Вчена рада НБУВ

На засіданні вченої ради НБУВ обговорили нові нормативні документи щодо збереження книжкових пам’яток

20 вересня 2016 року відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, учасники якого обговорили актуальні нормативні документи, спрямовані на збереження книжкових пам’яток, рідкісних і цінних фондів в установах Національної академії наук України, заслухали інформацію про стан підготовки до міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору», обрали на посади наукових співробітників і затвердили до друку рукописи наукових видань. 

На засіданні Вченої ради НБУВ обговорили проекти нових наукових досліджень

У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського відбулося чергове засідання Вченої ради, на якому розглянули та рекомендували до участі в конкурсі нові теми науково-дослідних проектів, затвердили низку внутрішніх нормативних документів, рекомендували до друку рукописи наукових праць та обговорили інші питання порядку денного.

Обговорення заходів з оптимізації діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

На розширеному засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського обговорили заходи з оптимізації її діяльності в умовах значного скорочення обсягів фінансування установ НАН України. Йшлося про реструктуризацію НБУВ, пошук шляхів мінімізації втрат кадрового потенціалу.

На засіданні Вченої ради розглянули результати комплексної перевірки діяльності НБУВ

У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського відбулося засідання Вченої ради,  на якому заслухали та обговорили результати комплексної перевірки наукової, науково-організаційної та фінансово-господарської діяльності НБУВ за 2010–2014 рр., виконаної відповідно до розпорядження Президії Національної академії наук України від 17 листопада 2015 р. № 705. 

Наукові здобутки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 2015 року

На розширеному засіданні Вченої ради підбили підсумки наукової діяльності НБУВ та обговорили стан науково-інформаційного забезпечення HAH України.

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського завершено обговорення результатів наукових досліджень

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського на розширеному засіданні  Вченої ради, що відбулося 22 грудня, завершено обговорення звітів про виконання наукових досліджень в рамках відомчих науково-дослідних проектів. 

У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського триває обговорення результатів наукових досліджень

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського триває обговорення звітів про виконання наукових досліджень в рамках відомчих науково-дослідних проектів. Так, на черговому розширеному засіданні  Вченої ради НБУВ, що відбулося 22 грудня,  заслухали результати  відомчих науково-дослідних проектів, виконання яких завершено 2015 року.

Звіти про результати науково-дослідної роботи обговорили на Вченій раді НБУВ

11 грудня 2015 року відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, учасники якого обговорили проміжні звіти про виконання наукових проектів і заслухали інформаційне повідомлення щодо затвердження на Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України заключних звітів про виконання в поточному році наукових проектів у межах цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України.

Триває обговорення результатів виконання відомчих науково-дослідних проектів НБУВ

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського триває обговорення річних звітів про виконання відомчих науково-дослідних проектів. На черговому розширеному засіданні  Вченої ради НБУВ, що відбулося 1 грудня,  обговорили результати виконання у 2015 році двох відомчих науково-дослідних проектів. Учасники засідання також затвердили тему дисертаційного дослідження старшого наукового співробітника відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ Вікторії Горєвої; заслухали звіт про результати атестації наукових працівників НБУВ (атестаційна комісія № 1); схвалили до друку низку рукописів та обрали на посади наукових працівників за конкурсом.

На засіданні Вченої ради НБУВ обговорили результати відомчого науково-дослідного проекту

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулося чергове розширене засідання Вченої ради, під час якого обговорили кілька питань порядку денного: заключний звіт про науково-дослідну роботу в рамках відомчого проекту,  звіт атестаційної комісії за результатами атестації наукових працівників, схвалення до друку рукописи наукових праць та ін.

Сторінки