Виклики воєнного часу змусили шукати нові форми діяльності

Поділитися: 
Дата події: 
14-03-2023

14 березня відбулося засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Розглянуто питання про погодження на посаді заступника генерального директора з наукової роботи НБУВ  та відповідні часткові зміни у складі Вченої ради.

Генеральний директор Бібліотеки Л.А. Дубровіна повідомила, що у зв’язку із звільненням заступника генерального директора з наукової роботи Л.В. Мухи  Вченій раді потрібно розглянути кандидатуру на заміщення зазначеної вакантної посади. Вона представила кандидата на посаду заступника генерального директора з наукової роботи НБУВ Юрія Славовича Ковтанюка, кандидата історичних наук, уточнивши, що згідно зі Статутом НБУВ заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ призначається на посаду генеральним директором за погодженням зі Вченою радою Бібліотеки та затверджується Президією НАН України. Також відповідно до вимог Статуту заступник генерального директора з наукової роботи є членом Вченої ради за посадою.

 Тож члени Вченої ради погодили призначення Ю.С. Ковтанюка на посаді заступника генерального директора з наукової роботи НБУВ. Внесено часткові зміни до складу Вченої ради НБУВ: з її складу вивели колишнього заступника генерального директора з наукової роботи Л.В. Муху та ввели призначеного заступника генерального директора з наукової роботи Ю.С. Ковтанюка.

Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників доповіла заступник генерального директора НБУВ голова конкурсної комісії Т. М. Коваль. Вона, зокрема, доповіла, що 7 лютого 2023 року на сайті  НБУВ було розміщено оголошення про заміщення 14 вакантних посад наукових працівників. 14 березня 2023 року відбулося засідання конкурсної комісії НБУВ у складі 12 її членів, на якому розглянуто документи претендентів і проведено співбесіду з кожним учасником конкурсу. На підставі прийнятого конкурсною комісією рішення було визначено переможцями конкурсу 14 осіб, які подали свої  документи на зайняття вакантних посад наукових працівників. Учасники засідання затвердили рішення конкурсної комісії НБУВ щодо переможців конкурсу, зафіксоване протоколом цієї комісії від 14 березня 2023 року № 9.

На засіданні ґрунтовно обговорено звіт про бібліотечно-інформаційну діяльність НБУВ у 2022 році, з яким виступила завідувачка відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства О.Г. Яковенко. І доповідачка, і промовці в обговоренні зазначали, що 2022 рік для Бібліотеки, як і для всієї країни, був безпрецедентним викликом, оскільки довелося працювати в умовах повномасштабної військової агресії російської держави проти України. Це не могло не позначитись на багатьох аспектах діяльності нашої наукової установи, зокрема призвело до зменшення інтенсивності або скорочення одних напрямів роботи і водночас до збільшення потреб і запитів користувачів в інших сегментах.

У перебігу обговорення було деталізовано інформацію про оперативні пропозиції міжнародної допомоги, з якими звернулись до  Бібліотеки багато партнерів і друзів з різних країн та професійних асоціацій і об’єднань; наведено аргументи, які спричинили проблеми у виконанні тих чи інших поставлених у довоєнні часи завдань; відзначено, що НБУВ вдалося в умовах воєнного стану не припиняти роботу з дистанційного обслуговування користувачів, а через кілька місяців відновити й можливості особистого відвідування Бібліотеки читачами; зазначено, що підрозділи НБУВ намагались оперативно та відповідно до ситуацій реагувати на виклики й шукати нові форми діяльності; внесено низку пропозицій  щодо вдосконалення діяльності НБУВ на нинішньому етапі з урахуванням того, що військові дії в державі ще тривають.

Вчена рада затвердила обговорений звіт з урахуванням у ньому висловлених зауважень та пропозицій.  Також затверджено й запропонований план бібліотечно-інформаційної роботи  НБУВ на 2023 рік.

Було взято до відома заслухану інформацію директора Інституту інформаційних технологій НБУВ К.В. Лобузіної про те, що на Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського покладено місію бути провідним виконавцем плану під назвою «Відкрита наука» в Національній академії наук України. Нещодавно на засіданні Президії НАНУ,  присвяченому реалізації європейських принципів відкритої науки та виконанню національного плану щодо відкритої науки, було відзначено, що створення консолідованого ресурсу відкритої науки в багатьох державах покладено на наукові бібліотеки, які володіють відповідними технологіями та мають спеціалістів у галузі управління даними. Члени Президії дійшли висновку, що оптимально такі можливості зосереджені в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Це накладає на Бібліотеку додаткову відповідальність, зазначила К.В. Лобузіна, і водночас розширює можливості для науковців і користуватись у відкритому доступі досягненнями дослідників з інших країн, і брати участь власними ідеями та розробками в міжнародному науковому обміні.

На засіданні заслухано й затверджено звіти стипендіатів НАН України  О. І. Вощенко, І. В. Данильченко, О. М. Мартинюка, Л. А. Петрушко та стипендіатів Президента України для молодих учених О. І. Дзири та І. В. Стичинського про результати їхньої наукової роботи за період з жовтня 2022 до березня 2023 року.

Рекомендовано до друку такі рукописи видань:

  • В. І. Вернадський і Україна: діяльність, оточення, зв’язки, пам’ять. Довідник / авт.-упорядн.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко ; редкол.: В. Г. Кошечко (голова), О. С. Онищенко (заст. голови) та ін. ; НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2023.
  • Шип Н. А. Наукова еволюція Василя Данилевича у часі та україн­ському просторі (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). Монографія /відп. ред. Л.А. Дубровіна; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2023.