XX читання академіка В. І. Вернадського "Актуальні напрями науки XXI століття та ноосферні ідеї Володимира Вернадського"

Поділитися: 

12 березня 2010 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулися XX читання академіка В. І. Вернадського на тему "Актуальні напрями науки XXI століття та ноосферні ідеї Володимира Вернадського".

Організатори:
  • Національна академія наук України;
  • Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського;
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.


Програма:
Вступне слово:
Наумовець Антон Григорович,
віце-президент НАН України, академік НАН України;
Загородній Анатолій Глібович,
голова Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, головний учений секретар НАН України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, академік НАН України;

Академічна доповідь
Нооетика — етичний кодекс XXI століття   (текст доповіді)   (презентація)
Запорожан Валерій Миколайович,
ректор Одеського державного медичного університету, академік Національної академії медичних наук України;

Повідомлення
Українській антарктичній станції "Академік Вернадський" — 15 років

Бочкарьов Володимир Іванович,
керівник групи по зв'язках з громадкістю та засобами масової інформації Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України, член Національної спілки журналістів України;

Демонстрація фільму "Антарктична станція «Академік Вернадський»".


Матеріали про попередні Читання


Фотоматеріали: 
Онищенко О. С., генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академік НАН України відкриває Читання
Наумовець А. Г., віце-президент НАН України, академік НАН України
Загородній А. Г., голова Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, головний учений секретар НАН України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, академік НАН України
Ректор Одеського державного медичного університету, академік Національної академії медичних наук України В. М. Запорожан виступає з академічною доповіддю "Нооетика — етичний кодекс XXI століття"на XX читаннях академіка В. І. Вернадського
Бочкарьов В. І., керівник групи по зв'язках з громадкістю та засобами масової інформації Національного антарктичного наукового центру МОН України, член Національної спілки журналістів України
Демонстрація фільму "Антарктична станція «Академік Вернадський»"
Учасники Читань