Наукові видання НБУВ

Науковці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського презентують актуальне монографічне дослідження

Вийшла друком колективна монографія науковців Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, що репрезентує результати науково-дослідних проектів в межах цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України «Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення Украни»

Опублікована бібліологічна спадщина Степана Сірополка

Вийшла друком монографія старшого наукового співробітника Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського д-ра іст. наук Таїсії Ківшар: Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872–1959) / Таїсія Ківшар; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К., 2015. – 532 с.

Схвалено до друку рукописи видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Вчена рада Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського  схвалила до друку рукописи, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців Інституту рукопису та Інституту біографічних досліджень. 

Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

На засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що відбулося 20 листопада цього року,  схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців Центру досліджень соціальних комунікацій, Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів  та відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ.

Опубліковано біографічний портрет Музичного товариства імені М.Д.Леонтовича (1921–1931)

Вийшов із друку біографічний словник «Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931)» - одна із перших спроб у вітчизняній біографіці створення колективного портрета окремої мистецької організації як цілісного об’єкта біографічного дослідження. Видання репрезентує результати тривалого авторського дослідження старшого наукового співробітника Інституту біографічних досліджень НБУВ, канд. іст. наук., музикознавця Олени Бугаєвої широкого кола рукописних, друкованих та електронних джерел, що тією чи іншою мірою розкривають діяльність Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (МТЛ) – славетної музично-громадської організації України, яка стала уособленням новітніх і прогресивних музично-культурних починань в історії української національної культури 1920-х років.

Побачив світ 41-й випуск Наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Вийшов друком 41-й випуск Наукових праць Національної ббліотеки України імені В.І. Вернадського. До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання еволюції соціальних інформаційних комунікацій у процесі розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації, розвитку методик управління інформаційно-комунікаційними процесами у державі, забезпечення ефективного науково-інформаційного супроводу суспільних трансформацій.

Статті співробітників відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ в збірнику матеріалів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Нещодавно вийшов друком збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (Київ, НБУВ, 6–8 жовтня 2015 р.) в 2-х випусках, в якому опубліковані вісім статей, підготовлених науковцями відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ:
В першій частині:
Бондар Н. П., зав. відділу, канд. іст. наук, ст. наук. співроб. «Методика філігранологічного дослідження для встановлення підроблених аркушів у складі примірника краківського видання «Гербарія польського» Мартіна з Ужендова 1595 р.» – С. 143–147.

Відзнака Міжнародного конкурсу науково-видавничих проектів «Наукова книга»

Науковий каталог «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII—XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», укладений фахівцями відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ та підготовлений до друку редакційним колективом ВД «Академперіодика», відзначено дипломом лауреата у номінації «Гран-Прі» Міжнародного конкурсу на кращий науково-видавничий проект «Наукова книга».

Схвалено до друку рукописи видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

На засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців бібліотеки.

Фахівці Інституту рукопису НБУВ презентували свій новий доробок – каталог архівної спадщини Андрія Білецького і Тетяни Чернишової

Авторський колектив фахівців Інституту рукопису НБУВ презентував плід свого багаторічного біографічного дослідження – науковий каталог архівної спадщини видатних українських філологів-елліністів Андрія Білецького і Тетяни Чернишової, що зберігається у фондах Інституту. У заході, який нещодавно відбувся у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, взяли участь найближчі друзі, вчені-елліністи й учні талановитого подружжя, їх донька Марія Грекова, представники грецьких товариств міста Києва, а також студенти й викладачі столичних вишів.

Сторінки