Довідка про I—XI читання академіка В. І. Вернадського

Читання академіка В. І. Вернадського

I Читання академіка В. І. Вернадського
"Моральність і біосфера"
1991
 • "Моральність і майбутнє біосфери", академік НАН України Д.М. Гродзинський
 • "Проблема моральності в контексті вчення В.І. Вернадського про біосферу", канд. філос. наук М.М. Кисельов
 • "Криза індустріальної цивілізації і ноосфера", докт. екон. наук А.С. Филименко
 • "Соціально-морально основа вчення В.І. Вернадського про ноосферу", канд. філос. наук В.М. Барякін
 • "Духовність і суспільство", канд. богосл. наук П.А. Владек
 • "Україна в духовному світі В.І. Вернадського", канд. іст. наук О.М. Апанович
II Читання академіка В. І. Вернадського
"В.І. Вернадський і сьогодення України"
1992
 • "В.І. Вернадський і стратегія екологічної безпеки України", академік НАН України Д.М. Гродзинський
 • "Гуманістичні ідеї В.І. Вернадського: національна самобутність і "культурний простір", канд. мистецтвознавства Л.З. Мороз
 • "В.І. Вернадський і доля природознавства України", академік НАН України К.М. Ситник
 • "Національна бібліотека Української держави. Ідеї її фундаторів", докт. техн. наук М.І. Сенченко
 • "Проблеми виживання науки в умовах ринкової економіки", докт. екон. наук А.С. Філіпенко
III Читання академіка В. І. Вернадського
"Наукова думка і цивілізація"
1993
 • "Біосфера і цивілізація: шляхи коеволюції", докт. філос. наук В.С. Крисаченко
 • "Соціальна природа науки в оцінці В.І. Вернадського", докт. філос. наук В.І. Онопрієнко
 • "Науковий розум в сучасній культурі", докт. філос. наук Є.К. Бистрицький
 • "Джерела наукової думки", канд. біол. наук В.О. Межерін
IV Читання академіка В. І. Вернадського
"Вчення В.І. Вернадського про живу речовину і її деформація в Україні"
1994
 • "В.І. Вернадський і грунтознавство", член-кореспондент НАН України А.П. Травляєв
 • "Лучні екосистеми, моніторинг, перспективи розвитку", канд. біол. наук Л.М. Сипайлова
 • "Концепція біосоціального і техногенних компонентів ландшафтів в світлі вчення В.І. Вернадського про біосферу і ноосферу", канд. геогр. наук Ю.Г. Тютюнник
 • "Екологічна культура в пейзажному живописі Японії та Китаю", О.М. Шелехова
 • "Демонстрація макету та проекту реконструкції садиби "Вернадський на Бутовій горі", доцент В.М. Губарь, Ж.І. Іщенко
V Читання академіка В. І. Вернадського
"Геохімія і екологія"
1995
 • "Внесок В.І. Вернадського у розвиток геохімії та радіогеохронологічних досліджень", академік НАН України М.П. Щербак
 • "Основи космоекології", академік НАН України Е.В. Соботович
 • "Про розвиток екологічної геохімії", докт. геол.-мінерал. наук Е.Я. Жовинський
 • "Про газовий обмін земної кори", член-кореспондент НАН України Р.Я. Бєлєвцев
 • "В.І. Вернадський і проблеми біогеохімії", докт. геол.-мінерал. наук Б.Ф. Міцкевич
VI Читання академіка В. І. Вернадського
1996
 • "Внесок В.І. Вернадського у вивчення антропогенної геології України", член-кореспондент НАН України П.Ф. Гожик
 • "В.І. Вернадський і проблеми біогеохімії", докт. геол.-мінерал. наук Б.Ф. Міцкевич
 • "В.І. Вернадський і геологічне мислення", докт. геол.-мінерал. наук О.І. Слензак
 • "Вчення В.І. Вернадського про живу речовину в зв'язку з геологічними процесами в океані", докт. геол.-мінерал. наук, проф. В.Х. Геворк'ян, канд. геол.-мінерал. наук Ю.Г. Чугунний
 • "Геоенергетичний каркас і біосфера", докт. геол.-мінерал. наук А.А. Дроздовська
VII Читання академіка В. І. Вернадського
1997
 • "Сучасна космонавтика в пізнанні ноосфери Землі", член-кореспондент НАН України В.І. Лялько
 • "Антропогеновий період в історичному розвитку Землі", докт. геол.-мінерал. наук О.Н. Третяк
 • "В.І. Вернадський і проблеми високоенергетичної електроніки Землі", докт. геол.-мінерал. наук О.І.Слензак
VIII Читання академіка В. І. Вернадського
"В.І. Вернадський — мислитель, вчений, громадянин"
1998
 • "В.І. Вернадський як мислитель", член-кореспондент НАН України М.В. Попович
 • "Методика фітоіндикаційної оцінки стійкості, толерантності та розвитку екосистем", докт. біол. наук Я.П. Дідух
 • "В.І. Вернадський як громадянин", академік НАН України І.Ф. Курас
 • "В.І. Вернадський як енциклопедист", докт. біол. наук А.І. Кузьмичов
X Читання академіка В. І. Вернадського
"Державницька та політична діяльність академіка В.І. Вернадського"
2000
 • "Державницькі погляди і діяльність академіка В.І. Вернадського. Штрихи до портрету", канд. юрид. наук І.Б. Усенко
 • "Політичні погляди академіка В.І. Вернадського", канд. біол. наук С.К. Ситник
XI Читання академіка В. І. Вернадського
2001
 • "Академік В.І. Вернадський і академічна наука: мінералогія та геологія", докт. геол.-мінерал. наук, проф. В.І. Павлишин
 • "Академік В.І. Вернадський і педагогічна наука: школа та вуз", канд. пед. наук, доц. А.П. Самодрин