Матеріали до реєстру

Основні структурні елементи опису книжкових пам’яток подані в методичних рекомендаціях: «Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до ДРНКН», «Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання за допомогою системи автоматизації бібліотек ІРБІС» та «Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України: Кириличні рукописні книги та стародруки».

Опис колекції:

Основні групи колекцій: 1) тематичні, видові та ін.; 2) колекції колективних власників; 3) особові колекції

Структура опису колекції:

 • Фондоутримувач
 • Підрозділ
 • Назва колекції
 • Тип зібрання або колекції (тематична, видова, хронологічна, видавнича, особова, зібрання історичної установи, монастиря тощо)
 • Фондозасновник
 • Дата і місце формування фонду
 • Місце зберігання (фондоутримувачі, зв’язані колекції)
 • Хронологічні межі видань
 • Обсяг фонду
 • Видовий склад і тематичний зміст
 • Мовна характеристика
 • Зовнішні ознаки (провенієнції)
 • Додаткові відомості
Опис одиничних книжкових пам’яток:

Структура опису стародруку:

 • Автор
 • Назва
 • Місце видання
 • Видавництво чи друкарня, друкар
 • Рік видання
 • Обсяг (стор., арк.)
 • Формат
 • Код групи, до якої відноситься документ
 • (СР – рукописні книги, І – інкунабули, П – палеотипи, ІС – іноземні стародруки, Кир – видання кириличного друку, Гр – видання гражданського друку, Укр – українські видання, Гр-п – періодичні видання гражданського друку, Укр-п – українські періодичні видання)

 • Фондоутримувач (бібліотека, відділ)
 • Кількість примірників

Структура опису картографічної пам'ятки:

 • Назва
 • Укладач
 • Масштаб
 • Місце видання
 • Видавець (видавництво)
 • Рік видання
 • Кількість аркушів
 • Формат (розмір)
 • Код групи
 • Місце зберігання (фондоутримувач)

Структура опису рукописної книги:

 • Автор
 • Назва
 • Дата створення
 • Місце створення
 • Писець
 • Мова
 • Обсяг (кількість аркушів або сторінок)
 • Матеріал письма, формат, розмір аркуша
 • Тип письма
 • Фізичний стан збереження, наявність або відсутність оправи
 • Оздоблення (перелік видів оздоблення)
 • Старі шифри, штампи, екслібриси
 • Місце зберігання (фондоутримувач)
 • Шифр
 • Код групи

Серед цих відомостей обов’язковими є: назва колекції, обсяг, хронологічні межі, фондоутримувач і підрозділ.

Документи, що регламентують створення Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини ДРНКН

Корисна інформація