Видано науковий каталог київських газет із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського видано науковий каталог київських газет 1838–1940 років, укладений фахівцями відділу газетних фондів НБУВ, де зберігається багата колекція київських газет.

Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. каталог / авт.-уклад. : О. С. Залізнюк ; ред.- бібліограф: І. М. Швець ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2015. – 608 с.

Часописи 1838–1940 років є джерелом інформації про суспільно-політичне, економічне й культурне життя Києва, України та Росії. Науковий каталог має на меті розкрити читачам зміст і якнайширшу інформацію про колекції київських газет означеного періоду. Видання вміщує 1 778 повних бібліографічних описів газетних видань, розташованих за алфавітом назв у хронологічному порядку. За одиницю опису взято всі номери однієї газети. Кожну назву видання подано мовою оригіналу. Описи складено на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої для ведення каталогу газет у програмному середовищі САБ «Ірбіс-64».

Каталог має іменний, хронологічний, алфавітний покажчики та покажчик мов видань , а також  словник псевдонімів і криптонімів до нього. В іменному покажчику наведено 2 759 прізвищ редакторів, видавців, членів редколегій, багато з імен яких уперше введено до наукового обігу.

Пропонований каталог розрахований на дослідників різних галузей науки, техніки та культури, усіх зацікавлених.

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус по вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)

Контактна інформація