Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ (ДРНКН) – форма обліку пам’яток історії та культури державного рівня на території України. Положення про ДРНКН затверджене постановою Кабінету Міністрів (КМ) України № 466 від 12 серпня 1992 р. Відповідно до нього, до реєстру включаються пам’ятки історії, археології, містобудування та архітектури, мистецтва, а також документальні пам’ятки, тобто як нерухомі, так і рухомі пам’ятки культурної спадщини держави.

На виконання названої постанови Кабінет Міністрів України затвердив 1999 р. «Програму збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки», в якій було передбачено створення Державного реєстру «Книжкові пам’ятки України» як складової частини ДРНКН; 2001 р. на державному рівні була затверджена, серед аналогічних документів щодо Архівного та Музейного фондів України, «Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до ДРНКН». 2002 р. Національною парламентською бібліотекою України були випущені рекомендації «Створення баз даних документів, визначених для включення до ДРНКН» (базовою платформою було обрано АБІС ІРБІС). Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 2007 р. видала «Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України: кириличні рукописні книги та стародруки».

Названі документи, а також проведені відповідні семінари, в т. ч. у НБУВ, сприяли активізації в багатьох великих бібліотеках держави діяльності щодо виявлення книжкових та інших документальних пам’яток, їх атрибуції, відбору та опису.

Окремим розділом реєстру книжкових пам’яток може бути список колекцій-книжкових пам’яток, з коротким обґрунтуванням їх цінності. Ця інформація дозволить надати цінним книжковим колекціям статус книжкових пам’яток, які особливо охороняються державою, не підлягають розформуванню, переміщенню, вивезенню за кордон і т. п. Наявність на пересічній книжці печатки, штампа, екслібриса колекції, що внесена до ДРНКН, автоматично виключає можливість її законного вивезення з України, оскільки Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (1999 р., ст. 14) забороняється вивезення за межі держави культурних цінностей, занесених до ДРНКН.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, провівши значний обсяг підготовчої роботи, виставляє наразі на базі власних фондів «Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання: Книжкові пам’ятки». Електронний ресурс, що пропонується, містить описи найцінніших і найдавніших книжкових пам’яток: рукописних книг; інкунабул; палеотипів; стародруків кириличним, гражданським, латинським шрифтом; українських видань до 1860 р. включно. Наповнення ресурсу триватиме й далі, по мірі внесення та редагування описів. Одночасно формуються, проходять експертизу, уніфікацію опису бази даних книжкових пам’яток ХІХ–ХХІ ст., які будуть виставлені на порталі дещо пізніше, після проведення названих видів робіт. Тут передбачається структурування за певними критеріями: прижиттєві видання видатних письменників, науковців, громадських діячів; шедеври поліграфії та книжкового мистецтва, подарункові, бібліофільські видання чи підносні примірники; рідкісні книги; примірники з автографами видатних особистостей; надруковані на незвичайних матеріалах та ін.