В Інституті книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського обговорили результати та окреслили перспективи наукових досліджень

Поділитися: 

14 грудня 2015 року відбулося зібрання фахівців Інституту книгознавства НБУВ, на якому підбито підсумки трьохрічної наукової діяльності п’яти відділів, що входять до складу Інституту, та обговорено їхні плани на 2016 рік. З такими повідомленнями виступили завідувач відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Оксана Рабчун, с.н.с. відділу зарубіжної україніки Наталія Солонська, завідувач відділу музичних фондів Лариса Івченко, завідувач відділу стародруків та рідкісних видань Наталія Бондар, завідувач відділу образотворчих мистецтв Гліб Юхимець.

Найвагомішими науковими здобутками є вихід друком окремих видань, підготовлених науковцями Інституту. Так, останніми роками вийшли такі праці:

  • Руденко Л. Г. Нотна бібліотека хору Київської духовної академії : [наук. кат.] / Людмила Руденко ; [наук. ред. Л. В. Івченко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2013. - 416 с. : ноти, іл. - (З історії музичної спадщини України).
  • Український друкований  плакат 1950–1964 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. Вип. 1 / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець. – Київ : НБУВ, 2014. – 424 с. : іл.
  • Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Гліб Юхимець. – К. : Академперіодика, 2014. – 359 с. ; 208 с. : іл.
  • Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) / Г. І. Ковальчук. – К. : Академперіодика, 2015. – 688 с.

Окрім цього підготовлено й передано до друку низку наукових каталогів, що репрезентують дослідження спеціалізованих колекцій Інституту:

  • Н. Бондар «Вільнюські Євангелія 1575–1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис, альбом ілюстрацій»;
  • Л. Дениско, Ю. Рудакова «Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського»;  
  • Т. Галькевич, О. Донець «Український друкований плакат 1950–1992 рр. з фондів НБУВ : Науковий каталог  у 3-х випусках. Вип. 2 (1965–1985 рр.)»;
  • Л. Гутник «Український кіноплакат 1920–1990-х років».

Наразі завершено укладання та підготовлено до друку ще кілька видань.

Наступні три роки (2016–2018) Інститут книгознавства НБУВ досліджуватиме тему «Історія книжкової культури в Україні: дослідження книжкових, музичних, образотворчих, картографічних пам’яток та історичних колекцій НБУВ».

У планах підготовка 5-ти монографій, 16-ти друкованих каталогів і покажчиків, введення 60 тис. записів у 22 бази даних, публікація понад 100 статей, виготовлення кількох сотень цифрових копій на пам’ятки з фондів Інституту, підготовка 115-ти книжкових та електронних виставок й т. ін.

Плани великі, але у співробітників є бажання їх здійснити. Основним підсумком має стати колективна монографія на тему «Історія книжкової культури України», що базуватиметься на першоджерелах – виданнях XVI–XXI ст. з фондів НБУВ.

Галина Ковальчук
директор Інституту книгознавства НБУВ
Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Інститут книгознавства
Корпус №2, вул. Володимирська 62, к. 313;
kovalchuk@nbuv.gov.ua
+38 (044) 234-9306
Директор Інституту книгознавства НБУВ
Ковальчук Галина Іванівна,
д-р іст. наук, професор