Технології управління знаннями в науковій бібліотеці

Поділитися: 
Дата події: 
7-10-2021

7 жовтня 2021 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» Інститут інформаційних технологій НБУВ провів засідання тематичної секції «Технології управління знаннями в науковій бібліотеці», що зібрало близько сорока учасників. 

         Під час роботи секції було оголошено дев`ять доповідей, тематикою яких стали питання ефективної організації електронних знаннєвих ресурсів, перспективи розвитку дослідницьких інфраструктур та сервісів підтримки досліджень, продуктивна участь бібліотеки у цифрових наукових комунікаціях.

         Засідання секції відкрила директорка Інституту інформаційних технологій НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій К.В. Лобузіна з доповіддю, присвяченою управлінню знаннями в дослідницькій інфраструктурі України. Доповідачка на прикладі інноваційних проєктів і сервісів НБУВ, статистика використання яких стало зростає, продемонструвала ефективність реалізації систем наукової інформації  Бібліотекою, а також наголосила на негативних наслідках створення цифрових знаннєвих ресурсів поза експертним бібліотечним середовищем, К.В. Лобузіна окреслила два основних напрями участі бібліотек у розвитку дослідницької інфраструктури: створення сервісів підтримки досліджень (що представлені в НБУВ інформаційним порталом «Наука України: доступ до знань», репозитарієм  eVerLib, бібліотечним порталом НАН України тощо) та залучення до проєктів цифрової  гуманітаристики (реалізована НБУВ е-бібліотека «Україніка» та окремі цифрові колекції на її базі).  

         Доповідь заступника директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, члена-кореспондента НАН України А.А. Крючина стосувалася перспектив розвитку системи реферування наукової літератури в Україні. Дослідник запропонував низку інноваційних інструментів, що можуть бути реалізовані в межах корпоративного проєкту зі створення реферативної бази даних «Україніка наукова», зокрема, застосування методу кореляційних мереж для дослідження тенденцій розвитку української науки, визначення пріоритетних напрямів досліджень, проведення глибокого наукометричного аналізу.

         Продовженням заявленої тематики стала доповідь старшої наукової співробітниці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, кандидатки технічних наук І.В. Балагури, що стосувалася використання кореляційних мереж для наукометричного аналізу динаміки публікацій. Доповідачка проаналізувала динаміку цитувань низки термінів з галузі інформаційних технологій та узагальнила методи застосування кореляційного аналізу в системах контент-моніторингу, наукових аналітичних системах тощо.

         У доповіді, присвяченій бібліотечним порталам знань, завідувач відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій С.С. Гарагуля зробив акцент на низці підходів до організації бібліотеками управління електронними ресурсами та надання доступу до них. Веб-портальні рішення, що передбачають єдину точку доступу до розподілених ресурсів і сервісів, на думку доповідача, становлять оптимальну ергономічну модель цифрових ресурсів бібліотеки, а реферативний сегмент інформації при цьому слугує когнітивним ядром порталу й ресурсною базою для здійснення інтелектуального аналізу тексту й надбання нових знань, що містяться у наукових текстах імпліцитно.

         Доповідь наукового співробітника відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформаційних технологій НБУВ, кандидата наук із соціальних комунікацій І.П. Перенесієнка була присвячена тематичній структурі колекції «Сковородіана» в електронній бібліотеці «Україніка». Науковець наголосив на поєднанні систематизації та предметизації як інструментів тематичної організації інформації при формуванні цифрових колекцій.

         Тематику формування електронних колекцій продовжила доповідь молодшої наукової співробітниці відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформаційних технологій НБУВ О.І. Вощенко про новий ресурс е-бібліотеки «Україніка» – «Репресована книга». Ця електронна колекція, за словами дослідниці, покликана заповнити штучно утворену лакуну й повернути в літературознавчий обіг твори репресованих за часів СРСР авторів, що вилучалися й зберігалися у спецфонді НБУВ. Реалізація цього проєкту передбачає ретрокаталогізацію, оцифрування та атрибуцію відповідними предметними рубриками сотень видань із бібліотечної колекції «Реабілітована література».

         Вагомий внесок у роботу секції внесли доповіді С.В. Добровської, О.А. Ясінської, А.Д. Руденко, в яких знайшли відображення новітні тенденції й засоби організації електронної інформації, управління знаннєвими ресурсами, залучення бібліотек у діяльність цифрових комунікаційних платформ.

         Обговорення доповідей учасниками секції стало запорукою включення проблематики заходу до широкого бібліотекознавчого дискурсу.

         Із усіма тезами доповідей секції «Технології управління знаннями в науковій бібліотеці» можна ознайомитися за посиланням: http://conference.nbuv.gov.ua/site/reports/id/27/section/81

Фотоматеріали: