Новий науковий доробок СІАЗ НБУВ

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського вийшла друком монографія Марата Закірова «Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності».

Глобальні політичні й соціально-економічні трансформації, які відбулися наприкінці ХХ ст., в чергове актуалізували проблему визначення шляхів подальшого суспільного розвитку на основі всебічного наукового обґрунтування накопиченого попередніми поколіннями практичного й теоретичного досвіду.

У монографії досліджено ідейно-теоретичну спадщину російського зарубіжжя й узагальнено накопичений мислителями російської післяреволюційної еміграції досвід осмислення процесів державотворення у контексті проблем становлення української державної ідентичності. Проаналізовано сутність пропонованих вченими-емігрантами моделей посттоталітарного розвитку держави і суспільства. Розкрито поняття пореволюційності, досліджено загальні тенденції і відмінні риси різних теоретичних напрямів і ідейно-політичних течій російської пореволюційної політичної думки. З’ясовано роль мислителів-емігрантів у збереженні ідейно-політичної спадщини, відновленні традиційних форм соціально-політичної комунікації, розвитку традицій державної ідентичності. Підкреслено ідеологічну наступність російської суспільно-політичної думки. Розкрито спроби перекрутити ключові положення політичних теорій мислителів-емігрантів на догоду сучасним геополітичним амбіціям.

Видання адресовано науковцям, викладачам, студентам.

Прес-служба

за матеріалами монографічного дослідження

Додатково:

Марат Закіров – завідувач відділу політологічного аналізу СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: концептуальні проблеми політичної комунікації; теорія інформаційного впливу; історія політичної думки; історія держави та права; історія становлення і розвитку організованого соціально-культурного житя української діаспори; політико-правові аспекти захисту прав національних меншин.

Автор понад 90 наукових публікацій у вітчизняних й іноземних виданнях, електронних наукових виданнях і ЗМІ, навчально-методичних і навчальних посібників для ВНЗ.