Роль наукової бібліотеки в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору

Поділитися: 
Дата події: 
6-10-2021

6 жовтня 2021 року в рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» відбулось онлайн-засідання секції 3 «Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору» (науковий керівник – заступник генерального директора НБУВ, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.М. Горовий; учені секретарі: завідувач відділу політологічного аналізу СІАЗ НБУВ, доктор політичних наук, доцент М. Б. Закіров, керівник Національної юридичної бібліотеки НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій Ю.М. Половинчак; модератори – керівник Національної юридичної бібліотеки НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій Ю.М. Половинчак, науковий співробітник аналітично-прогностичного відділу НЮБ НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій О.О. Пестрецова).

На розгляд було подано роботи 30 учасників секції, серед яких провідні фахівці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної історичної бібліотеки України, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. У роботах учасників секції розглянуто питання щодо комплексного використання соціокомунікативного потенціалу наукових бібліотек і ефективності стратегічних комунікацій в інформаційному просторі.

У рамках роботи секції в режимі онлайн-конференції було детально обговорено 7 виступів.

Роботу секції відкрила учений секретар – керівник Національної юридичної бібліотеки НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій Ю. М. Половинчак, яка зосередила увагу на проблемі наукового осмислення цілей суспільного розвитку і векторів глобалізації. Доповідачка акцентувала увагу на тому, що суспільні уявлення трансформуються не так від еволюційних або революційних змін економічних, соціальних, політичних, культурних реалій, як від їх рефлексії, суспільного осмислення в соціокультурних практиках. Тож основним механізмом трансформаційних процесів є культурний синтез, коли кожне із межових, переламних суспільно-політичних явищ та соціокультурних метаморфоз (як от інформаційна революція на межі ХХ-ХХІ століть) чи їх окремі елементи є об’єктом інтелектуальних, мистецьких рефлексій. Переживання таких подій на соціокультурному рівні приводить до включення їх проекції до світоглядних орієнтацій суспільства.

Учений секретар, завідувач відділу політологічного аналізу СІАЗ НБУВ М. Б. Закіров зазначив, що у світі спостерігається суттєва еволюція інструментів політичної взаємодії у структурі стратегічних комунікацій. Інформаційні обміни між провідними акторами світового політичного процесу набувають більшої відкритості й динамізму. Використання глобальних інформаційних мереж значною мірою змінює характер соціальної  комунікації держави і суспільства, розширює межі спілкування, позбавляє зайвого офіціозу і сприяє оперативному реагуванню на інформаційні запити громадян. Стратегічні комунікації на рівні влада – суспільство завдяки розширеному використанню соціальних мереж набувають більшої відкритості, що, у свою чергу, сприяє розширенню сфери публічного політичного дискурсу і формуванню відносин довіри і взаємоповаги.

Значний інтерес учасників викликали доповіді завідувачки відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів НЮБ НБУВ, кандидатки наук із соціальних комунікацій Т. П. Дубас, старшої наукової співробітниці відділу оперативної інформації СІАЗ НБУВ, кандидатки наук із соціальних комунікацій В. Е. Пальчук, молодшої наукової співробітниці аналітично-прогностичного відділу НЮБ НБУВ Л. П. Чернявської та інших доповідачів.

Проведення конференції в онлайн-режимі, що викликано об’єктивними обставинами, не вплинуло на традиційно високу якість роботи секції.

М. Б. Закіров

учений секретар секції, завідувач відділу

політологічного аналізу СІАЗ НБУВ