Вчена рада підсумувала проведення атестації й наукових досліджень

Поділитися: 
Дата події: 
17-11-2020

16 листопада 2020 року відбулось чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.  Через карантин воно, як і попередні, проходило в дистанційному режимі.

Відповідно до вимог нормативних документів у жовтні нинішнього року в бібліотеці було проведено чергову атестацію наукових працівників атестаційними комісіями. Тож, підсумовуючи її проведення, розглянули питання «Про затвердження рішень атестаційних комісій щодо атестації наукових співробітників бібліотеки». З результатами цих рішень учасників засідання Вченої ради ознайомили заступники генерального директора НБУВ В. М. Горовий, Т. М. Коваль, Л. В. Муха.

Розглянуто й затверджено звіти про виконання в 2020 році перехідних відомчих науково-дослідних робіт. Зокрема, з повідомленням «Атрибуція та експертиза як складова дослідження книжкових та інших бібліотечних пам’яток: основи теорії та практики» звітувала директор Інституту книгознавства  Г. І. Ковальчук. Вона відзначила, що дистанційно продовжувалися, наскільки це можливо в умовах карантину, дослідження певних напрямів наукової роботи, а саме – підготовки трьох колективних монографій. Тривала також робота над написанням індивідуальних монографій, підготовка рецензій на наукові праці. З доповіддю  «Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікативний ресурс в умовах суспільно-політичних і культурних трансформацій українського суспільства» виступив директор Інституту біографічних досліджень В. І. Попик. На його думку, важливим досягненням Інституту біографічних досліджень є загалом успішна адаптація до умов дистанційної організації виробничої діяльності в частині здійснення наукових досліджень, підготовки рукописів наукових видань. У той же час, зазначив доповідач, доводиться констатувати, що можливості роботи з науковою літературою, опрацювання джерел наразі суттєво звузилися.

Про дослідження «Теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування національної бібліографії в контексті вивчення спадщини діячів української науки та культури» доповів завідувач відділу національної бібліографії С. С. Кіраль. Він звернув увагу на те, що відповідно до постанови Верховної Ради України в 2021 році на державному рівні відзначається 150-ліття видатної української письменниці Лесі Українки, цей ювілей знайшов відображення й у цьогорічній роботі відділу. Загалом же протягом 2020 року створено такі електронні бібліографічні бази даних: видання «Твори Лесі Українки», що налічує 1500 бібліографічних записів; видання «Література про життя і творчість Лесі Українки» - 2225 бібліографічних записів; сформовано електронний ресурс «Шевченкознавство в Україні», який акумулює 4835 бібліографічних записів.

З повідомленням «Пам’ятки рукописної спадщини в науковому та культурному просторі України» виступила директор Інституту рукопису О. П. Степченко. Вона наголосила, що протягом звітного періоду ІР НБУВ здійснено низку ґрунтовних та багатоаспектних досліджень у сфері науково-дослідної, науко-методичної, науко-практичної та науково-інформаційної роботи з рукописними фондами. Вийшли друком шість наукових видань: два науково-довідкові видання (наукові каталоги) (друкована та електронна  версії); науково-довідкове видання (науковий каталог) (електронне видання); три збірники наукових праць.

У рамках розгляду й затвердження заключних звітів про виконання відомчих НДР у 2020 році заступниця генерального директора НБУВ  Л. В. Муха розповіла про превентивні методи збереження документів наукових бібліотек як стратегію ефективності екологічної та техногенної безпеки фондів. Вона проінформувала про  роботу з екологічного моніторингу стану збереження раритетних документів структурних підрозділів НБУВ та фондів у бібліотеках науково-дослідних установ НАН України, що зазнали негативного впливу навколишнього середовища, й наповнення баз даних новими записами. Результати наукових досліджень виконавців науково-дослідних робіт апробовано під час проведення  традиційних семінарів.

Директор Інституту архівознавства Л. М. Яременко виступила з інформацією «Документно-інформаційні ресурси архівної спадщини української академічної науки: історія і сучасність». Зокрема, вона повідомила, що  впровадження результатів наукових досліджень та популяризація фондів ІА НБУВ забезпечувалися шляхом створення традиційних та нових інформаційних ресурсів. У цій галузі продовжувалося введення документів наукової спадщини українських вчених до національного інформаційного електронного середовища шляхом підготовки і представлення на сайті НБУВ тематичних добірок оцифрованих документів у вигляді електронних виставок документів з нагоди ювілейних дат українських вчених, документна спадщина яких сконцентрована у фондах Інституту архівознавства.

Про свої досягнення в процесі навчання в докторантурі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського звітували докторанти О. Ю. Курганова, В. І. Бондаренко, а за перший рік навчання в аспірантурі НБУВ – аспіранти  Т. А. Гришина, О. В. Земляна, Б. Г. Ломачинський.

Учасниками засідання Вченої ради було рекомендовано до друку рукописи видань:

Короткий курс лекцій «Горовий В. М. Соціальна  інформатизація і розвиток національного  інформаційного  комплексу»;

Збірник наукових праць «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського». Вип. 60;

Монографія «Шаповал А.І.  Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини в світлі епістолярних джерел : монографія / Андрій Шаповал; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2020.»;

Монографія «Дзира О. Українці в Канаді: суспільно-політичне становище в контексті імміграційної політики 1918–1939 рр. / Олеся Дзира / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2020. – 355 с.»;

Видання «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 2019 році : інформ.-аналіт. огляд / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / автори : О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; укладачі : О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко – Київ, 2020.» Вип. 25.

На засіданні було оголошено привітання колективу НБУВ, у якому Українська асоціація юдаїки вітає колектив Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з нагоди 30-річного ювілею відділу фонду юдаїки Інституту рукопису НБУВ — структурного підрозділу бібліотеки, унікальна колекція якого забезпечує можливість для дослідницької праці багатьом українським і закордонним фахівцям із єврейських студій.

У привітанні відзначено, що Українська асоціація юдаїки, яка об'єднує десятки дослідників найрізноманітніших тем із єврейських студій, глибоко вдячна колективу НБУВ і, зокрема, співробітникам відділу фонду юдаїки Інституту рукопису за їхню багаторічну працю. Рукописи, періодика, книги й брошури, архівні документи та інші матеріали дозволили пролити світло на численні раніше невідомі сторінки історії й культури євреїв не лише України, а й Центрально-Східної Європи в цілому.