Бібліотека осучаснює міжнародний книгообмін та документообмін

Поділитися: 
Дата події: 
21-10-2021

21 жовтня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Члени ради розглянули питання про присвоєння вченого звання старшого дослідника завідувачу інформаційно-аналітичного відділу Фонду президентів України, кандидату філософських наук Максиму Миколайовичу Хильку.  Вітаємо його, за результатами таємного голосування це звання присвоєно йому одноголосно.

Про сучасний стан та перспективи розвитку співпраці НБУВ із зарубіжними науковими установами в рамках міжнародного книгообміну доповіла завідувачка відділу іноземного комплектування та міжнародного книгообміну А.К. Ятченко.  Нагадавши колегам етапи історії формування підрозділу та його основні завдання, вона охарактеризувала відповідні напрями співробітництва НБУВ з країнами й бібліотечними установами, відзначила позитивні тенденції й зупинилась на об’єктивних причинах припинення або скорочення міжнародного книгообміну.

Незважаючи на численні чинники, які упродовж десяти років перешкоджають розвитку міжнародного книгообміну та документообміну, НБУВ робить все можливе для збереження налагодженого упродовж багатьох десятиріч механізму його функціонування, забезпечення життєздатності та піднесення ефективності, відзначила доповідачка. Насамперед бібліотека намагається зберегти ядро стратегічних установ-партнерів та репертуар найбільш цінних періодичних видань для планомірного формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, спроможних задовольняти запити користувачів.

А.К. Ятченко окреслила низку невідкладних завдань для оптимізації цієї роботи. Зокрема, вкрай важливо актуалізувати чинне «Положення про міжнародний документообмін» і внести в нього необхідні зміни,  вирішити питання регулярного бюджетного фінансування поштових відправлень. Сьогодні, в умовах впровадження світової системи інформації, особливого значення набуває активне використання інтернет-ресурсів. Тому  виникає нагальна потреба у комп’ютеризації процесу міжнародного документообміну, активізації книгообміну, розширенні зв’язків з національними бібліотеками світу,  досягненні належного рівня програмно–технічного забезпечення, створенні власних бібліотечно-інформаційних ресурсів для пропозиції зарубіжним партнерам з книгообміну.

Вчена рада заслухала звіти за період з квітня по вересень-жовтень 2021 року стипендіатів НАН України – завідувача  відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій С.С. Гарагулі, молодшого наукового співробітника відділу науково-бібліографічної інформації П.М. Штиха, наукового співробітника Інституту інформаційних технологій І.П. Перенесієнка, наукового співробітника відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень Н.П. Філіппової, а також стипендіата Президента України для молодих учених старшого наукового співробітника відділу джерелознавства Інституту рукопису Т.С. Горбача.

Члени Вченої ради розглянули кандидатуру на здобуття стипендії Президента України для молодих учених і  рекомендували таким претендентом від НБУВ завідувачку відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства О.І. Дзиру.

Також заслухано й схвалено звіти аспірантів, яких атестовано на другий та третій рік навчання, і докторанта.