Побачив світ 6-тий випуск журналу «Бібліотечний вісник» за 2016 рік

Поділитися: 

Побачив світ 6-тий випуск науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник» за 2016 рік. У випуску окрім іншого представлено низку статей, в основі яких репрезентовано досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Теоретичні підходи та принципові вимоги до вироблення стратегії розвитку спеціалізованих наукових бібліотек як важливої складової загальнодержавної стратегії науково-інформаційного забезпечення науки і вищої освіти на найближчі десятиліття окреслює стаття генерального директора НБУВ члена-кореспендента НАН України Володимира Попика «Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек».

Про місію та діяльність вітчизняних національних бібліотек з формування і збереження національної пам’яті, зміцнення національної ідентичності йдеться  у статті д-ра наук із соціальних комунікацій, старшого наукового співробітника НБУВ у статті Тетяни Гранчак «Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам’яті».

Результати дослідження інформаційних потреб користувачів електронних ресурсів НБУВ, проведеного упродовж 2013–2016 рр. представлено в колективній статті співробітників Інституту інформаційних технологій НБУВ Надії Каліберди, Олександри Ясінської та Олени Півнюк «Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки».

Рубрика «Хроніка наукових подій» пропонує стислий огляд заходів та рекомендації Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Формування національного інформаційного простору (НБУВ, 4-6 жовтня 2016)».

Традиційно останній річний випуск вміщує покажчик змісту журналу за 2016 рік.

Випуск журналу доступний у базі даних «Наукова періодика» на порталі НБУВ.

Прес-служба НБУВ