Наукові видання НБУВ

Схвалено до друку збірник «Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку»

На засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського схвалено до друку збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції «Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку», яка відбудеться 21 травня 2015 р. в рамках Всеукраїнського фестивалю науки та на відзначення  Дня слов’янської писемності і культури.

Бібліографічний покажчик «Світова економічна криза: причини наслідки, шляхи подолання» - схвалено до друку

На засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського схвалено до друку колективну працю науковців відділу довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ, підготовлену в межах виконання теми «Інформаційно-аналітичний чинник подолання кризових явищ в українському суспільстві (кер. – д-р. іст. наук, проф. Валерій Горовий)»  - бібліографічний покажчик «Світова економічна криза: причини наслідки, шляхи подолання».

Монографія «Філіпович М. А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI–XVI століть» – в онлайновому доступі

Опубліковано монографію Філіпович М. А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI–XVI століть / М. А. Філіпович ; відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України, НБУВ, Ін-т рукопису. – К., 2014. – 204 c. Доступна електронна версія видання онлайн.

Науковий каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського»

До уваги журналістів, учених, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси!

Біографічний словник "Бугаєва О. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931)"

Дане довідкове видання є однією з перших спроб у вітчизняній гуманітаристиці створення колективного портрету окремої мистецької організації – Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (МТЛ), як цілісного об’єкта біографічного дослідження.
 

Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (25 березня 2015 року) схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки.

Про основні результати виконання в 2014 році наукових проектів у межах цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України

18 грудня 2014 року відбулося засідання Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України, учасники якого обговорили результати виконання в 2014 р. наукових проектів у межах цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України.

Новинка в юридичній літературі – вийшла друком монографія «Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період»

Новинка в юридичній літературі – вийшла друком монографія «Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період», зміст якої охоплює період незалежності нашої держави. Робота виконана в провідній академічній установі України у галузі права – Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Автор монографії – Олена Бусол – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

На засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 16 грудня 2014 року схвалено до друку черговий, 11-й випуск збірника наукових праць Інституту біографістики НБУВ та ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки.

Інформує обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського продовжує випуск бібліографічного покажчика «Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».

Сторінки