменників України та Міжнародного ПЕН-клубу. Мегаметафора, використана в назві тритомника, промовисто нагадує про камені, якими незрідка буває побите все чесне й звитяжне і які в історичній перспективі перетворюються на духовний хліб для людини, суспільства, нації, коли ті здобувають більшу свободу й завдяки цьому осягають глибшу правду. До першого тритомного видання вибраних творів видатного українського поета, громадсько-політичного й культурного діяча, лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Степана Сапеляка увійшли кілька статей про його життєвий і творчий шлях та основна частина тому - поезії, написані автором у різні роки, зокрема й у часі довголітніх ув'язнень та заслань, яких зазнав поет в імперсько-тоталітарній державі «єдино за слово своє». У другому томі тритомного видання вибраних творів Степана Сапеляка представлені його літературно-критичні, публіцистичні статті й есе, розвідки в царині живопису, виступи, звернення тощо. Із них постає незглибимий космос індивідуальної, вистражданої естетики поета, приступної щиро зацікавленому, інтелектуально й художньо проникливому читацькому світосприйняттю, чільними в якому є передусім віра й пошук Абсолюту, Україна, ї наскрізна буттєво-історична й етноприхологічна ідея, суспільна демократія та свобода людини. Центральною частиною третього тому вибраних творів Степана Сапеляка є «Хроніки дисидентські від головосіку», які розповідають про тернистий шлях поета: арешт за «антирадянську агітацію та пропаганду», сидіння в радянських концтаборах, діяльність в УГС. Це також чи не найяскравіші сторінки національно-визвольних змагань під час «перебудови», зокрема на Слобожанщині, одним із лідерів яких був сам автор. До тому увійшли інтерв'ю, листування, щоденникові записи, у яких теж виразно відтворена прежита епоха, гостро і глибоко аналізуються явища, події, факти, моделюється майбутнє, базоване на історично тяглих, незвищимих українських цінностях. Особливості авторського правопису збережно. Сапеляк С. Є. І каміння те стало хлібами... : у 3 томах / С. Є. Сапеляк ; художнє оформлення В. Носаня . – Харків : Майдан, 2011 . - ISBN 978-966-372-402-7 .

Ясенєв Олег

Заслужений художник України Олег Петрович Ясенєв подарував НБУВ власне видання "Олег Ясенєв : художній альбом". Це видання вперше найбільш повно представляє творчий доробок Олега Ясенєва. Кожен розділ розкриває і світоглядні, й мистецькі засади майстра. Своєю живописною мовою автор створює виразний візуальний ряд образів-символів, що формують наскрізну тему позачасового тривання Світу, розмаїтого в чуттєвій і сенсовій єдності. Олег Ясенєв : художній альбом / [ред.-упоряд. А. Маричевська]. – К., 2020. – 312 с. – Серія «Імена» ISBN 978-617-7778-72-0

Боронь Олександр Вікторович

Олександр Вікторович Боронь — український шевченкознавець, доктор філологічних наук, член Наукового товариства ім. Шевченка, подарував НБУВ власне видання "Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей". У монографії розглянуто художню специфіку Шевченкових повістей, їхню проблематику та поетику загалом і кожного з дев’яти творів як автономної цілости зокрема, окреслено генезу повістей, розвиток у них традицій двомовної української прози 1830–1840-х років, параметри взаємодії з творчістю Г. Квітки (Основ’яненка), Є. Гребінки, П. Куліша. Автор аналізує зовнішні та внутрішні контакти Шевченка з російською словесністю першої половини ХІХ століття, засвоєння і заперечення в його прозовому доробку творчого досвіду західноевропейських письменників, витлумачує семантику наявних у повістях численних інтертекстуальних відсилань, приділяючи увагу і типологічним відповідностям. Дослідження, яке становить першу спробу багатоаспектного осмислення Шевченкової художньої прози в европейському літературному контексті, адресовано як шевченкознавчій спільноті та фахівцям із історії модерного письменства Европи, так і ширшій академічній авдиторії науковців-гуманітарів, університетської професури і студентства, а також усім читачам, які цікавляться новочасною українською культурою. Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей. [Монографія]. – Київ: Критика, 2017 [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Інститут джерелознавства НТШ-А; Інститут Критики; Український науковий інститут Гарвардського університету]. – 496 с. ISBN 978-966-8978-94-4

Національний музей українського народного декоративного мистецтва

Національний музей українського народного декоративного мистецтва передав до НБУВ кілька власних видань, зокрема: «Музейні старожитності: колекції, імена, долі» (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 14–15 листопада 2019 р. Харків : ФОП Панов А.М., 2020. 568 с., іл.). Збірник уміщує 53 статті 56 авторів з провідних музеїв, заповідників, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів Києва, Вишневого (Київська обл.), Глинян, Збаража, Кам'янки, Канева, Качанівки, Косова, Кропивницького, Лодзя (Республіка Польща), Львова, Немішаєвого (Київська обл.), Полтави, Ставангера (Норвегія), Сум, Ужгорода, Чигирина. Розглядаються питання, присвячені становленню та розвитку музеїв, створенню та комплектуванню колекцій, знаковим постатям музейної галузі (збирачам, дослідникам, колекціонерам, зберігачам, педагогам), дослідженню пам'яток, діяльності музеїв на сучасному етапі. Авраменко О.О. Білокур. Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ. К.: Видавництво Горобець, 2021. 168 с. Монографія «Білокур» − чергове видання серії ACCENT, присвячене життєвому і творчому шляху народної художниці України Катерини Білокур (1900−2020). Феномен Катерини Білокур розглядається Олесею Авраменко в контексті історико-біографічних подій та світових мистецьких тенденцій 20 ст. У книзі здійснено фаховий аналіз творчого доробку художниці, висвітлено її нелегку життєву долю. Монографія написана українською мовою, назва книги, підписи до ілюстрацій, зміст і післямова продубльовані англійською мовою. Авангард і модерн в українському народному мистецтві 1910-1930 років : альбом / Нац. музей укр. народного декоратив. мистецтва (Київ ) ; авт.- упоряд. Олена Шестакова ; наук. ред. Людмила Білоус. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 151 с. : іл. Альбом знайомить з унікальними творами Ганни Собачко-Шостак, Параски Власенко, Євмена Пшеченка та Василя Довгошиї, творчість яких перебувало під впливом нових художніх течій, що панували на початку ХХ ст. як в європейському, так і в українському мистецтві: модерну та авангарду. У виданні вперше репрезентовано цікавий період творчого експерименту в мистецтві України початку ХХ ст., коли народні майстри працювали в художніх майстернях поруч із професійними художниками-новаторами Євгенією Прибильською, Наталією Давидовою, Олександрою Екстер, Казимиром Малевичем. Така співпраця надихала новими ідеями професійних художників і значно розширювала світогляд народних майстрів та дала Україні митців яскравого індивідуального самовияву, які віртуозно володіли лінією, ритмом, кольором.

Бабенко Геннадій Олександрович

Геннадій Олександрович Бабенко подарував НБУВ видання «Гори, гори, моя «Звёздочка»!, яке присвячене життю та діяльністі педагога і сучасника міста Мелітополя Ади Григорівни Бабенко. Автор книги, син Ади Григорівни, з любов’ю й теплотою розповідає про свою матір, як енергійну, ініціативну, діяльну й одночасно люблячу, лагідну, чуйну людину. Значна частина подій, що викладні у виданні представлені в контексті створення та успіхів очолюваного нею одного з найкращих педагогічних колективів дитячого садка №99 "Звездочка", багатою і яскравою історією цього дошкільного закладу.

Соловйова Віра Йосипівна

Директор видавництва «Кліо» Віра Йосипівна Соловйова подарувала НБУВ повне академічне видання масштабного історичного трактату, рукописної пам’ятки ХVII–ХVIII ст. – «Літопис» Самійла Величка, який присвячено 300-річчя від народження якого відзначалось 2020 року. Літопис є унікальною пам’яткою козацької історичної думки та барокового письменства першої половини ХVІІІ століття. Самійло Величко вісімнадцять років свого життя служив у Батурині канцеляристом в уряді гетьмана Івана Мазепи, саме там зародилася й реалізовувалась ідея формування цього потужного корпусу документів, що ліг в основу праці. За додатковою інформацією та з електронною версією видання ви можете ознайомитись за посиланням http://www.nbuv.gov.ua/node/5405.

Бихун Віктор Юрійович

Керівником виробничого підрозділу Київського клубу бібліофілів, відвідувачем залу картографії Бихуном Віктором Юрійовичем подаровано Сектору картографічних видань НБУВ ошатно оформлену і красиво ілюстровану книгу видавництва “Λam&k” академіка НАНУ Сергія Комісаренка “Моя Антарктика”. Автор ділиться особистими враженнями від подорожі до Антарктики в 2010 році, участі у процесі передачі Україні Британської антарктичної станції “Фарадей” (нині “Академік Вернадський”) в рамках угоди про спільне співробітництво в проведенні наукових досліджень, викладає стисло історичні дані утворення і відкриття шостого материка нашої планети – Антарктиди, територій Південного, Тихого, Атлантичного, Індійського океанів та островів, що звуться Антарктикою.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97