Міжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"

Поділитися: 
Дата події: 
6-11-2018 до 8-11-2018

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції 

«БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ»,

присвяченої 100-річчю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

м. Київ, 6–8 листопада 2018 р.

Організатори конференції:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;

Асоціація бібліотек України;

Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

Пленарне засідання, присвячене 100-річчю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вітання

Секція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації

Наукові керівники: Дубровіна Любов Андріївна, в. о. генерального директора НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Василенко Ольга Миколаївна, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук

Учений секретар: Клименко Оксана Зіновіївна, старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук, доцент

E-mail: libres@nbuv.gov.ua; ozklimenko_oz@ukr.net

Секція 2. Історія книжкової культури України: здобутки і перспективи

Наукові керівники: Ковальчук Галина Іванівна, директор Інституту книгознавства НБУВ, доктор історичних наук, професор, Філіпович Марина Анатоліївна, завідувач відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук

Учений секретар: Мяскова Тетяна Євгеніївна, старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук

E-mail: myaskova@nbuv.gov.ua; myaskova@ukr.net

Секція 3. Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки

Науковий керівник: Стрішенець Надія Володимирівна, провідний науковий співробітник НБУВ, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Учений секретар: Сокур Олена Леонідівна, молодший науковий співробітник НБУВ

E-mail:  strishenets@nbuv.gov.ua; sokurol@ukr.net

Секція 4. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору

Науковий керівник: Горовий Валерій Микитович, заступник генерального директора НБУВ, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ, доктор історичних наук, професор

Учений секретар: Гранчак Тетяна Юріївна, старший науковий співробітник, доктор наук із соціальних комунікацій                                     

E-mail: ciaz@nbuviap.gov.ua (з поміткою «на конференцію»); granchakt@ukr.net

Секція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі

Науковий керівник: Лобузіна Катерина Вілентіївна, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник

Учений секретар: Коновал Людмила Володимирівна, науковий співробітник, в. о. завідувача відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування НБУВ

E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua; konoval@nbuv.gov.ua

Секція 6. Бібліотечна біографіка: до 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Науковий керівник: Попик Володимир Іванович, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Учений секретар: Котлярова Тетяна Володимирівна, молодший науковий співробітник НБУВ

E-mail: ibd@nbuv.gov.ua; kotliarova@nbuv.gov.ua

Семінар: Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики

Наукові керівники: Вакульчук Ольга Анатоліївна, завідувач відділу пресознавства НБУВ, кандидат історичних наук, Рудий Григорій Якович, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, науковий співробітник відділу пресознавства НБУВ

Учений секретар: Залізнюк Олена Сергіївна, науковий співробітник НБУВ

E-mail: vakulchuk@nbuv.gov.ua; o-vakulchuk@ukr.net

Семінар: Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу

Наукові керівники:  Добко Тетяна Василівна, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник

Учений секретар: Шкаріна Віталіна Анатоліївна, науковий співробітник НБУВ

E-mail: dobko@nbuv.gov.ua; dobko@bigmir.net

Семінар: Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, формування, використання

Наукові керівники: Коваль Тетяна Володимирівна, завідувач відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук, Старовойт Світлана Володимирівна, завідувач відділу археографії Інституту архівознавства НБУВ, кандидат історичних наук

Учений секретар: Бодак Ольга Петрівна, старший науковий співробітник відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук

E-mail: archivesnanu@nbuv.gov.ua; arhivnanu@ukr.net

Семінар: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи

Науковий керівник: Муха Людмила Вікторівна, заступник генерального директора НБУВ, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України

Учений секретар: Затока Любов Петрівна,  науковий співробітник НБУВ

E-mail: zatoka@nbuv.gov.uafiliya@nbuv.gov.ua; lubsat@ukr.net

Семінар: Бібліометричні технології та наукометричні дослідження

Науковий керівник: Костенко Леонід Йосипович, завідувач відділу бібліометрії і наукометрії НБУВ, кандидат технічних наук

Учений секретар: Жабін Олександр Іванович, науковий співробітник НБУВ

E-mail: kostenko@nbuv.gov.ua

Під час конференції також відбудуться:

Засідання Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук;

Виставки продукції провідних видавництв та книготорговельних організацій, видань НБУВ, демонстрація інформаційних ресурсів;

Тематичні виставки.

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн  –  5 листопада 2018 р.

Початок роботи конференції – 6 листопада 2018 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських організацій.

Матеріали доповіді слід розмістити на сайті конференції: для зареєстрованих учасників "увійти", для нових "зареєструватись" (після розміщення матеріалів чекайте їх підтвердження модератором секції). 

Термін подання  рукописів для збірника матеріалів конференції до 1 серпня 2018 р. Завершення реєстрації учасників на веб-порталі до 10 жовтня 2018 р.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися, обсягом 3–4 сторінки комп’ютерного тексту з наявністю індексу УДК та англійською мовою назви публікації, відомостей про автора, анотації (150 знаків) і ключовими словами (6-8 слів). Редактор Word for Windows версія не нижче 6.0, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Поля: всі – по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам, мають наукове і прикладне значення. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. У разі відхилення надісланих матеріалів автора буде повідомлено електронною поштою упродовж 10 робочих днів з дня реєстрації.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали конференції планується видати окремою збіркою до початку роботи конференції та електронний аналог розмістити на веб-сайті НБУВ.

Контакти:

Закірова Світлана Геннадіївна (учений секретар оргкомітету конференції)

E-mail: conference@nbuv.gov.ua

Тел.: (044) 524-17-70

03039, Україна, Київ, Голосіївський пр-т, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (з позначкою «конференція»)

Опубліковано Прес-службою