Актуальність інфометричних технологій

Поділитися: 
Дата події: 
10-06-2020

6 жовтня в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» було проведено заплановане засідання семінару «Бібліометричні технології та наукометричні дослідження». Необхідність дотримання карантинних обмежень зумовили зміну його традиційного формату – семінар   було проведено в дистанційному режимі.

 У ньому взяли участь 7 доповідачів. Тематика семінару була спрямована на дослідження теоретичних і прикладних питань оцінювання суспільної ефективності науки. Тому значна увага була приділена розгляду теоретико-методологічного базису наукометрії як інструменту надання суспільству  інформації про стан науки та її спроможність сприяти розвитку економіки і вирішенню соціальних завдань. Обґрунтуванню цього базису присвячені доповіді «Суспільство і наукометрія» й «Якісні та кількісні підходи в наукометрії: подолання розриву» авторів Л. Костенка, завідувача відділу бібліометрії і наукометрії НБУВ, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника,  та Т. Симоненко, наукового співробітника НБУВ, кандидата наук із соціальних комунікацій. У них зазначено, що в загальному випадку суспільна функція є конкретизацією призначення соціальної системи й слугує для визначення раціональної організації її практичної діяльності в рамках даної системи.

Питання використання в бібліотеках інфометричних технологій розглядались у доповіді директора Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України, кандидата історичних наук В. Копанєвої. Майбутнє цього наукового напряму дослідники пов’язують, насамперед, із розвитком методів інтелектуального аналізу інформації, розробленням багатовимірних динамічних моделей наукової та соціальної комунікації.

Заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, кандидат історичних наук Л. Татарчук проінформувала про місце і роль Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН у формуванні бібліометричних профілів вчених-аграріїв системи і проаналізовала наукові показники представленості вчених-аграріїв і наукових колективів, періодичних видань мережі НААН у секторальному розрізі інформаційно-аналітичної системи Google Scholar.

На семінарі були також розглянути аналітичні додатки наукометричних платформ (науковий співробітник НБУВ О. Жабін), бібліометричні аспекти медичної науки в коронавірусний період (провідний редактор НБУВ А. Кубко) та проаналізовано сучасні тенденції бібліометрії у бібліотеках Європи (молодший науковий співробітник НБУВ А. Жабін).

Ураховуючи актуальність наукометричної проблематики, учасники семінару висловили пропозицію підготувати посібник з наукометрії для вишів.

 

Л. Й. Костенко,

науковий керівник семінару,

завідувач відділу бібліометрії і наукометрії НБУВ,

О. І. Жабін,

учений секретар семінару,

науковий співробітник НБУВ.