Цифрові проекти наукових бібліотек

Поділитися: 
Дата події: 
8-10-2020

8 жовтня було проведене засідання секції 2 «Цифрові проекти наукових бібліотек», заплановане програмою  Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації»

На сайті конференції було зареєстровано 37 доповідей, які охоплювали питання формування і розвитку бібліотечних порталів знань, організації цифрових проектів наукових бібліотек України та зарубіжжя, ролі бібліотекаря у цих процесах.

Тематика поданих доповідей свідчить про перманентну актуальність питань електронних бібліотек та електронних колекцій. Учасники секції звертають увагу на їхнє значення як інструментів глобальної цифрової комунікації для забезпечення вільного доступу до інформації, знань і культурного надбання в інформаційному суспільстві. Організація електронних колекцій нерозривно зв’язана з системою пов’язаних даних та створенням авторитетних файлів. У доповідях висвітлено важливість і особливості роботи зі створення авторитетних файлів найменувань організацій та науковців, що підвищує ефективність пошуку інформації в електронних каталогах, а також сприяє входженню системи національних авторитетних файлів у систему міжнародних ідентифікаторів.

Значну увагу приділено питанням удосконалення семантичного (предметного, тематичного) доступу до наукових бібліотечних електронних ресурсів, шляхом створення відповідного лінгвістичного забезпечення.

Окремий блок доповідей об’єднує тема наукової періодики, її представлення в електронних каталогах, включення фахових періодичних видань до міжнародних наукометричних баз даних.

Були також порушені важливі питання нових напрямів в обслуговуванні користувачів наукових бібліотек у зв’язку із змінами цифрової наукової комунікації: організація бібліотечних сервісів підтримки наукових досліджень, розбудова електронної дослідницької інфраструктури, бібліометричні та наукометричні дослідження в бібліотеках, нові вимоги до бібліотекаря наукової бібліотеки та його професійних компетентностей, підвищення інформаційної грамотності користувачів.

Пандемія коронавірусу та необхідність дотримання карантинних обмежень зумовили зміну традиційного формату проведення конференції. Для організації роботи секції було обрано соціальну мережу Facebook, оскільки вона об’єднує користувачів з усього світу та різних цільових груп. Було створено групу «Секція «Цифрові проекти наукових бібліотек» для розміщення та обговорення доповідей. Кожні тези розміщувалися окремим дописом з додаванням хештегів# для поширення в мережі. Дописи групувалися за темами, що дозволяло зручно об’єднувати відповідні доповіді. Ще однією з переваг онлайнового спілкування є відкритість для коментарів та зворотного зв’язку 24/7. Інструментарій Facebook дозволяє також завантажувати фото, відео, та файли з текстами чи презентаціями і проводити відеочати між учасниками групи.

Інформація про роботу секції «Цифрові проекти наукових бібліотек» була розповсюджена у групі соціальної мережі Facebook «Наукові конференції та публікації», на сторінці «Інформаційні технології в науковій бібліотеці» та персональних сторінках учасників групи.

До роботи секції приєдналися 47 учасників з Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної історичної бібліотеки, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного, Бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Харківської державної академії культури, Middlesex University (Великобританія), Бібліотеки Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського, Інституту археології НАН України, Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, Наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування, Національного університету "Острозька академія", Донбаського державного педагогічного університету, Івано-Франківського національного медичного університету та інших установ.

Зареєстрованим учасникам групи буде надіслано Сертифікат учасника конференції.

Сподіваємося, що спілкування продовжиться й після офіційного завершення конференції та втілиться у майбутні спільні проекти.

 

К.В. Лобузіна,

науковий керівник секції, директор

Інституту інформаційних технологій НБУВ,

 

Л.В. Коновал,

учений секретар секції,

завідувачка відділу ІІТ НБУВ.