Історико-культурні фонди

Інститут рукопису здійснює збирання, зберігання та введення до наукового і культурного обігу найцінніших рукописних пам'яток та рукописної спадщини українського народу та народів, що проживають у межах України, а також колекційних рукописних матеріалів інших країн та народів, що належать світовій культурі

Інститут архівознавства є головним архівним підрозділом в системі НАН України з питань формування, зберігання, обліку й використання документів Архівного фонду НАН України

Відділ стародруків та рідкісних видань — це науковий підрозділ, який проводить дослідження в галузі історії книги та книговидання, історії бібліотечної справи та книжкового пам’яткознавства, готує відповідні монографії, статті, наукові каталоги, посібники. Здійснює збирання, зберігання та бібліотечно-бібліографічне опрацювання стародруків, рідкісних і цінних видань (книжкових пам’яток), книгознавчої, історико-культурологічної, довідкової літератури, обслуговування користувачів фондом стародруків та рідкісних видань.

Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій – це науковий підрозділ, який здійснює наукові дослідження в галузі історії книги, історії бібліотечної справи, окремих бібліотечних зібрань та колекцій. Відділ складається з двох секторів: сектору обслуговування читачів та організації фонду та сектору організації фонду іноземної літератури.

Відділ зарубіжної україніки забезпечує формування фонду української діаспори, здійснює вивчення діяльності видавничих центрів україніки за кордоном, розробку теоретичних і методичних засад створення репрезентативної колекції видань зарубіжної україніки, співпраця з міжнародними бібліотечними організаціями.

Відділ образотворчих мистецтв забезпечує наукову організацію, функціонування та використання фонду образотворчих видань та оригіналів графічного мистецтва НБУВ, введення образотворчних джерел в бібліографічний обіг (підготовка та видання наукових каталогів, ведення бібліографічних баз даних), створення резервних цифрових копій унікальних та рідкісних документів, популяризація вітчизняної та світової художньої культури.

Відділ формування музичного фонду забезпечує наукову організацію, функціонування та використання музичного фонду НБУВ, введення музичних джерел в бібліографічний обіг (підготовка та видання наукових каталогів, ведення бібліографічних баз даних), створення резервних цифрових копій унікальних та рідкісних документів, популяризація музичної культури, в першу чергу української.

Відділ газетних фондів забезпечує організацію формування газетного фонду, його опрацювання, зберігання, створення оптимальних умов використання, введення часописів в бібліографічний обіг (підготовка та видання наукових каталогів, покажчиків газетних видань, ведення бібліографічних баз даних), створення резервних цифрових копій унікальних та рідкісних документів.

Сектор картографічних видань забезпечує наукову організацію, функціонування та використання фонду картографічних видань, введення цих видань в бібліографічний обіг, створення резервних цифрових копій рукописів та стародруків, популяризація рідкісних картографічних документів.

Львівсьий Апостол (1574 р.)

Центр консервації і реставрації виконує функції науково-дослідного та координаційно-методичного органу з питань забезпечення збереження бібліотечних фондів в установах Національної академії наук України, який здійснює наукову розробку технологічних, організаційних та методичних засад забезпечення фізичного збереження інформаційних ресурсів НБУВ у процесі їх формування, зберігання та використання.