Дари за 2014 рік

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ 13 видань, присвячених дослідженню світових воєн, довідники з медицини, а також 17 періодичних видань.

Ромащенко Віль Миколайович

У рамках презентації, яка відбулася в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 23 квітня 2014 р., Віль Миколайович Ромащенко, віце-президент Європейського Форуму Миру (Українська секція), кандидат історичних наук, професор, передав НБУВ книгу-пам’ятник «Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». Це книжкове видання побачило світ у видавництві ГО «Об’єднання «Всесвіт» у 2012 р. за програмою «Українська книга» на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України. Видання містить значну добірку архівних фото та інформаційних матеріалів стосовно партизанського руху на теренах України під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., що були надані державними архівними установами України та Комісією у справах колишніх партизан при Верховній Раді України. Соколенко О. Г. Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / Олександр Герольдович Соколенко. - К. : Видавництво ГО "Об'єднання Всесвіт", 2012. - 1430 с.

Козлов Дмитро Володимирович

Дмитро Володимирович Козлов, співробітник видавництва Європейського університету в Санкт-Петербурзі (РФ), передав до НБУВ 14 сучасних видань свого видавництва.

Астраханцев Веніамін Анатолійович

Веніамін Анатолійович Астраханцев, директор ТОВ "Лингвистика" (м. Москва, РФ), подарував НБУВ 15 сучасних російських видань.

Півторак Григорій Петрович

Григорій Петрович Півторак, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки, передав до НБУВ понад 100 видань з особистої бібліотеки. Видання присвячені дослідженню філологічних та музикознавчих проблем, історії та діалектології східнослов'янських мов, проблемам виникнення писемності у східних слов'ян і українсько-білоруських мовних зв'язків, історії білоруської мови.

Колоскова Нінель Миколаївна

Нінель Миколаївна Колоскова, історик, поет, дослідниця творчості Тараса Шевченка, подарувала НБУВ власну працю, яка містить цікавий матеріал про життя і творчість Т. Г. Шевченка: Колоскова Н. М. Скарби української душі / Нінель Колоскова. - К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2013. - 88 с.

Стеценко Катерина Олександрівна

Катерина Олександрівна Стеценко, заступник директора з наукової роботи Інституту світової літератури ім. О. М. Горького Російської академії наук, подарувала НБУВ видання: 1. История литературы США : Т. 6, кн. 1: Литература между двумя мировыми войнами / отв. ред. Е. А. Стеценко ; Рос. акад. наук, И-т мировой лит-ры им. А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2013. - 856 с. 2. История литературы США : Т. 6, кн. 2: Литература между двумя мировыми войнами / отв. ред. Е. А. Стеценко ; Рос. акад. наук, И-т мировой лит-ры им. А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2013. - 967 с. В шестом томе издания прослеживаются особенности развития американской литературы в период между двумя мировыми войнами. Эта эпоха была отмечена социальным и интеллектуальным подъемом и напря­женными творческими исканиями. В 20-30-е годы завершилось становление национальной литературы: достигли литературной зрелости все регионы стра­ны, утвердились все роды литературы, вышли на высокий уровень этнические культуры. В центре исследования находится творчество таких крупных писателей, как У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Т. Драйзер, Г. Стайн, Ф.С. Фицджеральд, Дж. Дос Пассос, Дж. Стейнбек, Т.С. Элиот, Э. Паунд, Ю. О'Нил.

Козак Сергій Борисович

Сергій Борисович Козак, літературознавець, публіцист, головний редактор газети "Літературна Україна", член Національної спілки письменників України, подарував НБУВ 2 прим. видання: Українська еміграція: сторінками газети "Українські вісті" : Зб. 2. / Упоряд. Сергій Козак. - К. : Літ. Україна, 2014. - 472 с. До книги увійшли матеріали, надруковані в еміграційній газеті "Українські вісті". Це другий збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945—2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, економічного та культурного життя української еміграції. Публікації, зібрані під цією обкладинкою, охоплюючи період майже у три десятиліття (1950-ті — 1970-ті роки), розповідають про перебування українців у різних країнах світу після Другої світової війни і становлять своєрідний літопис цієї важливої сторінки в історії українства.

Мицик Юрій Андрійович

Юрій Андрійович Мицик, відомий історик, доктор історичних наук, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ видання: Мицик Ю. А. Петро Могила / Ю. А. Мицик, В. М. Нічик, З. І. Хижняк; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." . - К., 2014. - 399 c. На підставі дослідження опублікованих і архівних джерел висвітлено життєвий шлях св. Петра Могили - одного з найвидатніших церковних, культурних і політичних діячів України XVII ст. Проаналізовано найважливіші риси його світогляду. Увагу приділено особливостям мовної концепції та освітньої реформи Петра Могили. Висвітлено його роль у боротьбі за зміцнення православної церкви.

Ласкажевська Ханна (Hanna Łaskarzewska)

Ханна Ласкажевська (Hanna Łaskarzewska), завідувачка Лабораторії документування історичних книжкових фондів Національної бібліотеки Польщі (Biblioteka Narodowa w Warszawie), магістр, подарувала відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ сучасне польське видання: Kustosze księgozbiorów polskich za granicą / red. H. Łaskarzewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. - 276 p.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97