Секція 5 «Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі»

Поділитися: 
Дата події: 
8-11-2018

8 листопада в рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» відбулось засідання секції «Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі».

У роботі секції взяли участь понад 70 науковців у галузі бібліотекознавства та інформаційних технологій, зокрема провідні фахівці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Національної історичної бібліотеки України, Національної наукової медичної бібліотеки України, Київського національного університету технологій та дизайну, бібліотеки Центрального будинку офіцерів Збройних сил України, Національної бібліотеки України для дітей, Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка КПІ імені Ігоря Сікорського, Наукової бібліотеки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ), Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного, Наукової бібліотеки Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського й інших наукових бібліотек інститутів НАН України та вищих навчальних закладів.

У рамках роботи секції було представлено 27 доповідей, 11 з яких було детально обговорено.

Відкриваючи секційне засідання, директор Інституту інформаційних технологій, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник К. В. Лобузіна окреслила основні питання роботи секції, акцентувала увагу присутніх на ключових проблемах, пов’язаних зі створенням електронних інформаційних ресурсів та їх представленням науковими бібліотеками у сучасному веб-середовищі.

У доповіді, присвяченій одній з ключових технологій Семантичного Вебу - принципу організації структурованих пов’язаних даних, К. В. Лобузіна  визначила основні тенденції використання цієї технології для семантичного пошуку веб-ресурсів на прикладі Національної бібліотеки Франції. У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського впровадження структурованих пов’язаних даних здійснено в межах двох інформаційних проектів: «Наука України: доступ до знань» та електронна бібліотека «Україніка», що було детально продемонстровано доповідачем.

   

Можливості використання бази даних «Україніка наукова» для проведення наукометричних досліджень були представлені А. А. Крючиним, заступником директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспондентом НАН України. Доповідач розповів історію співпраці ІПРІ НАН України та НБУВ у галузі створення реферативної бази даних. Було показано, що найбільш повну інформацію для визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень можна одержати в результаті аналізу мереж термінів і співавторів, а реферативна база може використовуватися для визначення експертів-науковців, які характеризуються значним науковим внеском у певній області досліджень та активною співпрацею у наукових колективах.

Тема діяльності Інституту інформаційних технологій НБУВ у галузі створення електронних інформаційних ресурсів була розкрита доповідачами на прикладі формування електронної бібліотеки «Україніка», РБД «Україніка наукова», «Наукової періодики України». Під час роботи секції було також обговорено актуальні питання інтеграції фахових бібліотечних видань у контекст світового наукового простору, формування репозитаріїв наукових установ на прикладі роботи НБУВ. Учасники засідання взяли активну участь в обговоренні доповідей, присвячених створенню інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань».

Науковий співробітник Інституту інформаціних технологій
Людмила Коновал

Фотоматеріали: