XIV читання академіка В.І. Вернадського "Володимир Іванович Вернадський - ноосферолог та громадянин"

Поділитися: 
(Київ, 12 березня 2004 р.)

12 березня 2004 року Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського провели XIV читання академіка В. І. Вернадського. Тема: "Володимир Іванович Вернадський — ноосферолог та громадянин".

Доповідь прочитав народний депутат України,
почесний директор Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України,
голова Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського,
академік НАН України К. М. Ситник.

У заході зацікавлену участь узяли представники наукової громадськості та широкого загалу м. Києва та інших міст країни (понад 50 осіб), які працюють у різних галузях знань і в різних царинах суспільної діяльності, зокрема з таких установ, як Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Національна парламентська бібліотека, Державна медична бібліотека, Державна наукова педагогічна бібліотека ім. В. Сухомлинського, Державна науково-технічна бібліотека, Інститут ботаніки НАН України, Львівський національний університет імені І. Франка, товариство "Коло - ра"; представники засобів масової інформації та ін.

На академічних читаннях К.М. Ситником було оприлюднено новий погляд на проблему ноосфери, здійснено глибокий аналіз стану сучасного світу, науки, моралі, духовності. Оригінальна постановка проблеми викликала непідробний інтерес аудиторії, активне обговорення наукової, в кращих академічних традиціях підготовленої відомим дослідником спадщини В.І. Вернадського доповіді.


Матеріали про попередні Читання

Довідка про I - XI читання академіка В. І. Вернадського