Новітні технології для збереження бібліотечних фондів

Поділитися: 
Дата події: 
7-10-2021

7 жовтня 2021 року в приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського по вулиці Володимирській, 62 у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями»  відбувся семінар «Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, що становлять культурне надбання України»  (науковий керівник – Людмила Вікторівна Муха, заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ, кандидат історичних наук; учений секретар – Любов Петрівна Затока, науковий співробітник відділу наукових технологій збереження фондів). У роботі семінару брали участь  фахівці у галузі консервації документів НБУВ та працівники інших профільних установ України, які опікуються проблемами забезпечення збереження фондів.

До обговорення на семінарі було подано десять тем виступів, опубліковано десять тез доповідей.

Відкриваючи роботу семінару, заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ, кандидат історичних наук Л.В. Муха наголосила на необхідності збереження  та захисту фондів, зокрема унікальних, унеможливлення техногенних катастроф та соціальних катаклізмів, що можуть знищити чи суттєво погіршити їх стан. Вона підкреслила, що упродовж останніх років беззаперечно доведено  актуальність цих проблем для бібліотек усіх рівнів – національних, наукових, спеціалізованих, які зберігають документи, що є національним культурним надбанням.      

  

Становлення та розвиток діяльності із забезпечення збереження фондів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського налічує більш ніж століття, однак впровадження її як системи, тобто комплексу напрямів, що доповнюють один одного, розпочалося з 90-х років двадцятого століття та продовжується до сьогодні. Тож у доповіді виконуючої обов`язки завідувача відділу наукових технологій збереження фондів (ВНТЗФ) Л.П. Затоки  було розглянуто основні етапи становлення та розвитку системи збереження фондів НБУВ. Висвітлено її комплексність через послідовність окремих напрямів, конкретність завдань з метою забезпечення збереження найбільш цінних документів.

Доповідачка оприлюднила ще одну доповідь матеріалознавчого спрямування, підготовлену в співавторстві з науковим співробітником  НБУВ, кандидатом технічних наук А.А. Остапенко, про  необхідність  вивчення та врахування впливу різних інноваційних технологій на фізичний стан матеріальної основи документів перед впровадженням цих проєктів у бібліотечну практику.

Пріоритетним напрямом для Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ є захист і збереження  документального культурного надбання. Дотримуючись цих основних принципів, вона розробляє стратегію діяльності щодо забезпечення доступу до інформації. Ці та інші питання були окреслені в доповіді молодшої наукової співробітниці Л.М. Куяви, яка розглянула основні технології та методи консервації особливо цінних документів за рекомендаціями сучасних міжнародних організацій.

Традиційно у рамках щорічного семінару розглядалися різні аспекти мікробіологічної та техногенної безпеки приміщень і фондів, а також профілактики біологічного пошкодження документів. Низка доповідей була присвячена саме цій тематиці. Зокрема, у доповіді  наукового співробітника відділу наукових технологій збереження фондів, кандидата біологічних наук Я.І. Савчука наведено результати  дослідження біосинтезу мікроскопічними грибами основних груп небезпечних мікотоксинів. Встановлено, що серед типових видів мікроміцетів, які наявні у повітрі приміщень бібліотек  Києва, потенційних продуцентів високотоксичних сполук немає, що важливо для гарантування здоров’я працівників бібліотек та користувачів.

Тему унеможливлення мікологічного впливу на найбільш цінні документи продовжила молодший науковий співробітник  Л.М. Волосатих, яка детально розповіла про окремі аспекти стабілізації цінних фондів та необхідні  рекомендації для реалізації цих заходів.  

Деякі книжкові пам’ятки незмінно викликають захоплення та бажання знову й знову доторкатися до унікальних перлин світового книгодрукування. Одним із таких раритетів є примірник на пергаменті першого видання твору Аристотеля «De animalibus» («Про тварин»), надрукований у Венеції в 1476 році, який входить до складу колекції інкунабул НБУВ. У доповіді старшого наукового співробітника, кандидата історичних наук Ю.К. Рудакової  детально викладено інформацію про стан збереження та інші історичні аспекти цього раритету.

Оскільки останнім часом актуалізуються дослідження джерельних пам'яток етнологічного характеру, то у доповіді наукового співробітника НБУВ, кандидата історичних наук І.В. Стичинського розглядалися питання цінності та особливостей стану фотографічного альбому з архіву О.М. Ігнатьєва, що зберігається в Інституті рукопису НБУВ. Доповідачем висвітлювалися різні аспекти, пов'язані із зберіганням та науково-практичним використанням цієї пам'ятки.

Робота зі збереження документів у кожній бібліотеці має свої особливості.  Досвід роботи відділу рідкісних та цінних видань Національної бібліотеки України для дітей з популяризації друкованих видань для них XIX – початку XX століття було відображено у доповіді Н.І. Турчин, завідувачки цього відділу.

 У бібліотеках та архівних установах, де зберігаються цінні й рідкісні документи,  важливим є дотримання правил та інструкцій з копіювання документів для забезпечення їх збереження. Рекомендуються певні обмеження щодо ксерокопіювання  цінних, рідкісних документів, документів в одиничному екземплярі, документів у підшивках, малюнків, документів із ослабленою матеріальною основою для унеможливлення погіршення їх стану. Ці питання розглядалися у доповіді молодшого наукового співробітника НБУВ Н.Б. Баляниці.  

Майже всі доповіді було подано у вигляді змістовних наукових презентацій, тож засідання відбувалося в атмосфері підвищеного інтересу до кожного виступу. На семінарі було наголошено, що для збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України, актуальною залишається співпраця бібліотечних,  архівних установ, музеїв для апробації та впровадження у практику більш досконалих інноваційних процесів, а також використання перспективних високоякісних матеріалів та ефективних фунгіцидів  для консервації рукописних і друкованих документів.

 

  Л. В. Муха,

науковий керівник семінару,

Л. П.  Затока,

учений секретар

Фотоматеріали: