XVII читання академіка В. І. Вернадського "Потенціал учення В. І. Вернадського про ноосферу і роль його в науці XXI століття"

Поділитися: 
(Київ, 12 березня 2007 р.)

12 березня 2007 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулися XVII читання академіка В. І. Вернадського на тему "Потенціал учення В. І. Вернадського про ноосферу і роль його в науці XXI століття".

  Організатори:
 • Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського (голова Комісії — академік НАН України К. М. Ситник; учений секретар Комісії — канд. біол. наук В. В. Шмиговська);
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
  Доповіді:
 1. Борис Антонович Малицький, директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, головний редактор журналу "Наука та наукознавство", доктор економічних наук
  "Сучасне і майбутнє НАН України в світлі поглядів В. І. Вернадського на концепцію науки";
 2. Володимир Аркадійович Студінський, професор кафедри політекономії Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, д-р іст. наук
  "Наукові погляди В. І. Вернадського у контексті розвитку сучасної системи вищої освіти".

Згідно з програмою наукового заходу відбулася презентація книги:
Володимир Вернадський і Академія / НАН України. — К.: Наук. думка, 2006. — 312 с.
Автори: Ситник К. М., Шмиговська В. В.
Книгу представив директор видавництва "Наукова думка", канд. біол. наук І. Р. Алексєєнко


Матеріали про попередні Читання


Фотоматеріали: 
Голова Комісіі НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, академік НАН України К. М. Ситник (зліва) і генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академік НАН України О. С. Онищенко на відкритті XVII читань академіка В. І. Вернадського "Потенціал учення В. І. Вернадського про ноосферу і роль його в науці XXI століття"
Директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, доктор економічних наук Б. А. Малицький на XVII читаннях академіка В. І. Вернадського "Потенціал учення В. І. Вернадського про ноосферу і роль його в науці XXI століття"
Професор кафедри політекономії Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, доктор історичних наук В. А. Студінський на XVII читаннях академіка В. І. Вернадського "Потенціал учення В. І. Вернадського про ноосферу і роль його в науці XXI століття"
Алексєєнко І. Р., директор видавництва "Наукова думка", кандидат біологічних наук