XVI читання академіка В. І. Вернадського "Філософські та екологічно-ноосферні ідеї Володимира Вернадського в контексті сучасного осмислення"

Поділитися: 
(10 березня 2006 р.)

10 березня 2006 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулися ХVI читання академіка В. І. Вернадського на тему: "Філософські та екологічно-ноосферні ідеї Володимира Вернадського в контексті сучасного осмислення".

Організатори:

  • Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського (голова Комісії — академік НАН України К. М. Ситник; учений секретар Комісії — канд. біол. наук В. В. Шмиговська);
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

На читаннях з академічними доповідями виступили:

  • Д. М. Гродзинський, академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, заввідділом Інституту клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, голова Національної комісії з радіаційного захисту населення України Верховної Ради України, академік НАН України
    Вчення В. І. Вернадського та екологічні проблеми сучасності
  • В. С. Крисаченко, заввідділом етнополітики Національного інституту стратегічних досліджень, професор, доктор філософських наук
    Цивілізаційна концепція Володимира Вернадського

Згідно з програмою наукового заходу відбулася презентація видання: Вернадський Володимир Іванович. Вибрані праці / М.І. Кратко; НАН України (пер. з рос.). — Київ: Наук. думка, 2005. — 302 с.

У заході взяли участь представники наукової громадськості та широкого загалу м. Києва, зокрема з таких установ, як Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Інститут ботаніки НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут клітинної біології і генної інженерії НАН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України, Наукове товариство "Софія-Оранта" Центру ноосферної освіти, Навчальний науковий інститут з підготовки кадрів громадської безпеки та психологічних служб Київського національного університету внутрішніх справ та ін.Фотоматеріали: 
Академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, заввідділом Інституту клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, голова Національної комісії з радіаційного захисту населення України Верховної Ради України, академік НАН України Д. М. Гродзинський на XVI читаннях академіка В. І. Вернадського "Філософські та екологічно-ноосферні ідеї Володимира Вернадського в контексті сучасного осмислення"
Кандидат технічних наук Мирослав Кратко на XVI читаннях академіка В. І. Вернадського "Філософські та екологічно-ноосферні ідеї Володимира Вернадського в контексті сучасного осмислення"
Учений секретар Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, кандидат біологічних наук Віра Шмиговська на XVI читаннях академіка В. І. Вернадського "Філософські та екологічно-ноосферні ідеї Володимира Вернадського в контексті сучасного осмислення"
Зліва на право: Олексій Митропольський, член-кореспондент НАН України; Валентин Крисаченко, заввідділом етнополітики Національного інституту стратегічних досліджень, доктор філософських наук, професор,; Віра Шмиговська, учений секретар Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, кандидат біологічних наук
Слухацька аудиторія Читань
Учасники ХІ читань академіка В. І. Вернадського
Фотогалерея "Володимир Вернадський очима митців" Анісімов М.Т. "Вернадський на березі Дніпра"
Фотогалерея "Володимир Вернадський очима митців" Вакуленко В.Я. "Вернадський у Крюкові"
Фотогалерея "Володимир Вернадський очима митців" Волкова В.Г. Варіант меморіальної дошки В.І. Вернадському та В.В. Докучаєву
Фотогалерея "Володимир Вернадський очима митців" Волкова В.Г. Меморіальна дошка В.І. Вернадському
Фотогалерея "Володимир Вернадський очима митців" Джужко В.І. В.І. Вернадський та В.В. Докучаєв у Кременчуці
Фотогалерея "Володимир Вернадський очима митців" Збираник М. Портрет В.І.Вернадського
Фотогалерея "Володимир Вернадський очима митців" Котляр А.А. та ін. Меморіальна дошка В.І. Вернадському та В.В. Докучаєву
Фотогалерея "Володимир Вернадський очима митців" Черепанов О.П. "Кристал"
Фотогалерея "Володимир Вернадський очима митців" Черепанов О.П. Монументально-декоративне панно