Як впроваджується міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до ресурсу»

Поділитися: 
Дата події: 
6-10-2020

6 жовтня в рамках Міжнародної наукової конференції Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації»  під керівництвом доктора історичних наук Надії Стрішенець відбувся семінар «Міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до ресурсу»: перші результати впровадження у бібліотеках України». Проходив він у форматі Zoom.

На семінар, окрім доповідачів, зареєструвалося 34 учасники з усієї України. Географія представлення досить широка: фахівці Львівської Національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника, Одеської Національної наукової бібліотеки, Національної наукової медичної бібліотеки, Книжкової палати України, Державної бібліотеки України для юнацтва, Львівської обласної бібліотеки для дітей. Долучилися і фахівці наукових бібліотек університетів: Східноєвропейського Національного імені Лесі Українки, Київського імені Бориса Грінченка, Львівської політехніки, Національної музичної академії, Українського католицького університету, Харківського національного університету імені Василя Каразіна, Одеської юридичної академії, Львівського медичного університету імені Данила Галицького, Чернівецького національного імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка

У ході семінару провідний науковий співробітник НБУВ Надія Стрішенець розповіла про розвиток стандарту «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access», RDA), про нову  версію RDA3R та її особливості, зробила огляд стану впровадження RDA у бібліотеках Європи. Доповідачка зосередилася насамперед на досвіді німецькомовних країн (DACH) і країн Балтії, зокрема, Національної бібліотеки Латвії. Досвід останніх – найближчий до українських реалій, адже ці країни також вийшли з радянського минулого. Надія Стрішенець продемонструвала на слайдах можливості каталожного опису відповідно до нового стандарту.  

Головний бібліотекар Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Ірина Баньковська ознайомила учасників семінару з Бібліотечною еталонною моделлю IFLA (IFLA LRM), яка є основою сучасних правил каталогізації. Український переклад цього великого за обсягом, важливого і складного документа, який розміщений на сайті IFLA, здійснила саме вона. І. Баньковська також акцентувала увагу присутніх на особливостях термінології Бібліотечної моделі, яка виходить далеко за рамки традиційної, звичної фахівцям.

Кандидат історичних наук,  головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Ірина Антоненко і завідувач відділу лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем, кандидат історичних наук цієї ж бібліотеки Олександр Кириленко розповіли про таку засадничу основу процесу сучасної каталогізації, як авторитетний контроль. Досвід зарубіжних країн свідчить, що однією з перших передумов переходу на RDA є впровадження авторитетного контролю, який би відповідав вимогам цього стандарту.  Важливо зазначити, що авторитетний файл напрацювання доповідачів розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, і з ним можуть ознайомитися усі фахівці.

Керівник компанії «Biblio.center» зі Львова Ігор Огура ознайомив учасників семінару з можливостями інтегрованої бібліотечної системи Koha, зокрема, її відповідності вимогам RDA. Демонструвати особливості вводу бібліографічних записів доповідачу допомагали молоді бібліотекарки Львівської політехніки. Розповів Ігор Огура й про свій успішний досвід співпраці з OCLC щодо можливості використання їхнього файлу авторитетних даних. Нажаль, в OCLC досі не представлена жодна з національних бібліотек України, хоча участь у створенні WorldCat беруть 120 країн.  

Завідувач сектору редагування Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Олександра Малецька розповіла про роботу свого підрозділу з впровадження RDA у бібліотеці КПІ.  Зокрема, вона поділилася досвідом вирішення складних питань, поінформувала про організацію навчання каталогізаторів як обов’язкову умову всього процесу. 

 Кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник НБУВ Олена Сокур доповіла про стан програмно-технологічного забезпечення бібліотек наукових установ НАН України, їх матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, й у зв’язку з цим – про потенційні можливості впровадження там сучасних технологій, зокрема, нового стандарту RDA.

У обговоренні активну участь взяла заступник директора Книжкової палати України імені Івана Федорова Галина Гуцол.

 Доповідачі відповіли на запитання учасників семінару. Сподіватимемося, що ця зустріч фахівців сприятиме поширенню знань про сучасні бібліотечно-інформаційні технології, за якими працюють бібліотеки Європи.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592