Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями»

Поділитися: 
Дата події: 
5-10-2021 до 7-10-2021

Міжнародна наукова конференція

«БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. ВІД УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ – ДО УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ»

м. Київ, 5–7 жовтня 2021 р.

 

УВАГА!

У разі подовження строків загальнодержавних заходів, спрямованих на запобігання поширенню вірусу COVID-19, міжнародна наукова конференція відбудеться в режимі онлайн.

Про проведення заходів конференції учасників буде поінформовано додатково.

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями», м. Київ, 5–7 жовтня 2021 р.

 

Організатори конференції:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;

Асоціація бібліотек України;

Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

 

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань щодо розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в сучасних умовах, виокремлення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері та визначення шляхів їх подолання, оприлюднення результатів актуальних наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек.

 

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських організацій, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти.

 

Пленарне засідання. 

Секція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.

Наукові керівники: Василенко Ольга Миколаївна, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук.

e-mail: libres@nbuv.gov.ua, vasilenko@nbuv.gov.ua

Гранчак Тетяна Юріївна, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій, професор.

e-mail: granchakt@ukr.net

Учений секретар: Клименко Оксана Зіновіївна, завідувачка відділу наукових видань Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук, доцент.

e-mail: klimenko_oz@ukr.net

 

Секція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.

Науковий керівник: Лобузіна Катерина Вілентіївна, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.

e-mail: loboozina@nbuv.gov.ua, its@nbuv.gov.ua

Учені секретарі: Коновал Людмила Володимирівна, завідувачка відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування Інституту інформаційних технологій НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій.

e-mail: konoval@nbuv.gov.ua

Гарагуля Сергій Сергійович, завідувач відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій.

e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua

 

Секція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.

Науковий керівник: Горовий Валерій Микитович, заступник генерального директора НБУВ, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Учені секретарі: Закіров Марат Борисович, доктор політичних наук, доцент, завідувач відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ. 

e-mail: zakirovmarat65@gmail.com

Половинчак Юлія Миколаївна, доктор наук із соціальних комунікацій, керівник Національної юридичної бібліотеки НБУВ.

e-mail: nub@nbuv.gov.ua

 

Секція 4. Біографіка та біобібліографія – знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства.

Науковий керівник: Попик Володимир Іванович, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України. 

e-mail: popyk@nbuv.gov.ua

Учений секретар: Плющик Оксана Валентинівна, учений секретар Інституту біографічних досліджень, старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидат філологічних наук, доцент.

e-mail: ibd@nbuv.gov.ua 

 

Секція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.

Наукові керівники: Коваль Тетяна Володимирівна, завідувачка відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук.

e-mail: KovalTV@nbuv.gov.ua

Сукало Алевтина Миколаївна, старший науковий співробітник відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук. 

e-mail: ir@nbuv.gov.ua

Учений секретар: Вербіцька Оксана Іванівна, старший науковий співробітник відділу історії академічної науки Інституту архівознавства НБУВ, кандидат філософських наук.

e-mail: archivesnanu@nbuv.gov.ua, verbitska@nbuv.gov.ua

 

Секція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.

Науковий керівник: Івченко Лариса Василівна, завідувачка відділу музичних фондів Інституту книгознавства НБУВ, кандидат мистецтвознавства. 

e-mail: ivchenko@nbuv.gov.ua 

Учений секретар: Руденко Людмила Григорівна, старший науковий співробітник відділу музичних фондів Інституту книгознавства НБУВ, кандидат мистецтвознавства. 

e-mail: rudenkol@nbuv.gov.ua

 

Круглий стіл. Інститут президентства в сучасному інформаційному просторі: досвід, проблеми та сучасні тенденції. З нагоди 25-річчя з дня заснування Фонду Президентів України НБУВ.

Наукові керівники: Дубровіна Любов Андріївна, генеральний директор НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

e-mail: dubrovina@nbuv.gov.ua

Полтавець Сергій Васильович, старший науковий співробітник інформаційно-аналітичного відділу Фонду президентів України, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.

e-mail: fpu@nbuv.gov.ua, spoltavec@ukr.net

Учений секретар: Дем’яненко Людмила Григорівна, старший науковий співробітник інформаційно аналітичного відділу Фонду президентів України, кандидат філологічних наук.

e-mail: fpu@nbuv.gov.ua, demjanenkol@ukr.net

 

Круглий стіл. Святе Письмо в українській рукописній та друкованій традиції: тиражування, рефлексії, інтерпретації. До 440-ліття виходу друком Острозької Біблії 1581 р.

Науковий керівник: Бондар Наталія Петрівна, завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, кандидат історичних наук. 

e-mail: bondar@nbuv.gov.ua

Учений секретар: Максимчук Ольга Василівна, науковий співробітник відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, кандидат філологічних наук. 

e-mail: omaksymchuk@ukr.net

 

Семінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України.

Науковий керівник: Муха Людмила Вікторівна, заступниця генерального директора НБУВ, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України. 

e-mail: filiya@nbuv.gov.ua, mukha@nbuv.gov.ua

Учений секретар: Затока Любов Петрівна, науковий співробітник відділу наукових технологій збереження фондів НБУВ. 

e-mail: zatoka@nbuv.gov.ua

 

Семінар. Академічна юдаїка в незалежній Україні (1991–2021): досвід наукових бібліотек. Семінар присвячений пам’яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (1958–2019).

Наукові керівники: Хамрай Олексій Олександрович, завідувач відділу Близького і Середнього Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України; старший науковий співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису НБУВ, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник.

e-mail: akhamray@yahoo.com

Черноіваненко Віталій Віталійович, старший науковий співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук.

e-mail: chernoivanenko@gmail.com

Учений секретар: Батанова Тетяна Олександрівна, науковий співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису НБУВ.

e-mail: batanova@nbuv.gov.ua, judaica-department@nbuv.gov.ua

Під час конференції відбудуться:

Тематичні виставки.

Заїзд, реєстрація учасників з інших міст України й інших держав – 4 жовтня (понеділок) 2021 р. Початок роботи конференції – 5 жовтня (вівторок) 2021 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Для участі в конференції необхідно матеріали доповіді зареєструвати на сайті конференції.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Термін подання рукописів ученим секретарям секцій, круглих столів та семінарів для опублікування у збірнику матеріалів конференції до 30 липня 2021 р. Завершення реєстрації учасників на веб-порталі НБУВ до 27 вересня 2021 р.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Обсяг тез наукової доповіді – до чотирьох сторінок (оформлені відповідно до вимог) комп’ютерного тексту з наявністю індексу УДК та англійською мовою назви публікації, відомостей про автора, анотації (до 150 знаків) і ключовими словами (3–6 слів), без списку використаних джерел. Формат А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати примусові переноси та зайві пробіли. Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції та вказаним вимогам, мають наукове та прикладне значення. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію відповідно до оголошеної тематики та за якісними критеріями. У разі відхилення надісланих матеріалів, автору буде про це повідомлено ученим секретарем секції конференції електронною поштою упродовж 10 робочих днів із дня реєстрації. Матеріали не рецензуються і не повертаються. Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду. Автори зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів. Відповідальність за зміст матеріалів тез доповідей несуть автори. Матеріали не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені. 

Регламент доповіді: 

на пленарному засіданні – до 20 хв., 

на секційних засіданнях – до 10 хв.

 

Розміщення та харчування – за рахунок учасників. Учені секретарі секцій конференції сприяють розміщенню учасників у готелях м. Києва лише за індивідуальним запитом.

 

Контакти:

Учений секретар оргкомітету конференції 

Іванова Майя Вікторівна,

науковий співробітник НБУВ.

e-mail: conference@nbuv.gov.ua, ivanova@nbuv.gov.ua

Тел.: (067) 934 8 944