Дари НБУВ

Генеральне консульство Республіки Польща у Львові

Генеральне консульство Республіки Польща у Львові подарувало НБУВ книгу "Польське Консульство у Львові 1987-2012", видану українською мовою з нагоди 25-річчя польської консульської установи у Львові. Польське Консульство у Львові 1987-2012. - Лодзь: Test, 2013. - 376 с.; з іл. У 2012 році, з нагоди 25-річчя свого існування, за ініціативи теперішнього Генконсула Ярослава Дрозда, консульство видало книгу „Polski konsulat we Lwowie 1987-2012”, яка містить спогади всіх керівників нашої установи від початку її роботи в 1987 році. Своїми спогадами з читачами поділилися Влодзімеж Восковський, Януш Лукашевський, Анджей Крентовський, Генрик Литвін, Пйотр Коновроцький, Вінцент Дембицький, Кшиштоф Савицький, Януш Яблонський, Веслав Осуховський, Ґжеґож Опалінський, Анджей Дрозд та Ярослав Дрозд. Друзі та співробітники написали спогади про двох, на жаль, вже покійних консулів - Томаша-Марека Леонюка та Марека Краєвського. Вступне слово до книги написав керівник Представництва МЗС України у Львові В’ячеслав Войнаровський. У 2013 році книгу про польське консульство видано українською мовою в перекладі Олега Гірного, а також у співпраці з Боженою Антоняк та Анатолієм Івченком. Книга, як ї її польський попередник, побачила світ у видавництві «ТЕST» (м. Люблін, Польща). Від польськомовної книги україномовне видання відрізняється вступним словом автора Митрополита Львівського Архиєпископа Мечислава Мокшицького, а також низкою нових світлин.

Козак Сергій Борисович

Відомий літературознавець, публіцист, автор циклу літературних портретів письменників діаспори, член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України Сергій Борисович Козак передав до фондів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського книгу: Його голос чути досі (розмови з Анатолієм Дімаровим) / упоряд. : Є. Дімарова, С. Козак. – Київ : Літ. Україна, 2014. – 260 с. – (Бібліотека газети «Літературна Україна». – 2014 ; № 10).

Чистяк Дмитро Олександрович

Відомий український письменник, перекладач, літературний критик, кандидат філологічних наук Дмитро Олександрович Чистяк передав до фондів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського низку видань, серед яких: рідкісні антології, українська поезія у зарубіжних перекладах, збірки поетичних творів Тараса Шевченка, Анни Багряної, Станіслава Бондаренка, Дмитра Чистяка та ін., довідкові видання: 1. Şewçenko Taras. Goşgular : ukrainçeden türkmençä terjime eden /Taras Şewçenko ; Ak Welsapar. – Stokgolm, 2014. – 36 p. – Швед., укр. 2. Шевченко Тарас. Заповіт: поезії, покладені на музику = Testament : poémes mis en musique / пер. фр., наук. ред. Д. Чистяка ; іл. Т. Шевченка ; передм. С. Довгого, Д. Горбачова, Ю. Мосенкіса [та ін.] ; Мала акад. наук України, Європ. акад. наук, мистецтв та літ., Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Париж : Ін-т культури Солензара, 2014. – 65 с. – Укр., фр. 3. Clarinettes solaires : anthologie de la poésie ukrainienne / trad. еt fr. par D. Tchystiak. – Paris : Éd. Inst. culturel de Solenzara, 2013. – 109 p. – Укр., фр. 4. Clarinettes solaires : anthologie de la poésie ukrainienne / trad. et fr. par D. Tchystiak. – Paris : Éd. Inst. culturel de Solenzara, 2014. – 122 p. – Укр., фр. 5. Études ukrainiennes transdisciplinaires = українські міждисциплінарні студії = ukrainian interdisciplinary studies / dossier dirigé par : Vantchev de Thracy, Iouriї Mosénkis, Dmytro Tchystiak ; Inst. Culturel de Solenzara, Acad. des Sciences de I᾿Enseignement Supérieur d᾿Ukraine Conseil des Jeunes Chercheurs. – Paris, 2012. – 370 p. – Фр., укр. Elogiu frumuseţii. In praise of beauty : poesys 18 / Antologia Festivalului Internaţional Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeș, 2014; trad. Dumitru M. Ion și Carolina Ilica. – Romania : Editura Academiei Internaţionale Orient – Occident, 2014. – Румун., англ. Plurilingv 1. – 2014. – 292 p. Plurilingv 2. – 2014. – 273 p. Аннотированный каталог писателей и переводчиков стран СНГ и Балтии / сост., ред. Каринэ Халатова. – Ереван : Союз переводчиков стран СНГ и Балтии : АОКС, 2009. – 415 с. 6. Ванчев де Трасі Атанас. Світло у світлі : вибрані поезії / Атанас Ванчев де Трасі ; передм., пер. з фр. та комент. Д. Чистяка. – Київ : Журнал «Радуга», 2014. – 80 с. : портр. – (Серія «Поети Світу»). 7. Заяць М. Ріка моїх очей : поезія / Марія Заяць ; передм. Г. Бай. – Тернопіль : Лібра Терра, 2011. – 48 с. – Фр., укр. 8. Келменди, Е. В зените времени истлевшего : поэзия / Етон Келменди ; сост., пер. с англ., фр. И. Рябчия ; корректор Д. Чистяк. – Киев : Журнал «Радуга», 2013. – 60 с. 9. Клетніков Е. Джерело буття : поезії / Ефтім Клетніков ; пер. із македон. та упоряд. Н. Бенедик. – Київ : ТОВ «Інформ. системи», 2012. – 84 с. 10. Матевський М. Блискавка : поезії / Матея Матевський ; пер. із македон. й упоряд. Н. Бенедик ; наук. ред. Д. Чистяк ; передм. О. П. Довгого. – Київ ; Скоп′є : ТОВ «Інформ. системи», 2012. – 110 с. : портр. 11. Перович С. Коріння : поезії / Сретен Перович ; пер. із чорногор. й упоряд. Н. Бенедик ; наук. ред. Д. Чистяк ; передм. О. П. Довгого. – Київ ; Підгориця : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 148 с. : портр. 12. Саша Путря = Sacha Poutria : [альбом] / Саша Путря ; передм. А. Чашкова ; худож. оформ. дизайн студія С. Довгого. – [Б. м., б. р.]. – 33 с. : іл. – Укр., фр. 13. Чатує в століттях Чернеча гора : вісн. Міжнар. поет. конкурсу «Чатує в століттях Чернеча гора» (конкурс на кращий поет. твір до 200-ліття від дня народж. Тараса Шевченка) : спец. вид. / упоряд. О. Апальков. – Канів : Склянка Часу*ZeitGlas, 2014. – 168 с. 14. Bagriana, Anna. L’Ancre : poésie / Anna Bagriana ; trad. fr. par Dmytro Tchystiak. – [Bruxelles] : L’Esprit des Aigles, 2012. – 40 p. 15. Bondarenko S. Causeries nocturnes avec l’Europe ou Les Mystères de notre alphabet = Нічна розмова з Європою, або Таємниці наших літер / Stanislav Bondarenko ; ed. dirigée par D. Tchystiak ; ed. pref. par M. Joulynskyi. – Paris : Inst. Culturel de Solenzara, 2014. – 96 p. – Фр., укр. 16. Dovgyї, Olexii. Le сalice de roses = Rozenkelken / Оlexії Dovgyї ; trad. ву l’ukrainien en fr. par I. Riabtchiї , D. Tchystiak .– [S. l.] : Esprit des aigles, 2013. – 87 p. 17. Hristov D. L’Arche de noé : / Dimitr Hristov ; trad. en fr. par D. Tchystiak ; Inst. Culturel de Solenzara. – Paris, 2013. – 62 p. 18. Tchystiak D. Filizi i Parritur : poezi / Dmytro Tchystiak ; pёrktheu: Albert V. Nikolla. – Tiranё, 2013. – 87 p. 19 Tchystiak D. Un oiseau face à la mer : in memoriam Maurice Maeterlinck = Птах над морем : світлій пам’яті Моріса Метерлінка / Dmytro Tchystiak. – Paris : Éd. Inst. Culturel de Solenzara, 2013. – 24 p.

Геращенко Ігор Іванович

Ігор Іванович Геращенко, доктор фармацевтичних наук, професор, член-кореспондент Академії технологічних наук України, подарував НБУВ власну працю: Геращенко І. І. Ентеросорбенти: лікарські засоби і дієтичні добавки / І.І. Геращенко; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. - К., 2014. - 248 с. У першому розділі довідника наведені теоретичні відомості з адсорбції, обговорюються фізико-хімічні основи лікувальної дії ентеросорбентів та питання, що стосуються фармацевтичного аналізу сорбентів. У другому, спеціальному, розділі розглядаються ентеросорбенти – сертифіковані лікарські засоби і дієтичні добавки, які представлені на фармацевтичному ринку України, а також окремі зарубіжні препарати. Джерелом для анотацій на кожний препарат послужили офіційні документи МОЗ України, наукові монографії, періодична література та інтернет-ресурси

Данилова Тетяна Михайлівна

Тетяна Михайлівна Данилова, директор, дійсний член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я, подарувала НБУВ власну працю. Данилова Т. М. Небесная сотня. Герои не умирают! Том 1 / Т. М. Данилова. - К.: Альфа Реклама, 2014. - 368 с.

Калашникова Людмила Андріївна

Людмила Андріївна Калашникова подарувала НБУВ власну працю: Калашникова Л. А. Уклін вам низький! / Людмила Калашникова. - К. : Альфа Реклама, 2011. - [144] с. : кольор. іл.

Посольство Азербайджанської Республіки в Україні

11 грудня 2014 р. у НБУВ відбулася презентація книг, виданих за підтримки Посольства Азербайджанської Республіки в Україні. На основі книг, подарованих під час презентації, у НБУВ була започаткована колекція «Азербайджанська бібліотека».

Толочко Олексій Петрович

Олексій Петрович Толочко, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, подарував Інституту рукопису НБУВ видання: Густинський літопис: Т. 11 / Упор. та автор передмови Олексій Толочко. - Кембрідж: Український науковий інститут Гарвардського університету, 2013. - 421 с.

Амітов Павло Михайлович

Павло Михайлович Амітов, філолог і поет, подарував НБУВ власну працю: Амитов П. Преодоление лжи. Антимифология. - К.: Стилос, 2014. - 402 с.

Гирич Ігор Борисович

Ігор Борисович Гирич, український історик, головний редактор журналу «Пам'ятки України», подарував НБУВ біобібліографічний покажчик власних праць: Гирич Ігор Борисович : біобібліографічний покажчик / Упоряд. В. Кравченко, Г. Стариков, Я. Федорук, наук. ред. К. Козелецька, Я. Федорук; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : Український письменник, 2012. – 80 с.

Сторінки

Щорічні надходження