Міжнародна наукова конференція «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ»

Поділитися: 
Дата події: 
6-10-2020 до 8-10-2020

Місце проведення:

 

Україна, 03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3

 

Початок форуму:

 

Вівторок, 06 жовтня 2020 р.

Міжнародна наукова конференція

«БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ»

м. Київ, 6–8 жовтня 2020 р.

 

УВАГА!

У разі подовження строків загальнодержавних заходів, спрямованих на запобігання поширенню вірусу COVID-19, міжнародна наукова конференція відбудеться в режимі онлайн.

Про дату проведення зареєстрованих учасників буде поінформовано додатково.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації», м. Київ, 6–8 жовтня 2020 р.

Організатори конференції:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;

Асоціація бібліотек України;

Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань щодо розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації, визначення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері та оприлюднення результатів наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських організацій, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти.

Пленарне засідання.

Секція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації.

Наукові керівники: Дубровіна Любов Андріївна, генеральний директор НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України,

Василенко Ольга Миколаївна, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук.

Учений секретар: Клименко Оксана Зіновіївна, старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук, доцент.

e-mail: libres@nbuv.gov.ua

Секція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек.

Науковий керівник: Лобузіна Катерина Вілентіївна, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.

Учений секретар: Коновал Людмила Володимирівна, завідувач відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування НБУВ, кандидата наук із соціальних комунікацій.

e-mail: loboozina@nbuv.gov.ua, konoval@nbuv.gov.ua

Секція 3. Книгознавчі дослідження історико-культурних фондів.

Наукові керівники: Ковальчук Галина Іванівна, директор Інституту книгознавства НБУВ, доктор історичних наук, професор,

Степченко Ольга Петрівна, директор Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Учений секретар: Мяскова Тетяна Євгеніївна, старший науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

e-mail: kovalchuk@nbuv.gov.ua, stepchenkoo@nbuv.gov.ua, myaskova@nbuv.gov.ua

Секція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект.

Науковий керівник: Горовий Валерій Микитович, заступник генерального директора НБУВ, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ, доктор історичних наук, професор.

Учений секретар: Закірова Світлана Геннадіївна, старший науковий співробітник відділу обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки НБУВ, кандидат історичних наук, доцент.

e-mail: strungar@nbuv.gov.ua, zakirova@nbuv.gov.ua

Секція 5. Українська музична культура і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації.

Науковий керівник: Івченко Лариса Василівна, завідувач відділу музичних фондів Інституту книгознавства НБУВ, кандидат мистецтвознавства.

Учений секретар: Руденко Людмила Григорівна, старший науковий співробітник відділу музичних фондів Інституту книгознавства НБУВ, кандидат мистецтвознавства.

e-mail: ivchenko@nbuv.gov.ua,  rudenkol@nbuv.gov.ua

XVI  біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі».

Науковий керівник: Попик Володимир Іванович, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Учений секретар: Котлярова Тетяна Володимирівна, молодший науковий співробітник НБУВ.

e-mail: ibd@nbuv.gov.uapopyk@nbuv.gov.ua, kotliarova@nbuv.gov.ua

Семінар. Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи.

Науковий керівник: Муха Людмила Вікторівна, заступник генерального директора НБУВ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник культури України.

Учений секретар: Затока Любов Петрівна, науковий співробітник НБУВ.

e-mail: filiya@nbuv.gov.ua , zatoka@nbuv.gov.ua

Семінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху.

Науковий керівник: Яременко Лідія Миколаївна, директор Інституту архівознавства НБУВ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник культури України.

Учений секретар: Вербіцька Оксана Іванівна, старший науковий співробітник відділу історії академічної науки Інституту архівознавства НБУВ, кандидат філософських наук.

e-mail: archivesnanu@nbuv.gov.ua, yaremenko@nbuv.gov.ua

verbitska@nbuv.gov.ua

Семінар. Бібліометричні технології та наукометричні дослідження.

Науковий керівник: Костенко Леонід Йосипович, завідувач відділу бібліометрії і наукометрії НБУВ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Учений секретар: Жабін Олександр Іванович, науковий співробітник НБУВ.

e-mail: kostenko@nbuv.gov.ua, zhabin@nbuv.gov.ua

Семінар. Міжнародний стандарт каталогізації. Опис та доступ до ресурсу: перші результати впровадження в бібліотеках України.

Науковий керівник: Стрішенець Надія Володимирівна, провідний науковий співробітник НБУВ, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.

Учений секретар: Сокур Олена Леонідівна, науковий співробітник НБУВ, кандидата наук із соціальних комунікацій.

e-mail: strishenets@nbuv.gov.ua

Під час конференції відбудуться:

Тематичні виставки.

Заїзд, реєстрація учасників з інших міст України й інших держав – 5 жовтня (понеділок) 2020 р.

Початок роботи конференції – 6 жовтня (вівторок) 2020 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Для участі в конференції необхідно:

  1. матеріали доповіді зареєструвати на сайті конференції;
  2. надіслати на електронну адресу вченого секретаря секції копію (електронну, фотокопію) квитанції про сплату благодійної допомоги на проведення конференції.

Благодійна допомога:

З метою забезпечення організації проведення конференції пропонується внести благодійну допомогу у розмірі 200 грн.

Реквізити для сплати благодійної допомоги:

Отримувач платежу: Національна бібліотека України імені В. І.   Вернадського

Банк одержувача: УДКСУ у м. Києві

МФО 820172

ЄДРПОУ 05417058

Рахунок № UA478201720313201001301008959

Призначення платежу: Благодійна допомога на проведення конференції 06.10.2020 р. без ПДВ від (П.І.Б.).

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Термін подання рукописів ученим секретарям секцій та семінарів для збірника матеріалів конференції до 03 серпня 2020 р.

Завершення реєстрації учасників на веб-порталі до 15 вересня 2020 р.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Обсяг тез наукової доповіді – до трьох сторінок (оформлені відповідно до вимог) комп’ютерного тексту з наявністю індексу УДК та англійською мовою назви публікації, відомостей про автора, анотації (150 знаків) і ключовими словами (3–6 слів). Формат А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати примусові переноси.

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції та вказаним вимогам, мають наукове та прикладне значення. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію відповідно до оголошеної тематики та за якісними критеріями. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. У разі відхилення надісланих матеріалів, автору буде про це повідомлено ученим секретарем секції конференції електронною поштою упродовж 10 робочих днів із дня реєстрації.

Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду.

Автори мають дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів.

Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Регламент:

доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв.,

на секційних засіданнях – до 15 хв.

Розміщення і харчування – за рахунок учасників. Учені секретарі секцій конференції сприяють розміщенню учасників у готелях м. Києва лише за індивідуальним запитом.

Контакти:

Учений секретар оргкомітету конференції

Іванова Майя Вікторівна,

науковий співробітник НБУВ.

e-mail: conference@nbuv.gov.ua

Тел.: (067) 934 89 44