Семінар «Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики»

Поділитися: 
Дата події: 
7-11-2018

7 листопада 2018 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» відбулося засідання семінару «Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики». У роботі семінару взяли участь провідні науковці Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Книжкової палати України імені Івана Федорова, представники компанії «Архівні інформаційні системи», Національної бібліотеки України для дітей, Наукової технічної бібліотеки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», бібліотеки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент), Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Обговорювалося широке коло питань, пов’язаних з подальшим розвитком пресознавчих досліджень, координації зусиль фахівців наукових бібліотек України на шляху до створення репертуару вітчизняної періодики, можливостей розробки міжбібліотечного проекту з оцифрування періодики і представлення її on-line тощо.

З вітальним словом до учасників зібрання звернулися його співкерівники – провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук Г. Я. Рудий  та завідувач відділу пресознавства НБУВ, кандидат історичних наук  О. А. Вакульчук. Григорій Рудий у вступному слові окреслив коло обговорюваних питань, представив учасників, визначив регламент. Ольга Вакульчук у своїй доповіді «Перспективи комплексного розвитку друкованих і електронних бібліографічних ресурсів періодики» повідомила про здобутки і плани відділу пресознавства у роботі над створенням науково-інформаційних ресурсів газетної періодики. Лідія Сніцарчук – заступник генерального директора з наукової роботи, директор НДІ пресознавства ЛННБ імені Василя Стефаника, доктор  наук із соціальних комунікацій, у своєму виступі «Репертуар української преси ХІХ–ХХ століть: теоретичні проблеми та практичні напрацювання» відзначила, що за 25 років існування НДІ пресознавства його фахівцями зроблено вагомий внесок у справу створення бібліографічного репертуару періодики; визначила основні проблеми сучасного пресознавства і окреслила перспективи наукових досліджень у цій галузі. Доповідь Наталії Сидоренко – завідувача кафедри історії журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, доктора філологічних наук, професора, присвячувалася проблемам дослідження іншомовних періодичних видань,  журналістської освіти в Україні. Директор компанії «Архівні інформаційні системи» Кирило Віслобоков доповів про технології сканування, обробки та подальшого зберігання газет, підготовки оцифрованих матеріалів до онлайн публікації. Мар’яна Комариця – завідувач відділу наукових досліджень української періодики НДІ пресознавства ЛННБ імені Василя Стефаника, старший науковий співробітник, доктор філологічних наук, досліджує львівський щоденник «Діло». У її доповіді  часопис «Діло» розглянуто як хронопис Листопадового Чину. Олеся Дроздовська – старший науковий співробітник НДІ пресознавства ЛННБ імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук, присвятила свій виступ річниці ЗУНР. Зокрема, доповідач повідомила про повітові часописи періоду ЗУНР і розглянула їх як літопис становлення державності. Доповідь Алли Бойко – професора Інституту журналістики КНУ імені Т. Шевченка, доктора філологічних наук, торкалася актуальної теми сьогодення – помісної церкви в Україні. Доповідь «Німецько- та франкомовна преса української політичної еміграції про Українську революцію» виголосила завідувач наукового відділу національної бібліографії української преси ЛННБ імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук Надія Кулеша. Далі тему преси діаспори розвинуто у доповідях Тетяни Антонюк – завідувача відділу зарубіжної україніки НБУВ, доктора історичних наук, доцента, Олесі Дзири – наукового співробітника НБУВ, кандидата історичних наук, Олени Залізнюк та Людмили Білименко – наукових співробітників відділу пресознавства. У своєму виступі доповідач Галина Гуцол – заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» торкнулася проблеми створення зведеного каталогу вітчизняної періодики, координації зусиль різних наукових установ України задля досягнення цієї мети. Григорій  Рудий відзначив як значний недолік відсутність координації і тісної співпраці у роботі над створенням репертуару періодики і запропонував створити спеціальну раду з пресознавства, котра б регулювала усі основні напрями роботи наукових бібліотек у справі створення науково-інформаційних ресурсів і національного бібліографічного репертуару періодики.

У роботі семінару також взяли участь співробітники Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: молодший науковий співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Ольга Горшихіна, завідувач відділу формування і використання газетних фондів Наталія Носкіна молодші наукові співробітники  відділу пресознавства Сергій Дригайло та Ірина Швець, провідний бібліотекар відділу формування і використання газетних фондів Станіслав Малюк, молодший науковий співробітник відділу музичних фондів Інституту книгознавства Світлана Літвінова. Крім того, до семінару долучилися й інші фахівці, які виявили зацікавленість проблемами пресознавства.

Під час семінару функціонувала виставка, де було представлено каталоги, бібліографічні покажчики газет, підготовлені фахівцями відділу пресознавства НБУВ.

Фотоматеріали: