Дари за 2014 рік

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Лубківський Роман Мар’янович

Відомий український поет, громадський діяч Роман Мар’янович Лубківський передав до фондів НБУВ подароване білоруськими письменниками видання творів Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим..." (у пер. білорус. мовою). Шаўчэнка Т. І мёртвым, і живым, і ненароджаным ... : вершы, паэмы, балады : пер. з украінскай / Тарас Шаўчэнка ; прадмова, падрыхтоўка тэкстаў, уклад., каментар : Таццяна Кабржыцька, Вячаслаў Рагойша ; ред. А. Зэкаў. – Мінск : Мастацкая література, 2014. – 655 с. : іл. – Білорус. Видання присвячене 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. Вперше більш ніж за півстоліття представлено поезію Т. Г. Шевченка у класичних перекладах на білоруську мову. Білоруських шевченкознавців постійно цікавлять питання генетичних зв’язків білоруської і української літератур. До їх вивчення зверталися Павло Ахрименко, Михайло Ларченко, Василь Борисенко («Шевченківські мотиви у творчості Янкі Купали»), Юліан Пширков («Тарас Шевченко і білоруська література»), Василь Івашин («Шевченко і шляхи розвитку білоруської поезії») та багато інших літературознавців. У книзі вміщено твори Т. Г. Шевченка у перекладах Янки Купали, Якуба Коласа, Петруся Бровки, Максима Танка, Віктора Шніпа та багатьох інших білоруських поетів. Видання містить ілюстративний матеріал про перебування Тараса Шевченка у ХVIII – ХІХ ст. у містах Білорусії, який супроводжується якісними фотокопіями (автопортрет письменника 1860 р.; меморіальні дошки та пам'ятники у Вільнюсі, Могильові, Бресті, Каневі, Мінську, Гомелі).

Береговська Христина

Науковий працівник відділу європейського мистецтва ХІХ–ХХ ст. Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького, кандидат мистецтвознавства Христина Береговська подарувала НБУВ декілька видань, що відображають мистецьку виставкову діяльність. 1. Береговська Х. Закарпатська школа: перетин поколінь. Живопис, графіка : наук. кат. вист. / Христина Береговська ; Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького. – Львів : Колір ПРО, 2014. – 94 с. : іл. – Укр., угор. Видання присвячено Закарпатській школі художників ХХ – ХХІ ст. Твори представлені з фондів Львівській національній галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького, Національного музею ім. Андрея Шептицького та львівських приватних збірок. Каталог укладено на основі однойменної виставки, яка відбулася у вересні – жовтні 2014 року у Львові. Представлено роботи таких митців, як А. Єрделі, Й. Бокшай, Ф. Манайло, З. Шолтес, А. Коцка, М. Ілку, Л. Пушкаш, В. Микита. На цих полотнах відображена неповторна краса Закарпатського краю, старовинні церкви, мальовнича природа у найбагатших барвах. Низка творів презентується вперше. Видання складається з двох розділів: музейні збірки та приватні колекції. Кожен, оглянувши каталог, зможе відшукати зв’язок між закарпатськими творцями і відчути їх присутність в сучасному українському мистецтві. 2. Діти і дітлахи. Образ дитини в мистецтві ХVII – XX ст. Живопис. Графіка. Скульптура : каталог / вид. підгот. : Христина Береговська, Оксана Гулка [упоряд. та куратори] ; наук. ред. : Ю. Бірюльов, В. Сусак ; Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького. – Львів : Апріорі, 2014. – 156 c. : іл. Книга присвячена виставці «Діти і дітлахи: образ дитини в мистецтві ХVII – XX ст.», на якій зібрано 131 твір зі збірок Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького та Львівського Національного музею ім. А. Шептицького. Представлено роботи низки митців різних національних шкіл (європейської та вітчизняної), серед яких : польські, французські, італійські, австрійські, голландські, грузинські художники, скульптори, графіки-портретисти та ілюстратори. Дитячі образи підкорюють щирістю та безпосередністю вияву. Створені у різних історичних умовах майстрами яскравої індивідуальності – вони є результатом серйозного вдумливого пошуку не лише зовнішньої схожості з об᾿єктом зображення, а й насамперед, глибоковнутрішньої, часом надзвичайно багатогранної й складної характеристики зображеного. Високою досконалістю відзначаються й портрети створені олівцем, сангіною, тушшю, аквареллю, гуашшю та іншими матеріалами «оригінальної» (не тиражованої) графіки. Стилістичний діапазон портретів та сюжетів сягає від бароко до модернізму. Книга поділена на два розділи: 1. Портрети (діти і дітлахи: дворяни і селяни; світ емоцій: від посмішки до сліз); 2. Сюжети (пустощі і радощі дитинства; уроки дитинства). Концепція структури видання базується на контрастах світу дітей: соціальних, емоційних, поведінки, занять, забав та мрій. Довідковий апарат складається з іменного покажчика.

Ігнатюк Марина Вікторівна

Марина Вікторівна Ігнатюк, директор бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету, подарувала НБУВ серію біобібліографічних покажчиків праць учених Житомирського національного агроекологічного університету: 1. Бурлака Віктор Анатолійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1980 – 2013 роки / уклад. : Н. Г. Яремчук, О. І. Касянюк ; авт. вступ. ст. Е. О. Горєва-Слидзюк ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Бібліотека. Довідково-бібліогр. від. – Житомир, 2013. – 59 с. Покажчик присвячений 65-річчю від дня народження професора Житомирського національного агроекологічного університету, доктора сільськогосподарських наук, академіка Академії вищої школи України, Української академії наук, заслуженого працівника освіти України Віктора Анатолійовича Бурлаки, який є автором, співавтором понад 430 наукових праць, серед яких 11 підручників та навчальних посібників, 8 монографій, 6 авторських свідоцтв на винахід. Матеріали покажчика відображають надбання відомого вченого в галузі тваринництва. 2. Дідора Віктор Григорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968 – 2013 роки / уклад. : Н. Г. Яремчук, О. І. Касянюк ; авт. вступ. ст. Е. О. Горєва-Слидзюк ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Бібліотека. Довідково-бібліогр. від. – Житомир, 2013. – 36 с. Віктор Григорович Дідора – відомий вчений й визначний фахівець у галузі рослинництва, професор та провідний викладач агрономічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету, доктор сільськогосподарських наук, автор та співавтор 157 наукових, науково-методичних праць. 3. Микитюк Валерій Мар’янович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1982 – 2013 роки / уклад. : Н. Г. Яремчук, О. І. Касянюк ; авт. вступ. ст. Е. О. Горєва-Слидзюк ; ред. та відп. за вип. М. В. Ігнатюк ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Бібліотека. Довідково-бібліогр. від. – Житомир, 2013. – 44 с. Покажчик присвячений 60-річчю від дня народження Микитюка Валерія Мар’яновича – доктора економічних наук, професора, дійсного члена Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, почесного професора Медичного університету Докьо (2012), ректора Житомирського національного агроекологічного університету (2011- до нині). В. М. Микитюк – знаний в Україні економіст-аграрник, має почесне звання «Заслужений економіст України» (1997), автор та співавтор понад 160 наукових праць, присвячених процесу відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій, серед них – монографії, статті у наукових фахових виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та інші публікації у міжнародних виданнях. Під його керівництвом підготовлено та захищено 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 4. Стольгане Олексій Олександрович (1884 – 1960): біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Г. Яремчук ; авт. вступ. ст. Е. О. Горєва-Слидзюк ; відп. за вип. М. В. Ігнатюк ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Головна бібліотека об’єднання с.-г. б-к Житомир. обл. Інформ.-бібліогр. від. – Житомир, 2014. – 18 с. – (Видатні постаті ЖНАЕУ). Покажчик присвячений життю та діяльності прекрасного педагога, вченого в галузі агрохімії, органічної хімії професора Московської сільськогосподарської академії ім. К. А. Тімірязева, Омського сільскогосподарського інституту, завідувача кафедри фізики і хімії Житомирського сільськогосподарського інституту (1948 – 1960) Олексія Олександровича Стольгане. Автор 50 праць – від вузькоспеціальних з органічної хімії до розробок з агрономічної хімії, знавець світової культури, дослідник з діяльності вищих навчальних закладів, він увійшов до плеяди видатних постатей аграрної науки та освіти. 5. Ходаківський Євгеній Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976 – 2013 роки / уклад. Н. Г. Яремчук, О. І. Касянюк ; авт. вступ. ст. Є. І. Ходаківський ; ред. та відп. за вип. М. В. Ігнатюк ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Головна бібліотека об’єднання с.-г. б-к Житомир. обл. Інформ.-бібліогр. від. – Житомир, 2014. – 39 с. – Рос., укр. Доктор економічних наук, професор Житомирського національного агроекологічного університету, член президії Житомирського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання «Просвіта» ім. Т. Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України Євгеній Іванович Ходаківський очолює напрям з наукової та освітньої діяльності, є автором цілого ряду фундаментальних праць з економіки праці, психології управління, синергетики економічних систем, загальна кількість котрих складає 155 публікацій: 52 наукові (у тому числі 43 – у фахових виданнях) та 103 – навчально-методичного характеру; автор 7 монографій з методології економічної синергетики. Всього підготував 17 наукових монографій. Заснував новий напрям у методології наукових досліджень – синергетичний аналіз та прогнозування діяльності економічних і соціальних систем; видав підручник «Психологія управління (2011). У виданні включено бібліографічну інформацію про всі наукові та навчально-методичні праці вченого з 1976 по 2013 роки, наукові праці, опубліковані за науковою редакцією Ходаківського Є. І., його поетичні збірки.

Грегуль Олена

Грегуль Олена та Кондо Дінò подарували НБУВ видання: Bondar L.Le corde del cuore, 1926-1958 : Poesie : пер. с укр. / Leonid Oleksandrovych Bondar; Trad. Alina Gregul. – S. L. : Creative Artworks Group S.r.l., 2013. – 111 p. : ill.

Українська бібліотечна асоціація

Українська бібліотечна асоціація подарувала НБУВ альбом-каталог З. А. Чегусової "Декоративне мистецтво України кінця XX сторіччя. 200 імен". Це перше за роки незалежності України видання, присвячене творчості провідних художників професійного декоративного мистецтва. Великий ілюстративний ряд доповнюють творчі кредо митців, а також ґрунтовна стаття, в якій автор дає глибокий аналіз художніх процесів, що передували 90-м рокам і на повну силу проявилися саме протягом останнього десятиліття XX ст. Чегусова З. А. Декоративне мистецтво України кінця ХХ сторіччя. 200 імен : альбом-каталог. - К. : ЗАТ "Атлант ЮЕмСі", 2002. - 511 с.: іл.

Посольство Туркменістану в Україні

Посольство Туркменістану в Україні подарувало НБУВ 4 прим. щорічного науково-популярного журналу "MIRAS" ("Наследие").

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ більше 20 сучасних видань, а також велику кількість різнопланової навчальної та довідкової літератури.

Константинов Володимир Юхимович

Володимир Юхимович Константинов, академік Української екологічної академії наук, член Асоціації українських письменників, подарував НБУВ такі видання: 1. Константинов В. Ю. Спокуса. Неймовірні злигодні печерського св. Мойсея Угрина в польському полоні 1018-1025 рр. : [іст.-драм. повість]. - К. : Юніверс-М, 2010. - 187, [2] с. 2. Константинов В. Ю. Рецепти здоров'я академіка Константинова. - К. : Юниверс, 2013. - 333 с. 3. Константинов В. Ю. Аскольд и Дир. Поход на Царьгород. - К. : Юниверс, 2013. - 218 с. 4. Руководство к профилактике. - СПб.: Практическая медицина, 1901. - 719 с.

Петренко Олександр Євграфович

Олександр Євграфович Петренко, кандидат хімічних наук, подарував НБУВ 2 прим. власної праці: Петренко О. Є. Вірші (Поетичні досліди або повернення у поезію). - К.: ПП "НВЦ Профі", 2014. - 82 с.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ 50 сучасних видань, присвячених соціальній та економічній тематиці, а також велику кількість картографічних видань.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97