XVIII читання академіка В. І. Вернадського "Політичні і державницькі погляди В. І. Вернадського: проекція в XXI століття"

Поділитися: 
До 90-річчя Національної академії наук України
та 90-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

емблема

(Київ, 12 березня 2008 р.)

2 березня 2008 року, у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулися XVIII читання академіка В. І. Вернадського на тему: "Політичні і державницькі погляди В. І. Вернадського: проекція в XXI століття".

    Організатори:
  • Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського (голова Комісії — академік НАН України К. М. Ситник);
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
    ПРОГРАМА:
  1. Вступне слово — Голова Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, академік НАН України Костянтин Меркурійович Ситник.
  2. Академічна доповідь — "Проблеми державної влади і політики у науковій спадщині В. І. Вернадського" (директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України Юрій Анатолійович Левенець).
  3. Виступ — "Збереження спадщини й шанування пам'яті видатного вченого Володимира Вернадського у Шишацькій спеціалізованій школі імені В. І. Вернадського" (директор навчального закладу Володимир Сергійович Чмир (Полтавська обл., смт Шишаки)
  4. Презентація — "Академік В. І. Вернадський у меморіальному проекті «Наукова спадщина України»" (керівник Центру комп'ютерних технологій НБУВ Леонід Йосипович Костенко).

Матеріали про попередні Читання


Фотоматеріали: 
Ситник К. М., голова Комісіі НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, академік НАН України
Зліва направо: Онищенко О. С., генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академік НАН України; Левенець Ю. А., директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, член-кореспондент НАН УКраїни
Чмир В. С., директор Шишацької спеціалізованої школи імені В. І. Вернадського (Полтавська обл., смт. Шишаки)
Костенко Л. Й., керівник Центру бібліотечно-інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат технічних наук