Секція 1 «Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації»

Поділитися: 
Дата події: 
7-11-2018

7 листопада в рамках  Міжнародної конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» відбулося засідання секції  «Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації». В її роботі взяли участь близько 80 фахівців  – учені й спеціалісти українських і зарубіжних бібліотек та наукових установ, зокрема Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Білоруської сільськогосподарської бібліотеки імені І. С. Лупіновича Національної академії наук Білорусі, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної історичної бібліотеки України, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Державної науково-технічної бібліотеки України, Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київського університету імені Бориса Грінченка, Наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова, Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного авіаційного університету, Наукової бібліотеки Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського та інших наукових бібліотек наукових системи НАН України, вітчизняних вищих навчальних закладів, компанії Clarivate Analytics та ЕБСКО. Загалом було заявлено 55 доповідей, участь у їх обговоренні взяли близько ста учасників.

Відкрила секційне засідання генеральний директор НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Л. А. Дубровіна. Вона привітала учасників ювілейного зібрання і наголосила, що Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського сьогодні є найбільшою бібліотекою держави за її загальнонаціональним значенням, книжковими фондами, сучасними електронними, науковими та соціокультурними ресурсами, значним кадровим потенціалом та масштабом діяльності. Одночасно НБУВ – академічна бібліотека, яка інформаційно забезпечує розвиток науки, методично-бібліотечної мережі та архівного фонду системи установ НАН України.

Обрана тема секційного засідання була розкрита в різнопланових доповідях, в яких порушувались теоретичні та прикладні аспекти реалізації стратегічно важливих завдань розвитку наукових бібліотек з метою формування національного науково-інформаційного простору, що відповідає найважливішим потребам сучасності. Учасники засідання взяли активну участь в обговоренні виголошених доповідей, запропонували об’єднати зусилля наукових бібліотек та інтенсифікувати співпрацю з метою розбудови в Україні цілісного науково-освітньо-інформаційного комплексу для задоволення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства.

У рамках роботи секції О. М. Збанацька, кандидат історичних наук, доцент, докторантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв презентувала монографію «Комунікаційні засади документної евристики». Видання представляє новий науковий напрям – документну евристику, її теоретико-методологічні засади та парадигму в інформаційному суспільстві.

Під час роботи секції увазі дослідників у читальній залі літератури з бібліотекознавства було запропоновано для перегляду книжкову виставку «Інститут бібліотекознавства НБУВ: історичний шлях та сьогодення», а на веб-сайті НБУВ розміщено однойменну електронну виставку, з якою можна ознайомитися за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/node/4390. Також розгорнуто фотовиставку «Юні науковці – агенти позитивних змін в Україні», яка презентувала спільний проект інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Київської малої академії наук учнівської молоді.

Учений секретар секції кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник ІБ НБУВ О. З. Клименко

Фотоматеріали: