XXII читання академіка В. І. Вернадського "Володимир Вернадський і суспільство знань XXI століття"

Поділитися: 

12 березня 2012 р. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулися XXII читання академіка В. І. Вернадського на тему "Володимир Вернадський і суспільство знань XXI століття".

Організатори: Національна академія наук України; Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Програма

ВСТУПНЕ СЛОВО
Загородній Анатолій Глібович, в.о. віце-президента НАН України, академік НАН України, голова Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського

АКАДЕМІЧНІ ДОПОВІДІ

Наумовець Антон Григорович, віце-президент НАН України, академік НАН України
Учення Володимира Івановича Вернадського і сучасність

Онищенко Олексій Семенович, генеральний директор НБУВ, академік НАН України, заступник голови Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського;
Дубровіна Любов Андріївна, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, член-кореспондент НАН України
В. І. Вернадський — організатор науки та освіти в Україні

Волков Владислав Павлович, провідний науковий співробітник Інституту геохімії та аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського Російської Академії Наук, доктор геолого-мінералогічних наук, член групи "Наукова спадщина В. І. Вернадського та його школи"
Сторінки щоденників В. І. Вернадського. 1941-1944 роки

ПОВІДОМЛЕННЯ

Лавров Валерій Васильович, доцент Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим, лауреат премій АР Крим, кандидат філологічних наук
Про один конспіративний лист академіка В. І. Вернадського (з епістолярної спадщини вченого)

Губарь Володимир Михайлович, перший проректор Полтавського інституту економіки і права, кандидат архітектури, професор, голова Благодійного Фонду В. І. Вернадського
Про результати розробки проекту відновлення садиби В. І. Вернадського на Бутовій горі Благодійним фондом В. І. Вернадського (м. Полтава)

Презентаційний файл

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Вернадський В. І. Вибрані праці / В. І. Вернадський ; НАН України, Коміс. НАН України з розробки наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; редкол.: А. Г. Загородній; О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; авт.-уклад. : О. С. Онищенко ; В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна [та ін.] (К. : НБУВ, 2011. — (Вибр. пр. акад. В. І. Вернадського / редрада : Б. Є. Патон (голова) [та ін.]).
Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна, кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921). — 699 с.
Кн. 2 : Вибрані праці. — 584 с.

Представляє   Дубровіна Любов Андріївна,
директор Інституту рукопису НБУВ, член-кореспондент НАН України

Презентація інформаційного ресурсу НБУВ
"Електронний архів В. І. Вернадського".
Представляє   Лобузіна Катерина Вілентіївна,
завідувачка Відділу програмно-технологічного забезпечення комп'ютерних мереж НБУВ, кандидат технічних наук

У рамках Читань відбувся тиждень відеофільмів про життя і творчість В. І. Вернадського


Матеріали про попередні Читання


 

Фотоматеріали: 
Онищенко Олексій Семенович, генеральний директор НБУВ, академік НАН України, заступник голови Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського
Наумовець Антон Григорович, віце-президент НАН України, академік НАН України
Дубровіна Любов Андріївна, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, член-кореспондент НАН України "В. І. Вернадський — організатор науки та освіти в Україні"
Лавров Валерій Васильович, доцент Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим, лауреат премій АР Крим, кандидат філологічних наук
Презентація інформаційного ресурсу НБУВ "Електронний архів В. І. Вернадського". Представляє   Лобузіна Катерина Вілентіївна, завідувачка Відділу програмно-технологічного забезпечення комп'ютерних мереж НБУВ, кандидат технічних наук
Учасники Читань