Дари за 2014 рік

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Арутюнян Армен Олександрович

Голова Місії ООН з прав людини в Україні, доктор юридичних наук, професор Армен Олександрович Арутюнян подарував НБУВ з прим. власної праці: Арутюнян А. А. Конституционализм: проблемы постсоветской реальности : монография / А. А. Арутюнян. - М.: Норма, 2013. - 160 с. Праця присвячена аналізу проблем гарантій та захисту прав і свобод людини і громадянина, співвідношення понять лібералізму і демократії, ролі конституції і традицій у політичному і соціальному розвитку пострадянських держав. Автор проводить порівняльний аналіз існуючих принципів конституціоналізму і парламентаризму, системи стримувань і противаг у пострадянській реальності.

Сич Зеновій Деонизович

Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри овочівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України Зеновій Деонизович Сич подарував НБУВ 6 видань з власної бібліотеки, розрахованих на фахівців агрономічних спеціальностей, фермерів та інших працівників сільського господарства.

Поляков Олександр Васильович

Олександр Васильович Поляков, кандидат сільськогосподарських наук, подарував НБУВ 20 іноземних видань з економічної тематики та 8-томне видання "Forest, a Heritage for the future".

Страшенко Ольга Іванівна

Ольга Іванівна Страшенко, поет, перекладач, член Національної спілки письменників України, подарувала НБУВ власний роман: Страшенко О. І. Пані Наталя - баламутниця жінок : худож.-док. роман про Наталю Кобринську на тлі епохи / Ольга Страшенко. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. - 479 с.

Брижицька Світлана Анатоліївна

У рамках заходу, присвяченого Дню слов’янської писемності і культури – Міжнародної наукової конференції «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі», заступник директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника Світлана Анатоліївна Брижицька подарувала НБУВ декілька власних праць, присвячених дослідженню творчості Тараса Шевченка.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ більше 30 сучасних видань, присвячених дослідженню історії авіації часів Другої світової війни, а також періодичні та продовжувані видання.

Сергійчук Володимир Іванович

Володимир Іванович Сергійчук, історик, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України, подарував НБУВ 18 сучасних наукових видань: монографій, матеріалів конференцій тощо. http://serhijchuk.unicyb.kiev.ua/

Ковальчук Галина Іванівна

Галина Іванівна Ковальчук, завідувач відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, доктор історичних наук, професор, подарувала відділу декілька видань: 1. Баренбаум И. Е. История зарубежной книги: учеб. пособие / И. Е. Баренбаум ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. - Ленинград, 1972. - Вып. 1: Франция. - 60 с. 2. Вспомогательные исторические дисциплины - источниковедение - методология истории в системе гуманитарного знания : материалы XX междунар. науч. конф. (Москва, 31 января - 2 февраля 2008 г.) : в 2 ч. / редкол.: М. Ф. Румянцева (отв. ред.) и др. ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Каф. источниковедения и вспомогат. ист. дисциплин. - М. : РГГУ, 2008. - Ч. 2. - 739 с.

Мудрий Микола Миколайович

Микола Миколайович Мудрий, народний художник України, член Національної спілки художників України, подарував НБУВ 13 власних видань, а також 4 картини власного авторства.

Лабинцев Юрій Андрійович

Юрій Андрійович Лабинцев, культуролог, славіст, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту слов'янознавства Російської академії наук, професор, академік Державної академії слов'янської культури РФ, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ свою працю: Лабынцев Ю. Москвич Иван Белоусов - крупнейший популяризатор творчества Тараса Шевченко / Ю. Лабынцев, Л. Щавинская. - М., 2014. - 84 с.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97